פורום תלמידי המחקר

פורום תלמידי המחקר הוא פורום חברתי שמטרתו לסייע לתלמידות/י המחקר, לא רק לרכוש כלי מחקר אקדמיים (באופן בלתי פורמאלי) ולהבין "מי נגד מי" באפיק המחקרי, אלא בעיקר להתמודד עם "סינדרום הדוקטורנט הבודד" על היבטיו השונים.

כלל תלמידי המחקר והסגל בפקולטה מוזמנים ליטול חלק בפעילות הפורום.

 

סדנת דוקטורנטים וחוקרים צעירים וסדנת אומן

הסמינר מיועד לאפשר לחוקרים המצויים בשלב זה של הקריירה האקדמית שלהם להציג את עבודתם בפני חוקרים אחרים - צעירים ובכירים, ולסייע בקידומה של קהילת חוקרים צעירים בפקולטה.

סדנת האומן מיועדת לחשוף את התלמידים לתואר שלישי לטקסטים מכוננים בתחום המחקר המשפטי. בכל שיעור נארח מרצה אחר מהסגל הבכיר של הפקולטה, שיתבקש לבחור טקסט בעל חשיבות מיוחדת בתחום המחקר שלו ולהוביל דיון סביב טקסט זה


המפגשים ייערכו בימי ד' בין השעות 11:30–13:00 בחדר 119 בפקולטה ויכללו הצגה של החוקר/ת את עבודתו/ה - כולה או מקצתה, במשך 20 דקות; הערות מפי חבר סגל ותיק יותר (עד 10 דקות) ודיון. חומר הקריאה יועלה מבעוד מועד לאתר הסמינר ויופץ ב.law-d- גם חוקרים בכירים - מוזמנים (בחום) להגיע למפגשי הסמינר.

 


לוח מפגשי הסדנה לשנת תשע"ז

נושא

תאריך

סמסטר א

מפגש פתיחה יתחיל בשעה 11 באופן חד פעמי

2/11/2016

סדנה של 4 שעות מ-9 עד 13:00  בנושא פיתוח פרוייקט מחקרי ארוך טווח

16/11/2016

סדנת אמן: יונתן גבעתי

The Regulation of Entry

23/11/2016

סדנת אמן: גיא הרפז
תהליך האינטגרציה-איחודה של אירופה
הצהרת שומאן (1950) 
עמודים 3-9 מספרו של יוסף ווילר The Constitution of Europe: Do the New Clothes have an Emperor?

30/11/2016

סדנת דוקטורנטים
נטלי דווידסון
Alien Tort Statute Litigation and Transitional Justice: Bringing the Marcos Case back to the Philippines

Explanatory notes for the articale

מגיבה: יעל רונן

7/12/2016

סדנת דוקטורנטים
יותם קפלן
Institutional Gardening: the Supreme Court in Economic Liberalization

מגיב: דויד לוי פלור

14/12/2016

סדנת דוקטורנטים
איילת ליבזון
Radical Subjectivity: Law and Self-Knowledge in the Talmud

מגיב: אלון הראל

21/12/2016

סדנת אמן: אסף חמדני
WHY FIRMS ADOPT ANTITAKEOVER ARRANGEMENTS

28/12/2016

סדנת דוקטורנטים
אבתסאם ברכאת
Feminism in Traditional Societies: Druze Women’s Struggle for the Separation between the Private and the Public Spheres

מגיבה: מיכל פרנקל

4/1/2017

סדנת אמן:
פרופ' אילן בנשלום
The Uneasy Case for Progressive Taxation (Blum and Kalven) (לקרוא את הקטעים המסומנים)

כמו כן יתקיים דיון בעיקרי המאמרים של אלסטוט ופליישר (קישור להלן להקדמות שלהם)
TWO AND TWENTY: TAXING PARTNERSHIP PROFITS IN PRIVATE EQUITY FUNDS VICTOR FLEISCHER

11/1/2017

סדנת אמן:
גבריאלה שלו
סטודנטים המעונינים בכך אפשר לקרוא בנוסף את הספר "פרשנות החוזה", כל הספר ובעיקר ההקדמה לו והעמודים 500 ואילך.

18/1/2017

סדנת דוקטורנטים
מירב פירט
ON THE UNEXPECTED USE OF UNENFORCEABLE CONTRACT TERMS: EVIDENCE FROM THE RESIDENTIAL RENTAL MARKET
מגיב\ה: TBA

25/1/2017

  

סמסטר ב 

דורון טייכמן
A Pure Theory of Local Expenditures
דיון רחב בתופעה של תחרות בין אזורית במדיניות ציבורית
1/3/2017

שחר קטוביץ
חדלות פירעון במגזר החרדי 
מגיב: ד"ר גלעד מלאך, המכון הישראלי לדמוקרטיה 

8/3/2017

ברק מדינה
מאמרו של פרופ' רוברט פוסט - Subsidized Speech

15/3/2017
אורי הרשטיין
Moral Luck
22/3/2017
יואב דותן19/4/2017
נדב שוקד26/4/2017
איתי פלדור3/5/2017
אריאל נבו
מגיבה: קרן ויינשל
10/5/2017
מירי גור אריה17/5/2017
עידו רוזנצוויג
מגיב: גיא הרפז
7/6/2017
עזמי אבו-סאוד
מגיב: באדי חסייסי
14/6/2017
גל לברטוב ואילת גורדון
Work in Progress
21/6/2017
שירן רייכנברג28/6/2017