סגל אקדמי

במכון מלמדים חברי סגל אקדמי וחוקרים מהמובילים בתחומם בעולם:

פרופ' דייויד וייסבורד - עבריינות צוארון לבן, משטרה, מניעת פשיעה, סטטיסטיקה ושיטות מחקר.

פרופ' מימי אייזנשטדט - נגישות לצדק, קרימינולוגיה ומהגרי עבודה, פיקוח חברתי ונשים.

פרופ' נאדירה שלהוב קיבורקיאן  - נשים, חוק ופיקוח חברתי, מיליטריזם ואלימות, זכויות וזהויות של ילדים ונשים באזורי עימות, התערבויות קליניות רגישות הקשר, ביטחוניזם פחד ומעקב, פשיעה והעולם הסייברנטי (ICT).

פרופ' באדי חסייסי - שיטור חברות שסועות, משטרה ומיעוטים, שיטור מחאה שיטור טרור ופרופיילינג ומשפט חברה.

ד"ר ג'וש גצקו - משפט פלילי ומדיניות חברה, תרבות וקביעת מדיניות, שליטה חברתית, משפט וחברה, סוציולוגיה של המדע, בריאות נפשית.

ד"ר טל יונתן זמיר - יחסי משטרה-קהילה ותפיסות הציבור את המשטרה, לגיטימיות והוגנות ההליכים, שיטור טרור והשלכותיו, תצפיות סיסטמתיות.

ד"ר ברק אריאל - עבריינות צווארון לבן, משטרה, שיטות מחקר, קרימינולוגיה ניסויית, גישת ההרתעה, משפט וחברה.

ד"ר רוני פקטור - התנהגויות מסוכנות וסוטות, עבירות תנועה ותאונות דרכים, תפיסות הציבור את המשטרה, קבוצות מיעוט ואי-שוויון, שיטות מחקר.

ד"ר סיימון פרי - סמים, טרור ושיטור טרור, משטרה וביטחון פנים.

פרופ' לסלי סבה (אמריטוס) - ענישה, זכויות אדם, סוציולוגיה של המשפט ויקטימולוגיה. 

פרופ' שמחה לנדאו (אמריטוס) - פשיעה אלימה, סטייה ומצבי לחץ חברתיים, ויקטימולוגיה.


לצד סגל המורים במכון, מלמדים גם מורים מן החוץ שהם ברובם אנשי שטח בעלי תפקידים בכירים הבאים לחזק את מערך ההוראה ולקרב את תלמידי המכון לנעשה בשטח.