סדנת אומן במשפט וחברה

סדנת אומן במשפט וחברה

מיקום: 
חדר 357
ג', 17/01/2017 - 14:30 עד 16:00

פאנל בנושא משפט וחברה בשטח

במסגרתו ישוחחו פרופ' יואב דותן ועו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ), על עריכת דין ממשלתית ושינוי חברתי.

לרשימת כל המפגשים.

סדנת אומן במשפט וחברה

מיקום: 
חדר 357
ג', 13/12/2016 - 14:30 עד 16:00

דובר: ד"ר הילה מלר-שלו, עו"ד מגשרת וחוקרת, משרד יוסף מנדלסון ושות'.

נושא: המרחב ה"משפטיפולי" - המפגש בין המשפטי לטיפולי בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה.

לרשימת כל המפגשים.

סדנת אומן במשפט וחברה

מיקום: 
חדר 357
ג', 15/11/2016 - 14:30 עד 16:00

דוברים: ד"ר עינת אלבין, הפקולטה למשפטים, ד"ר אבישי בניש, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, ועו"ד עמרי בן צבי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית.

נושא: מפגש פתיחה - מבוא למשפט וחברה.

לרשימת כל המפגשים.