תואר מוסמך בקרימינולוגיה

מדע הקרימינולוגיה מתעצב בשנים האחרונות כשדה מחקר רב-תחומי ועתיר ידע, המחייב היכרות יסודית ומעמיקה של נושאים רבים ושל שיטות מחקר חדשות ומורכבות. הקרימינולוגיה התפתחה כתחום מחקר אינטרדיסציפלינרי המשיק לתחומים שונים כמו משפטים, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדיניות ציבורית, עבודה סוציאלית ואחרים.

 

במכון קיימות כמה תכניות לימודים לתואר מוסמך, וקהל היעד שלהן הוא שתי קבוצות עיקריות: סטודנטים/ות המתעניינים/ות בתחום מתוך רצון להעשרה וללמידה אקדמית; ועובדים/ות בתחום הרחב של אכיפת החוק. המכון לקרימינולוגיה מעוניין למלא אחר ציפיותיהן של שתי הקבוצות לידע מתקדם ועדכני.

המכון לקרימינולוגיה שייך אקדמית לפקולטה למשפטים, ממשק אשר הופך את הלימודים בו לרלוונטיים יותר עבור אנשים מצמתים שונים, ותורם לקישורם לשדה המשפט.

   

המכון לקרימינולוגיה מפעיל כמה מסלולי לימוד לתואר מוסמך:

  1. מסלול מחקרי
  2. מסלול עיוני
  3. תכנית בהתמחות באכיפת חוק
  4. תכנית בהתמחות במדע פורנזי: מחקרי ועיוני