תואר דוקטור במשפטים

לימודים לתואר דוקטור במשפטים  (LL.D)

תכנית התואר השלישי נועדה להכשיר חוקרים בתחום המשפט כדי שיוכלו להשתלב מאוחר יותר באקדמיה ובמשרות בכירות בעולם המשפט. התכנית מיועדת להקנות לתלמידים המשתתפים בה כלים מתודולוגיים לבצע מחקר עצמאי שיעסוק בשאלות תיאורטיות חשובות בתחום המשפט. עבודת הדוקטורט נעשית תחת הנחיית חבר סגל בכיר בפקולטה ובפיקוח של ועדה אקדמית מלווה.

 

הגשת מועמדות לתואר דוקטור במשפטים  (LL.D)

מועמדות לשנה"ל תשע"ח סמסטר ב' ללימודי תואר שלישי באוניברסיטה העברית יש להגיש עד ליום 1 בינואר 2018 בהתאם להנחיות המפורטות בתקנון וכן בהתאם להנחיות והבהרות נוספות בעניין לימודי תואר שלישי בפקולטה.

 

לפרטים נוספים: 

רכזת הדוקטורנטים גב' יפה אליהו  yafae@savion.huji.ac.il , טלפון 02-5883880
יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים ד"ר ראם שגב
אתר הרשות לתלמידי מחקר: http://www.research-students.huji.ac.il/

  

מידע נוסף: