ייעוץ והרשמה

רישום לתואר ראשון במשפטים

הרישום לתואר בוגר במשפטים לא נעשה ישירות בפקולטה למשפטים אלא באמצעות מערכת הרישום שבאתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית .ניתן לפנות ישירות למדור רישום וקבלה של האוניברסיטה ולקבוע פגישת ייעוץ במדור.


לפני הרישום, מומלץ לבדוק את סיכויי הקבלה לתואר בוגר במשפטים ולתואר בוגר משותף באמצעות מחשבון סיכויי קבלה.


לבחינת ההבדלים בין שני המסלולים, מומלץ לעיין בתכנית הלימודים במסלול החד-חוגי ובתכנית לתואר בוגר משותף וכן בהוראות תקנון הפקולטה לעניין תכנית הלימודים. כמו כן, ניתן לפנות לרכזת לימודי הבוגר לקבלת מידע כללי על שילובים אפשריים במסגרת תכנית זו .


מועמדים אשר לא התקבלו ללימודים או שאינם עומדים ברף הקבלה לשנת הלימודים רשאים לפנות לוועדת ערעורים.

 

 

מועמדים בעלי תואר בוגר קודם

מועמדים אשר השלימו תואר ראשון קודם, יכולים לחשב את סיכויי הקבלה שלהם באמצעות מחשבון סיכוי קבלה לשנת הלימודים הרלוונטית לפי ממוצע ציוני תואר הבוגר. בעלי תואר בוגר קודם שיתקבלו ללימודים, יקבלו פטור מ-16-12 נ"ז בהתאם לשיקול דעתה של הפקולטה, ויהיו רשאים לסיים את התואר הראשון במשפטים ב-3 שנים במקום ב-3.5 שנים.

 


מועמדים הלומדים במוסדות אחרים

תלמידי שנה א' מצטיינים לתואר בוגר במשפטים במוסדות אקדמיים אחרים בישראל הרוצים לעבור ללמוד בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, יכולים להגיש בקשה להתקבל ישירות לשנה ב'. את המועמדות יש להגיש לאגף למנהל תלמידים כמפורט להלן.

 


רישום לשנה ב'

תנאי סף

  1.  השלמת לימודי השנה הראשונה לקראת תואר בוגר במשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל;
  2.  ציוני סף בבחינה הפסיכומטרית:
     ציון כללי של 600 לפחות
     ציון המעניק פטור מלימודי עברית
     ציון המעניק פטור מלימודי אנגלית.

קבלת מועמדים לשנה ב' תיעשה מבין המועמדים העומדים בתנאי הסף, ובהתבסס על ציוני המועמדים בשנה א', ציוניהם בבחינה הפסיכומטרית ובהתאם למספר המקומות הפנויים. 

 

השלמות

תלמידים שהתקבלו לשנה ב' נדרשים להשלים את לימודיהם בהתאם לדרישות הפקולטה לקבלת תואר בוגר.

 

 

הגשת מועמדות לשנה ב'

הגשת מועמדות לשנה ב' מחייבת רישום באמצעות האגף למינהל תלמידים בצירוף המסמכים שלהלן ולא יאוחר מתאריך 31.8.2016:

  1. גיליון ציונים רשמי מלא
  2. אישור המציין את אחוז התלמידים בשנה א' במשפטים במוסד שבו למד/ה המועמד/ת שממוצע ציוניהם גבוה מהממוצע של המועמד/ת.

 

 

לקבלת מידע וייעוץ בענייני מועמדות לתואר בוגר, פנו אל:

 

 

לחצו כאן רישום לתארים מתקדמים

 

רישום לתואר מוסמך במשפטים או בקרימינולוגיה

פאולה צמח, רכזת לימודי מוסמך במזכירות תלמידים, דוא"ל   paulaz@savion.huji.ac.il  טלפון: 02-5882545
למידע על תכניות הלימודים לחצו כאן.

 

 

רישום לתואר מוסמך בתכנית מנהלים

גב' יפה אליהו, טלפון 02-5883880, פקס 02-5823042, דוא"ל  yafae@savion.huji.ac.il
למידע מלא על התכנית לחצו כאן.

בקרו אותנו גם בפייסבוק

 

 

רישום לתואר מוסמך באנגלית 

L.L.M. Programs in English at the Hebrew University of Jerusalem Law Faculty
Click here for details.

 

 

רישום לתואר דוקטור במשפטים

לפרטים היכנסו לשנתון הפקולטה
כמו כן, ניתן לפנות לגב' יפה אליהו, רכזת דוקטורנטים: 
טלפון 02-5883880, פקס 02-5823042, דוא"ל: yafae@savion.huji.ac.il