קרימינולוגיה

הוצאה מהֶקשר / Michal Lavi

ד', 24/01/2018 - 09:00 עד 10:30

Date:  9:00am to 10:30am See also: Cyberlaw Program WorkshopLocation:  Yael room, Institute of Criminology Export subscribe iCal

מפגש הסדנה במשפט וקרימינולוגיה במרחב הסייבר

מיקום: 
חדר יעל, המכון לקרימינולוגיה
ד', 10/05/2017 - 10:30 עד 12:00

 

עמית אשכנזי

תפקידו המחודש של הריבון במרחב הסייבר – היבטים משפטים

חומר קריאה: החלטת הממשלה 2444החלטת ממשלה 2443עקרונות הCERT הלאומי

כנס הסייבר הראשון

מיקום: 
מלון קרלטון, תל אביב
ב', 20/11/2017 - 08:30 עד ג', 21/11/2017 - 16:30

The First Interdisciplinary Cyber Convention on Behalf of the National Cyber Directorate

לפרטים