תואר בוגר בקרימינולוגיה

בשנה"ל תשע"ז תיפתח במכון לקרימינולוגיה תכנית לימודים לבוגר. התכנית תיתן מענה לביקוש הרב להשכלה הגבוהה בתחום הקרימינולוגיה, ותעמוד בסטנדרטים האקדמיים הגבוהים ביותר. תלמידי התכנית יכירו את העשייה האקדמית בתחום הקרימינולוגיה וידעו לתרגם ממצאי מחקרים לעשייה יעילה והוגנת יותר בשטח, כזו שמפיקה את המרב מהמשאבים הציבוריים המוגבלים שעומדים לרשות מערכת אכיפת החוק.

המכון לקרימינולוגיה פועל להעשיר הן סטודנטים/ות המתעניינים/ות בתחום והן עובדים/ות בתחום הרחב של מערכת אכיפת החוק - בידע מתקדם ועדכני, ולחשוף ולקרב אותם להתפתחויות החדשניות ביותר בקרימינולוגיה.

 

המסלול הדו-חוגי

ייחודו של תחום הקרימינולוגיה הוא בממשק הטבעי שלו עם תחומי ידע רבים ומגוונים כדוגמת: משפטים (למשפט הפלילי המהותי, לפרוצדורה פלילית ולמחקר משפטי אמפירי), פסיכולוגיה וסוציולוגיה (המסייעים בזיהוי הגורמים לעבריינות והתגובות החברתיות לה), גיאוגרפיה (למשל, הקשר שבין פשיעה למקום), עבודה סוציאלית (העוסקת בתשתית העלולה להוליד התנהגות עבריינית ובטיפול בה), מדעי המחשב (למשל, פשיעה ופיקוח חברתי באינטרנט), מדעים מדויקים כגון כימיה (טיפול בזירת עבירה והשפעת כלים פורנזיים על עבודת השיטור) ואף מדעי הרוח (אספקטים מוסריים של ההתנהגות העבריינית כמו האחריות למעשים והעונש הראוי). לפיכך, האוניברסיטה העברית מציעה מגוון רחב של מסלולי לימוד דו-חוגיים של קרימינולוגיה עם חוג נוסף.

 

תנאי הקבלה

הקבלה לתואר בוגר בקרימינולוגיה נעשית על סמך ציון משוקלל המחושב לפי 50% משקל לציון הפסיכומטרי הרב-תחומי; ו-50% לציון תעודת הבגרות. ניתן לשקלל את הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי עם כל אחד מציונים אלה:
* תעודת בגרות
* מכינה קדם-אקדמית
* מכינת ביה"ס לתלמידים מחו"ל מהאוניברסיטה העברית
* תואר אקדמי מוכר.

 

מבנה תכנית הלימודים לתואר בוגר

הלימודים בתכנית נמשכים שלוש שנים, וכוללים לימודי חובה, לימודי בחירה וסמינריונים.

קורסי חובה שנה א' (מבואות)

מבוא לקרימינולוגיה בראי מדעי החברה

4 נ"ז

מבוא למשפט פלילי ודיני ראיות

4 נ"ז

סטטיסטיקה

6 נ"ז

אוריינות אקדמית

2 נ"ז

מבוא למערכת אכיפת החוק

2 נ"ז

קרימינולוגיה וזכויות אדם

2 נ"ז

סה"כ

20 נ"ז

 

קורסי חובה שנה ב'

מבוא לויקטימולוגיה ופנולוגיה

4 נ"ז

שיטות מחקר בקרימינולוגיה

2 נ"ז

מבוא למשפט וחברה

2 נ"ז

פשיעה בישראל

2 נ"ז

מבוא למדע פורנזי

2 נ"ז

טיפול ושיקום עבריינים

2 נ"ז

תיאוריות בקרימינולוגיה

2 נ"ז

סה"כ

16 נ"ז

 

קורסי חובה שנה ג'

פרוסמינר

6 נ"ז

סמינר – מחקרי

8 נ"ז

סה"כ

14 נ"ז

 

 

נוסף על קורסי החובה, על התלמידים ללמוד קורסי בחירה בהיקף של 6 נ"ז, וכן ללמוד בתכנית "אבני פינה" קורסים בהיקף של 4 נ"ז.

בסך הכול, יידרשו התלמידים בתכנית ללמוד 60 נ"ז בחוג לקרימינולוגיה.

היות שהתכנית תילמד במתכונת דו-חוגית, יידרשו התלמידים להשלים את חובותיהם גם בחוג הנוסף, ולהגיע לסך של 120 נ"ז בשילוב שני החוגים.