תואר מוסמך במשפטים ובמדיניות ציבורית

 

התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון במשפטים המבקשים לשלב לימודים לתואר שני במשפטים עם תואר שני (בתכנית המצטיינים) במדיניות ציבורית וממשל. התכנית מיועדת להשלמה בתוך שנתיים. מילוי דרישות התכנית יקנה לבוגרים את התואר "מוסמך במשפטים ובמדיניות ציבורית "(LL.M.). התכנית מתאימה במיוחד (אך לא רק) למשפטנים בתפקידים בכירים במגזר הציבורי או למי שמבקשים להשתלב בתפקידים כאלה בין בתחום המשפטי ובין בתחומים אחרים.

 

מבנה התכנית

  • לימודי תשתית בכלכלה, מתמטיקה וסטטיסטיקה (לתלמידים חסרי רקע קודם בתחומים אלה; סך הכול 10 נ"ז);
  • לימודי מדיניות ציבורית: ניתוח ארגוני, שיטות מחקר, כלכלה ומדיניות ציבורית, מבוא למדיניות ציבורית – סדנה, תיאוריות של תהליך המדיניות, סדנה מתקדמת במדיניות (סך הכול 22 נ"ז). אפשרות (לא חובה) לכתיבת תזה.
  • לימודי משפטים: שלושה מתוך ארבעת קורסי החובה לתלמידי תואר מוסמך במשפטים במסלול התמחות במשפט ציבורי, סדנה מחקרית, שני סמינרים מתוך המגוון המוצע בפקולטה בתחומי המשפט הציבורי, אתיקה מקצועית (סך הכול 20-19 נ"ז).

 

תנאי קבלה

  • תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית בממוצע 85 לפחות או הישגים מקבילים (לפי הערכת הוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה) במוסד אחר. לתלמידים שסיימו לפני 2004 יינתן פקטור של חצי נקודה לכל שנה עד 2004 עד למקסימום של 10 נקודות.
  • במקביל, עמידה בתנאי הקבלה של בית הספר למדיניות ציבורית הכוללים בחינת GRE  וסדנת מיון.
  • במקרים חריגים, אם יש הצדקה מיוחדת לכך, יוכלו ועדות הקבלה במשפטים ובמדיניות ציבורית, בהחלטה משותפת, להקל בתנאים הנ"ל.

 

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות:

  • עופרה תורן קומר, רכזת לענייני תלמידים במדיניות ציבורית,  02-5880048 ofrac@savion.huji.ac.il   
  • לשאלות בנושא התכנית האקדמית, ניתן לפנות לפרופ' ראם שגב, reem.segev@mail.huji.ac.il יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים במשפטים או לד"ר שרון גלעד, ראש תכניות המצטיינים במדיניות ציבורית, gilads@mscc.huji.ac.il.