הסדנה למשפט, כלכלה ומחקרים אמפיריים של המשפט

הסדנה מיועדת להעשיר את הידע בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט, להציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום, וכן לחשוף בפני התלמידים את תהליך גיבוש הרעיונות ואופן הכתיבה של עבודות מחקר. המפגשים יתקיימו 9 פעמים במהלך הסמסטר. בכל מפגש תידון טיוטה של מאמר העוסק בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט לקראת כל מפגש יופץ עותק של המאמר שיידון בו. בתחילת כל מפגש יוצג המאמר על-ידי מחברו, ובעקבות זאת יתקיים דיון במאמר על-ידי משתתפי הסדנה.

רשימת המפגשים לשנת תשע"ז

המפגשים יתקיימו בימי ב בשעות 14:30-16:00 בחדר 119

31.10        Introductory meeting for students

7.11          Yotam Kaplan, Harvard Law School

14.11        Ronen Avraham, Tel-Aviv University

28.11        Yuval Feldman, Bar-Ilan University

12.12        Adam Chilton, University of Chicago Law School

19.12        Ofer Eldar, Duke Law School           

26.12        Zachary Liscow, Yale Law School

16.1          Shaul Shalvi, University of Amsterdam 

23.1          Amir Licht, IDC

  

לאתר המרכז למשפט, כלכלה ומחקרים אמפיריים של המשפט (Icore)