תכנית לימודים משולבת

תואר מוסמך בקניין רוחני ומדעי התרופה

קניין רוחני ומדעי התרופה (IP/Pharma)

תכנית בינתחומית חדשה לתואר שני בשנת הלימודים 2017/2018
הפקולטה למשפטים בשיתוף בית הספר לרוקחות

 

כללי:

בשנת הלימודים תשע"ח תיפתח תכנית חדשה לתואר מוסמך המשותפת לפקולטה למשפטים ולבית הספר לרוקחות שבפקולטה לרפואה, בנושא קניין רוחני ומדעי התרופה (IP/Pharma).

מידע על אודות פרסים ומלגות

הפקולטה למשפטים מעניקה שורה של פרסים על הצטיינות בלימודים, בכתיבת עבודת מחקר ובפעילות חברתית. הפרסים השונים כוללים גם מענק כספי, אך עיקרם הוא הכבוד והיקר הנובעים מההכרה הפומבית בהצטיינות. חלק מהפרסים מוענקים בטקס חגיגי שמתקיים במהלך שנת הלימודים (מועד הטקס מתפרסם במהלך השנה) בהשתתפות התורמים או קרוביהם שבזכות נדיבותם מוענקים הפרסים.