סדנת אומן במשפט וחברה

סדנת אומן במשפט וחברה

ג', 17/01/2017 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר 357

פאנל בנושא משפט וחברה בשטח

במסגרתו ישוחחו פרופ' יואב דותן ועו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ), על עריכת דין ממשלתית ושינוי חברתי.

לרשימת כל המפגשים.

סדנת אומן במשפט וחברה

ג', 13/12/2016 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר 357

דובר: ד"ר הילה מלר-שלו, עו"ד מגשרת וחוקרת, משרד יוסף מנדלסון ושות'.

נושא: המרחב ה"משפטיפולי" - המפגש בין המשפטי לטיפולי בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה.

לרשימת כל המפגשים.

סדנת אומן במשפט וחברה

ג', 15/11/2016 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר 357

דוברים: ד"ר עינת אלבין, הפקולטה למשפטים, ד"ר אבישי בניש, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, ועו"ד עמרי בן צבי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית.

נושא: מפגש פתיחה - מבוא למשפט וחברה.

לרשימת כל המפגשים.