פרסים אקדמיים

פרס רוטשילד

לאתר הפרס
1965 פרופ' גד טדסקי
    

פרס ישראל

לאתר הפרס

1954פרופ' גד טדסקי
1964השופט, פרופ' (נלווה) משה זילברג
1967פרופ' בנימין אקצין
1968השופט, פרופ' (נלווה) שמעון אגרנט
1975השופט, פרופ' (נלווה) יואל זוסמן
פרופ' אהרן ברק
1979פרופ' מנחם אלון
1980השופט, פרופ' (נלווה) חיים כהן
1983פרופ' (נלווה) זרח ורהפטיג
1994פרופ' שניאור זלמן פלר
1997פרופ' יצחק אנגלרד
פרופ' יצחק זמיר
2001פרופ' יהושע ויסמן
2003פרופ' מנחם אמיר
2006פרופ' רות לפידות
2011פרופ' רות גביזון
2015פרופ' דיוויד וייסבורד
  

פרס א.מ.ת במשפטים

לאתר הפרס

2003פרופ' רות גביזון
2007פרופ' אהרן ברק
 2011פרופ' ברכיהו ליפשיץ
2011פרופ' (אמריטוס) אליאב שוחטמן
2014

פרופ' אמריטוס יצחק זמיר

  

פרס השופט שניאור זלמן חשין למצוינות אקדמית במשפט לחוקר בכיר

לאתר הפרס

2009פרופ' רות גביזון
2012פרופ' יואב דותן
2013פרופ' אלון הראל
2014פרופ' איל זמיר
2017פרופ' ברק מדינה
  

פרס השופט שניאור זלמן חשין למצוינות אקדמית במשפט לחוקר צעיר

לאתר הפרס

2009פרופ' דוד אנוך
2010פרופ' אהוד גוטל
2011פרופ' אסף חמדני
2013פרופ' דורון טייכמן
2014ד"ר אילן בנשלום
 

פרס צלטנר לחוקר בכיר

1984פרופ' אהרן ברק
1988פרופ' יצחק קלינגהופר
1991פרופ' גבריאלה שלו
1993פרופ' שניאור זלמן פלר
1994פרופ' מנחם אלון
1997פרופ' רות גביזון
2003פרופ' מרדכי קרמניצר
2008פרופ' אלון הראל
2011פרופ' איל זמיר
2017פרופ' דפנה לוינסון-זמיר
   

פרס צלטנר לחוקר צעיר

1995פרופ' דפנה לוינסון-זמיר
2002פרופ' מיכאיל קרייני
2005פרופ' דוד אנוך
2010פרופ' אסף חמדני
2014ד"ר יהונתן גבעתי
2017ד"ר אדם חפרי
  

פרס  צלטנר למפעל חיים

2010פרופ' אוריאל פרוקצ'יה
2011פרופ' יצחק אנגלרד
  

פרס פתאל

2014פרופ' ברק מדינה
2015פרופ' אהוד גוטל
  

Stockholm Prize for Criminology 

לאתר הפרס

2009פרופ' דוד וייסבורד
  

דוקטור לשם כבוד

1981פרופ' יהודה בלום Yeshiva University, New York
2003פרופ' רות גביזון Jewish Theological Seminary
2009פרופ' מרדכי קרמניצר Universtiy of Lucerne
2009פרופ' רות גביזון (אוניברסיטת בר-אילן)
2010פרופ' מרדכי קרמניצר (האוניברסיטה הפתוחה)
2013פרופ' יצחק אנגלרד   Julius-Maximilian‘s University of Wurzburg
  

פרס הרקטור לחוקר מצטיין על הצטיינות במחקר, בהוראה ובהשתתפות פעילה בחייה האקדמיים של האוניברסיטה

2000פרופ' מרדכי קרמניצר
2001פרופ' רות גביזון
2004פרופ' זוהר גושן
2005פרופ' דוד וייסבורד
2011פרופ' מיכאיל קרייני
2013פרופ' איל זמיר
2014פרופ' גיא דוידוב
2017פרופ' אהוד גוטל
  

פרס נשיא האוניברסיטה העברית לחוקר צעיר

1995פרופ' איל זמיר
1999פרופ' דפנה לוינסון-זמיר
2006פרופ' דוד אנוך
2010פרופ' יובל שני
  

פרסים אחרים

1973פרופ' אליהו הרנוןפרס פנחס רוזן למחקר משפטי
1977פרופ' לסלי סבהפרס פנחס רוזן למחקר משפטי
1985פרופ' סטנלי כהןפרס סלין-גלוק, האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה
1985פרופ' מרים גור-אריהפרס זוסמן למשפט
1988פרופ' איל זמירפרס זוסמן למשפט
1989פרופ' מרדכי קרמניצרפרס פנחס רוזן למחקר משפטי
1989פרופ' גבריאלה שלופרס זוסמן למשפט
1990פרופ' יצחק אנגלרדפרס זוסמן למשפט
2000פרופ' רות לפידותפרס האגודה האמריקאית למשפט בינלאומי לאשה מצטיינת במשפט הבינלאומי
2001פרופ' רות גביזוןפרס אביחי
2001פרופ' רות גביזוןפרס ירושלים לסובלנות
2004ד"ר יובל שני ASILפרס האגודה האמריקאית למשפט בינלאומי
2005פרופ' לסלי סבהפרס החוקר הבינלאומי הדגול מהחטיבה לקרימינולוגיה בינלאומית של האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה
2005פרופ' דוד וייסבורדתואר עמית של האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה
2007ד"ר מיכאיל קרייניפרס ברונו
2008פרופ' דויד וייסבורדפרס ג'ון מקורד לקרימינולוגיה ניסויית
2010פרופ' דוד וייסבורדפרס השרה לקליטת העלייה לעולה מדען מצטיין
2010ד"ר אדם חפריפרס צגלה למאמר המצטיין בעברית לחברי סגל צעירים
2010פרופ' שמחה לנדאופרס "עמית לחיים" ("LIFE FELLOW AWARD") מטעם האגודה הבינלאומית לחקר התוקפנות
2010פרופ' שמעון שטריתפרס האגודה למשפטנים הבינלאומית ניו דלהי
2011פרופ' דוד וייסברודפרס משפחת קלצקי על מצויינות בקידום המדע, האוניברסיטה העברית בירושלים
2012פרופ' דוד אנוךפרס ברונו
2013פרופ' רות גביזוןפרס בובליק, האוניברסיטה העברית
2014פרופ' דוד וייסברודפרס סאת׳רלנד על תרומה יוצאת דופן בתחום הקרימינולוגיה, האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה
2014פרופ' דוד וייסברודפרס ג׳רי לי למפעל חיים של המחלקה לקרימינולוגיה אקספרימנטלית של האגודה האמריקאית לקרימינולוגיה
2014פרופ' דוד וייסברודפרס רוברט בורוך עבור תרומות ייחודיות למחקר אשר תורם למדיניות ציבורית, קולבורציית קמפבל.
2014פרופ׳ מרדכי קרמניצרפרס גורני למשפט ציבורי
2014ד"ר יהונתן גבעתיפרס געתון
2014פרופ' שמעון שטריתחבר האקדמיה המלכותית למדעים ואומנויות של בלגיה מאז דצמבר 2014
  

חברי האקדמיה הישראלית למדעים

לאתר האקדמיה למדעים
פרופ' גד טדסקי
פרופ' אהרן ברק

פרופ' יצחק אנגלרד

פרופ' רות גביזון

 

חברי האקדמיה הצעירה למדעים

 http://www.young.academy.ac.il
פרופ' דוד אנוך