מרכז המחקר להגנת הסייבר - תוכנית סייבר ומשפט

הרצאה במרכז הסייבר

ד', 28/06/2017 - 17:30

מיקום: 
חדר יעל, המכון לקרימינולוגיה

Benny Forer
The Evolving Perspective of American Cyber Law

 

מפגש הסדנה במשפט וקרימינולוגיה במרחב הסייבר

ד', 10/05/2017 - 10:30 עד 12:00

מיקום: 
חדר יעל, המכון לקרימינולוגיה

 

עמית אשכנזי

תפקידו המחודש של הריבון במרחב הסייבר – היבטים משפטים

חומר קריאה: החלטת הממשלה 2444החלטת ממשלה 2443עקרונות הCERT הלאומי

משפט וקרימינולוגיה במרחב הסייבר

 

בסמסטר הקרוב נקיים, סדנה במסגרת תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים. מטרת הסדנה היא לייצר שיח אקדמי משותף בתחומי העיסוק של חברי וחברות התוכנית.

המפגשים יתקיימו בימי רביעי בין 10:30-12:00 בחדר יעל במכון לקרימינולוגיה במועדים הבאים: 

 

3.5 - גיא פסח
Beyond IP—The Cost of Free: Informational Capitalism in a Post-IP Era

 

10.5 - עמית אשכנזי

תפקידו המחודש של הריבון במרחב הסייבר – היבטים משפטים