התכנית בצדק מעברי

תכנית הצדק המעברי נוסדה בפקולטה למשפטים בשנת 2011. התכנית, הפועלת בתמיכתה של יוזמת הצדק המעברי של משפחת פריד-גל, מקדמת את ההוראה ואת המחקר בתחום הצדק המעברי - תחום הבוחן את האופן שבו תיאוריות ופרקטיקות של עשיית צדק חלות ויכולות לחול במצבי שינוי פוליטי שבהם יש צורך לטפל בעוולות שבוצעו בעבר תוך שמירה על האפשרות לקדם בהווה ובעתיד תהליכי פיוס, השלמה ודמוקרטיזציה.

התכנית כוללת קורסים לתלמידים ישראלים ולתלמידים זרים על היבטי צדק מעברי שהם רלוונטיים לחברה הישראלית, לסכסוך הישראלי-ערבי ולסכסוכים אחרים ברחבי העולם. התכנית כוללת גם כנסים וימי עיון, מלגות לתלמידים, סיורי שטח והתמחויות בתחום.

בין השנים 2016-2011, פעלה התכנית במסגרת מרכז מינרבה לזכויות האדם. החל בשנת 2016, התכנית פועלת בפקולטה למשפטים במתכונת של מרכז בהקמה. מנהליה האקדמיים של התכנית הם: פרופ' ברק מדינה, פרופ' רותי טייטל ופרופ' יובל שני; מרכזת התכנית: ד"ר צאלה רובל. לצד מנהלי התכנית פועלת ועדה מייעצת בינלאומית.