תואר מוסמך במשפטים

הלימודים לתואר מוסמך נועדו לאפשר לבעלי תואר בוגר להעמיק ולמקד את השכלתם המשפטית באחד מתחומי ההתמחות או התמחויות המשנה המפורטים בהמשך.

היקף הלימודים לתואר מוסמך הוא 32 נ"ז.

לימודי המוסמך מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) באחד מתחומי ההתמחות.

מסלול לא-מחקרי (ללא עבודת גמר) באחד מתחומי ההתמחות או ללא התמחות.

 

מבנה תכנית הלימודים לתואר מוסמך (מחקרי ולא-מחקרי עם התמחות)

 1. קורסי חובה לכלל התלמידים לתואר מוסמך במשפטים בהיקף 4 נ"ז- 5 נ"ז;
 2. קורסי חובה ייחודיים לתחום ההתמחות בהיקף 5-4 נ"ז;
 3. סדנה מחקרית אחת לפחות, בהיקף של 2 או 3 נ"ז;
 4. שני סמינריונים בתחום ההתמחות;
 5. קורסי בחירה בתחום ההתמחות (או בתחום התמחות המשנה) להשלמת מכסת השיעורים לתואר;
 6. עבודת גמר (במסלול המחקרי בלבד).

 

תחומי התמחות בתואר המוסמך במשפטים

הלימודים לתואר מוסמך במשפטים נערכים בארבעה תחומים, שבכל אחד מהם מוצעות התמחויות, כמפורט להלן:

ניתן ללמוד לתואר מוסמך עם התמחות מחוץ לפקולטה למשפטים - לחצו כאן לפרטים.

 

משפט ציבורי ובינלאומי:

 1. תואר מוסמך במשפטים במשפט ציבורי ובינלאומי; 
 2. תואר מוסמך במשפטים במשפט ציבורי ובינלאומי, התמחות במשפט ציבורי;
 3. תואר מוסמך במשפטים במשפט ציבורי ובינלאומי, התמחות במשפט בינלאומי.

 

משפט אזרחי:

 1. תואר מוסמך במשפטים במשפט אזרחי; 
 2. תואר מוסמך במשפטים במשפט אזרחי, התמחות במשפט פרטי; 
 3. תואר מוסמך במשפטים במשפט אזרחי, התמחות במשפט מסחרי ודיני תאגידים; 
 4. תואר מוסמך במשפטים במשפט אזרחי, התמחות בדיני קניין רוחני. 

 

משפט פלילי:

תואר מוסמך במשפטים במשפט פלילי.

 

משפט עברי:

תואר מוסמך במשפטים במשפט עברי. 

 

 

מבנה תכנית הלימודים לתואר מוסמך כללי במשפטים

 1. קורסי חובה לכלל התלמידים לתואר מוסמך במשפטים בהיקף 4 נ"ז;
 2. בחירה בקורסים מתוך קורסי החובה של תחומי ההתמחות השונים בהיקף של 4 נ"ז לפחות;
 3. סדנה מחקרית אחת לפחות בהיקף של 2 או 3 נ"ז;
 4. שני סמינריונים מתוך הסמינריונים בלימודי מוסמך;
 5. קורסי בחירה מתוך קורסי הבחירה בלימודי מוסמך להשלמת מכסת השיעורים לתואר.

 

 

הרשמה לתואר מוסמך במשפטים

לרישום לתואר מוסמך לחצו כאן.

ראש הוועדה ללימודים מתקדמים פרופ' דורון טייכמן  doron.teichman@mail.huji.ac.il

היועצת לתלמידי תואר מוסמך ד"ר קטיה אסף katya.assaf@mail.huji.ac.il

רכזת לימודי המוסמך גב' פאולה צמח paulaz@savion.huji.ac.il טלפון: 02-5882545

 

 

ראשי התחומים של מסלולי ההתמחות (והתמחויות המשנה):

 1. משפט אזרחי: פרופ' איל זמיר eyal.zamir@huji.ac.il 
 2. משפט בינלאומי: פרופ' משה הירש moshe.hirsch@mail.huji.ac.il 
 3. משפט מסחרי ודיני תאגידים: פרופ' אסף חמדני assaf.hamdani@mail.huji.ac.il 
 4. משפט עברי: ד"ר בני פורת benny.porat@mail.huji.ac.il 
 5. משפט פלילי: פרופ' מרים גור-אריה miri.gur-arye@mail.huji.ac.il
 6. משפט ציבורי: פרופ' ברק מדינה barak.medina@mail.huji.ac.il 
 7. דיני קניין רוחני: ד"ר גיא פסח guy.pessach@mail.huji.ac.il