תכנית הקורסים במכון לקרימינולוגיה

ל. תכנית הקורסים במכון לקרימינולוגיה

 

פרטים מלאים ומעודכנים לגבי תכנית הקורסים וזמני ההוראה ניתן למצוא באתר השנתון האוניברסיטאי בכתובת:http://www.huji.ac.il/htbin/course/shnaton8/03/0401/1.

 

לימודי חובה - שנה א

מספר קורס

שם הקורס

מרצה

מס' נ"ז

סמסטר/שנתי

מסלול

61800 תיאוריות בקרימינולוגיה ד"ר ברק אריאל 2 א א,ב,ג,ד,ה
61878
 
תיאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה ד"ר נאדירה שלהוב קיבורקיאן
 
2 ב א
61846 מושגי יסוד במשפט הפלילי ד"ר דניאל אוחנה 2 א א,ב,ה
61809 יסודות סדר הדין הפלילי ד"ר דניאל אוחנה 2 ב א,ב,ה
61805 עקרונות האחריות הפלילית ויסודות סד"פ ודיני ראיות ד"ר דניאל אוחנה 4 א ג,ד
61797 יישום שיטות סטטיסטיות בקרימינולוגיה ד"ר רוני פקטור,
מתרגלות :גב' מאור שי וגב' גבי סוסינסקי
5 שנתי א, ד,ה
61918 מחקר אמפירי הלכה למעשה ד"ר ברק אריאל
מתרגלים: מר ניר רוזמן, מר רועי זמיר
5 שנתי

ב,ג,ה

 

61801 שימוש בתוכנת spss גב' מאור שי וגב' גבי סוסינסקי  1 שנתי
(פעם בשבועיים)

א,ד,ה

61818 פרוייקט בנושא אכיפת חוק פרופ' באדי חסייסי 6 שנתי ג
61917 פרוייקט בנושא מדע פורנזי פורפ' באדי חסייסי 6 שנתי ד
61824 קריאה מודרכת ד"ר טל יונתן-זמיר 4 שנתי ג, ד
61732 ויקטימולוגיה ואי ציות לחוק ד"ר ענבל וילמובסקי 2 קיץ ג
61771 היבטים תיאורטיים בשיטור ד"ר סיימון פרי 2 ב ג
61870 אוריינות אקדמית – מחקרי ומדע פורנזי מר נועם חביב - א א', ד
61807 אוריינות אקדמית – עיוני ואכיפת חוק גב' גבי סוסינסקי - א ג, ב
61913 מבוא למדעים ושיטות אנליטיות במדע פורנזי פרופ' אבי דומב 3 ב ד'
61914 רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות במדע פורנזי פרופ' אבי דומב
פרופ' יוסי אלמוג
3 קיץ ד'
61915 סוגיות במדע פורנזי : היבטים אינטגרטיביים פרופ' אבי דומב 2 ב ד'
61806 מבוא למדע פורנזי פרופ' יוסי אלמוג 2 ב כולם

 

 לימודי חובה - שנה ב

מס קורס

שם הקורס

מרצה

מס' נ"ז

סמסטר/שנתי

מסלול

61850 סדנא לעבודת גמר

פרופ' באדי חסייסי,

ד"ר רוני פקטור

 

4 א א
61729 סדנא לעבודת גמר ב'

פרופ' באדי חסייסי

 

2 ב א
61815 שיטות מחקר בקרימינולוגיה ד"ר רוני פקטור 2 א א,ב,ד,ה
61880 שיטות מחקר מתקדמות בקרימינולוגיה ד"ר ג'וש גצקו 2 ב א
61888 מערכת אכיפת החוק 
היבטים תיאורטיים
ד"ר טל יונתן-זמיר  4 שנתי ב,ג,ה

 

לימודי בחירה 

מס קורס

שם הקורס

מרצה

מס' נ"ז

סמסטר/שנתי

סוג קורס

61781 לשון ופשיעה ד"ר רקפת דילמון 2 א שיעור
61772 סוגיות בשיטור בחברה דמוקרטית ד"ר טל יונתן זמיר 2 ב  
61839 ניהול מערכות אכיפת חוק ד"ר עמיקם הרפז 2 קיץ שיעור א"ח
61872 משפט ושיטור : בין סמכויות המשטרה וזכויות אדם ד"ר עמיקם הרפז 2 קיץ שיעור א"ח
61816 קרימינולוגיה ומגדר ד"ר סרג'יו הרצוג 2 א שיעור
61819 פיקוח חברתי באינטרנט גב' תמר ברנבלום 2 א שיעור
61920 אתניות ופשיעה בישראל  פרופ' באדי חסייסי 4 ב שו"ס
61774 קשיים מובנים בטיפול במכורים בארץ ד"ר שבתאי לויט 2 ב שיעור
61896 עבירת האונס מפרספקטיבה פמיניסטית ד"ר עירית נגבי 2 ב שיעור
61786 עבריינות וסטייה בגיל ההתבגרות ד"ר רויטל סלע שיוביץ 2 א שיעור
61840 מחקר איכותני בקרימינולוגיה פרופ' מימי אייזנשטדט 2 ב שיעור
61844 שיטור טרור ד"ר סיימון פרי 2 א שיעור
61806 מבוא למדע פורנסי פרופ' יוסף אלמוג 2 ב שיעור
61851 עבריינות נשים ד"ר איה בן הרוש 2 א שיעור
61866 פשיעה ואינטרנט פרופ' נאדירה שלהוב קיבורקיאן 4 שנתי שו"ס
61820 סטייה חברתית ד"ר עודדה שטיינברג 2 קיץ שיעור
61867 משפט וחברה ד"ר ברק אריאל 2 א שיעור
61869 אלימות במקומות עבודה ד"ר יהודית בנדלק 2 ב שיעור
61873 אי שוויון במערכת אכיפת החוק ד"ר ג'וש גצקו 4 ב שו"ס
61731 אי ציות ואלימות פוליטית ד"ר שומרון מויאל 2 ב שיעור

 

סמינרים

מס קורס

שם הקורס

מרצה

מס' נ"ז

סמסטר/שנתי

סוג קורס

61814 קרימינולוגיה ניסויית ד"ר ברק אריאל 4 א סמינר
61873 אי שוויון במערכת אכיפת החוק ד"ר ג'וש גצקו 4 ב שו"ס
61907 זכויות אדם וענישה פרופ' לסלי סבה, עו"ד רחלה אראל 4 א סמינר
61841 אלימות וסטייה בקרב בני נוער ד"ר רויטל סלע שיוביץ 2+4 קיץ סמינר
61847 מערכת הכליאה בישראל : חיים בין חומות ד"ר עודדה שטיינברג 4 ב סמינר
61792 עבריינות נוער – סוגיות נבחרות ד"ר עודדה שטיינברג 2+4 קיץ סמינר
61866 פשיעה ואינטרנט ד"ר נאדירה שלהוב קיבורקיאן 4 שנתי שו"ס
61920 אתניות ופשיעה בישראל  פרופ' באדי חסייסי 4 ב שו"ס
61916 הטיות פסיכולוגיות בעדויות במשפט ד"ר לאה יגר 2+4 קיץ סמינר