הסדנה לדיני משפחה

הסדנה לדיני משפחה מיועדת לדיון במחקרים העוסקים בדיני משפחה במובן הרחב. הסדנה מיועדת להעשיר את הידע ביחס להיבטים שונים של דיני המשפחה וסגיות קרובות, להציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום ולהוות פורום לדיון בנושאים אלה. 

הסדנה מקיימת דיון תיאורטי לצד דיון פרקטי, עוסקת במצב המשפטי בארץ ובעולם, ומחויבת לפלורליזם של נושאים, עמדות ומתודולוגיות ביחס לדיני המשפחה.

 

מפגשי הסדנה לשנת תשע"ז

הסדנה מתקיימת בסמסטר ב׳ בימי רביעי בין 18:30-20:00 בחדר 119

מאמר

מציג/ה

תאריך

 

מפגש פתיחה

1-3-2017

אחים במשפט

רות זפרן

8-3-2017

גיטין - מצוות התלויות בארץ? הסכם קדם נישואין למניעת סרבנות גט: בין אמריקה לישראל 

עמיחי רדזינר

15-3-2017

ביטול הסכם גירושין שנכרת על-רקע התחזות בן הזוג 

צבי טריגר

22-3-2017

Questioning Market Aversion in Gender Equality Strategies: Designing Legal Mechanisms for the Promotion of Gender Equality in the Family and the Market

הילה שמיר

19-4-2017

Harmonizing Religious Law with a Civil Legal System: Lessons from the Jewish Law Experience in Financial Family Matters

אבישלום וסטרייך

26-4-2017

זכויות הוריות בעידן זכויות הילד

רונה שוז

3-5-2017

The Short, Dismal life and Untimely Death of Article 65A of the Palestine Order in Council

גל אמיר

10-5-2017

החלת השיתוף הספציפי מכוח הדין הכללי על נכסים מלפני הנישואים ועל ירושות ומתנות בעידן של חוק יחסי ממון

שחר ליפשיץ

17-5-2017

דיני הסכמי גירושין - לקראת הפיקוח על טווח המיקוח

רם ריבלין

7-6-2017

בשם האם: על מהות האי-מהות במשפט הישראלי

קארין יפת

21-6-2017

שפת הדיון היא עברית

המאמרים יועלו לאתר הסדנה במודל כשבוע לפני המפגש.

כותרות המאמרים יושלמו בהמשך.