מרכז המחקר להגנת הסייבר - תוכנית סייבר ומשפט

כנס הסייבר הראשון

מיקום: 
מלון קרלטון, תל אביב
ב', 20/11/2017 - 08:30 עד ג', 21/11/2017 - 16:30

The First Interdisciplinary Cyber Convention on Behalf of the National Cyber Directorate

לפרטים

הוצאה מהֶקשר / Michal Lavi

ד', 24/01/2018 - 09:00 עד 10:30

Date:  9:00am to 10:30am See also: Cyberlaw Program WorkshopLocation:  Yael room, Institute of Criminology Export subscribe iCal