טפסים ואישורים אלקטרוניים

 

הנפקת אישורים רשמיים

אישורים רשמיים ניתן לקבל במזכירות לענייני תלמידים. הנפקת אישורים כרוכה בתשלום (כאמור בתקנון האוניברסיטאי). תעריפי האישורים נקבעים על ידי האוניברסיטה.


ניתן להנפיק חלק מהאישורים גם  בפורמט הכולל חיתום אלקטרוני. שירות זה ניתן על-ידי חברת SLIK (ספק שירות חיצוני) לפרטים נוספים לחצו כאן.

 

סוג האישור אישורים מודפסים
   
אישור לימודים בעברית חינם  
אישור לימודים באנגלית 30 ₪  
אישור זכאות לתואר בעברית

10 ₪

 
אישור זכאות לתואר באנגלית 10 ₪  

גיליון ציונים רשמי בעברית

30 ₪  
3 עותקים  
גיליון ציונים רשמי באנגלית 30 ₪  
3 עותקים  

גיליון ציונים רשמי בעברית למי שלמד לפני 1980

- 105 ₪
  3 עותקים
גיליון ציונים רשמי באנגלית  למי שלמד לפני 1980 - 117 ₪
  3 עותקים
תרגום תעודת בוגר/מוסמך 30 ₪  
עותק מאושר של תעודת בוגר/מוסמך  
אישור מיוחד לחו"ל 115 ₪  
תעודת תואר חלופית 115 ₪  
אישור על יתרת חובות לתואר (לתלמיד פעיל בלבד) 30 ₪  
אישור להתמחות חינם  
 

 

אישורים אלקטרוניים

בנוסף על אישורים מודפסים שניתן לקבל במזכירות לענייני תלמידים קיימת אפשרות נוספת לשילוח אישורים רשמיים שונים מהפקולטה באמצעות חברת SLIK (ספק שירות חיצוני). שירות זה נועד לקצר את זמן הטיפול ולחסוך בדמי משלוח ובזמן משלוח. השירות כרוך בתשלום עמלת שילוח של 15 ₪, ראו בטבלה. האישור המקוון, הכולל חיתום אלקטרוני, נשלח ישירות ליעד המבוקש (מוסד אקדמי, מקום עבודה ועוד). האישור נשמר בתיקיית הלקוח/ה וזמין, בתשלום, לשילוח ליעדים נוספים.  עותק דיגיטלי אישי מהמסמך (שאינו ניתן לשילוח ) נשלח ללקוח/ה. מחיר עמלת השילוח האלקטרוני הינה 15₪ למסמך, למעט המקרים בהם צוין כי ניתן לשלוח את אותו האישור ל-3 יעדים שונים.


 

כיצד פועל השירות? 

  1. לאחר הנפקת האישור האלקטרוני תקבל/י הודעה על פתיחת חשבון אישי באתר SLIK ובו ממתין עותק אלקטרוני של האישור האקדמי.
  2. עם קבלת ההודעה יש להיכנס לחשבון הפרטי באתר SLIK ולשלוח את האישור ליעד הנדרש. לפרטים נוספים על השירות, ניתן לבקר באתר החברה www.slik.online

 

 

שירות לאימות גיליונות ציונים לבוגרי ובוגרות הפקולטה ניתן כאן

  newreqbutheb

 

  שירות לקוחות: support@slik.online טלפון: 072-221-2993 

 

סוג האישור

מחירון אישורים אלקטרונים הכולל עמלת שילוח

תלמיד פעיל תלמיד לשעבר קישורים
אישור לימודים בעברית 15 ₪ 45 ₪ לפתיחת בקשה

 

אישור לימודים באנגלית 45 ₪ 45 ₪
אישור זכאות לתואר בעברית 15 ₪ 45 ₪
אישור זכאות לתואר באנגלית 45 ₪ 45 ₪
גיליון ציונים רשמי בעברית

 

45 ₪ 85 ₪
שילוח ל-3 יעדים
גיליון ציונים רשמי באנגלית 45 ₪

85 ₪

שילוח ל-3 יעדים
גיליון ציונים רשמי בעברית למי שלמד לפני 1980 - 120 ₪
שילוח ל-3 יעדים
גיליון ציונים רשמי באנגלית  למי שלמד לפני 1980 - 132 ₪

שילוח ל-3 יעדים

 

 

 

בקשה לאישור קורסים חופפים


השתתפות בשיעורים ובתרגילים מהווה מרכיב חשוב בחינוך המשפטי. לפיכך, אוסרת הפקולטה למשפטים הרשמה לקורסים המתקיימים בשעות הוראה חופפות.

הגבלה זו תיאכף באופן מלא. מזכירות הפקולטה למשפטים תמסור לתלמידים שנרשמו לקורסים חופפים הודעה בדוא"ל, כי עליהם לבטל את ההרשמה לאחד משני הקורסים, וכי אם לא יעשו כך בתוך 72 שעות ממועד מסירת הודעת הדוא"ל, תבטל המזכירות את הרישום לאחד משני הקורסים. מובהר בזאת כי אף אם לא נמסרה הודעה כאמור, תלמידים אינם רשאים להירשם לקורסים חופפים, ורישום כאמור עלול להוביל לביטול בדיעבד של אחד הקורסים.

תלמידים המבקשים להירשם לקורסים חופפים רשאים להגיש בקשה מראש לרישום כאמור, אל היועצים לתואר בוגר.

האפשרות להתיר רישום לקורסים חופפים תישקל במקרים חריגים במיוחד, הבאים בגדר הקטגוריות המפורטות להלן. מודגש כי גם במקרים אלה, הרישום לקורסים חופפים טעון אישור היועץ לתלמידי בוגר. החלטתו של היועץ לתלמידי בוגר תתבסס על הערכה של מכלול השיקולים הרלבנטיים, לרבות ההישגים בלימודים של מגיש או מגישת הבקשה.
 

לטופס הבקשה לאישור קורסים חופפים: PDF Word

לפרטים נוספים על השירות, ניתן לבקר באתר החברה www.slik.online