תארים מתקדמים במשפטים

תואר מוסמך במשפטים

הלימודים לתואר מוסמך נועדו לאפשר לבעלי תואר בוגר להעמיק ולמקד את השכלתם המשפטית באחד מתחומי ההתמחות או התמחויות המשנה המפורטים בהמשך.

היקף הלימודים לתואר מוסמך הוא 32 נ"ז.

לימודי המוסמך מתקיימים בשני מסלולים:

מסלול מחקרי (עם עבודת גמר) באחד מתחומי ההתמחות.

מסלול לא-מחקרי (ללא עבודת גמר) באחד מתחומי ההתמחות או ללא התמחות.

 

מבנה תכנית הלימודים לתואר מוסמך (מחקרי ולא-מחקרי עם התמחות)

 1. קורסי חובה לכלל התלמידים לתואר מוסמך במשפטים בהיקף 4 נ"ז- 5 נ"ז;
 2. קורסי חובה ייחודיים לתחום ההתמחות בהיקף 5-4 נ"ז;
 3. סדנה מחקרית אחת לפחות, בהיקף של 2 או 3 נ"ז;
 4. שני סמינריונים בתחום ההתמחות;
 5. קורסי בחירה בתחום ההתמחות (או בתחום התמחות המשנה) להשלמת מכסת השיעורים לתואר;
 6. עבודת גמר (במסלול המחקרי בלבד).

 

תחומי התמחות בתואר המוסמך במשפטים

הלימודים לתואר מוסמך במשפטים נערכים בארבעה תחומים, שבכל אחד מהם מוצעות התמחויות, כמפורט להלן:

ניתן ללמוד לתואר מוסמך עם התמחות מחוץ לפקולטה למשפטים - לחצו כאן לפרטים.

 

משפט ציבורי ובינלאומי:

 1. תואר מוסמך במשפטים במשפט ציבורי ובינלאומי; 
 2. תואר מוסמך במשפטים במשפט ציבורי ובינלאומי, התמחות במשפט ציבורי;
 3. תואר מוסמך במשפטים במשפט ציבורי ובינלאומי, התמחות במשפט בינלאומי.

 

משפט אזרחי:

 1. תואר מוסמך במשפטים במשפט אזרחי; 
 2. תואר מוסמך במשפטים במשפט אזרחי, התמחות במשפט פרטי; 
 3. תואר מוסמך במשפטים במשפט אזרחי, התמחות במשפט מסחרי ודיני תאגידים; 
 4. תואר מוסמך במשפטים במשפט אזרחי, התמחות בדיני קניין רוחני. 

 

משפט פלילי:

תואר מוסמך במשפטים במשפט פלילי.

 

משפט עברי:

תואר מוסמך במשפטים במשפט עברי. 

 

 

מבנה תכנית הלימודים לתואר מוסמך כללי במשפטים

 1. קורסי חובה לכלל התלמידים לתואר מוסמך במשפטים בהיקף 4 נ"ז;
 2. בחירה בקורסים מתוך קורסי החובה של תחומי ההתמחות השונים בהיקף של 4 נ"ז לפחות;
 3. סדנה מחקרית אחת לפחות בהיקף של 2 או 3 נ"ז;
 4. שני סמינריונים מתוך הסמינריונים בלימודי מוסמך;
 5. קורסי בחירה מתוך קורסי הבחירה בלימודי מוסמך להשלמת מכסת השיעורים לתואר.

 

 

הרשמה לתואר מוסמך במשפטים

לרישום לתואר מוסמך לחצו כאן.

ראש הוועדה ללימודים מתקדמים פרופ' דורון טייכמן  doron.teichman@mail.huji.ac.il

היועצת לתלמידי תואר מוסמך ד"ר קטיה אסף katya.assaf@mail.huji.ac.il

רכזת לימודי המוסמך גב' פאולה צמח paulaz@savion.huji.ac.il טלפון: 02-5882545

 

 

ראשי התחומים של מסלולי ההתמחות (והתמחויות המשנה):

 1. משפט אזרחי: פרופ' איל זמיר eyal.zamir@huji.ac.il 
 2. משפט בינלאומי: פרופ' משה הירש moshe.hirsch@mail.huji.ac.il 
 3. משפט מסחרי ודיני תאגידים: פרופ' אסף חמדני assaf.hamdani@mail.huji.ac.il 
 4. משפט עברי: ד"ר בני פורת benny.porat@mail.huji.ac.il 
 5. משפט פלילי: פרופ' מרים גור-אריה miri.gur-arye@mail.huji.ac.il
 6. משפט ציבורי: פרופ' ברק מדינה barak.medina@mail.huji.ac.il 
 7. דיני קניין רוחני: ד"ר גיא פסח guy.pessach@mail.huji.ac.il 

התמחויות מחוץ לפקולטה למשפטים

במסגרת לימודי המוסמך במשפטים, ניתן לשלב התמחות מחוץ לפקולטה. בכל אחת מן ההתמחויות, לומדים קורסים הנכללים במסגרת ההתמחות. על תלמידים המשלבים התמחות משפטית עם התמחות חיצונית ללמוד קורסים וסמינריונים משפטיים בהיקף של 20 נ"ז לפחות. פרטים מלאים בתקנון תואר מוסמך.

תחומי ההתמחות מחוץ לפקולטה:

  

  

התמחות באתיקה ופילוסופיה פוליטית

השלמות מתוך תכנית הבוגר:

 • 30312 חשיבה בקורתית (4 נ"ז)
 • 15103 מבוא לתורת ההגיון (3 נ'ז) 
 • 15100 מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית (4 נ"ז) (יינתן פטור על בסיס הקורס בתורת המשפט, בכפוף לאישור היועץ/ת ללימודי מוסמך בפקולטה למשפטים – כתלות באופן שבו נלמד קורס זה);
 • 15187 בעיות מרכזיות בפילוסופיה (2 נ"ז) או 15302 מבוא לתורת ההכרה (4 נ"ז).

 

קורסי מוסמך – בחירה של שלושה מבין אלה:

 • 15737 רגשות מוסריים, הלברטל (2 נ"ז)
 • 15731 פילוסופיה של קבלת החלטות, ניסן-רוזן (2 נ"ז)
 • 15730 נושאים באתיקה ופילוסופיה פוליטית, אנוך (4 נ"ז)
 • 15736 אריסטו אתיקה ניקומאכית, טאלר (3 נ"ז)
 • 54126 זכות הקניין הפרטי, אטאס (2 נ"ז) (נלמד באנגלית)
 • 56998 עוני אי-שוויון ומוחלשות, דה-שליט (2 נ"ז) (נלמד באנגלית).

[הרשימה עשויה להשתנות מעט משנה לשנה]

 

  

מוסמך במשפטים עם התמחות בניהול עסקים בסין

(התמחות חיצונית בבית הספר למנהל עסקים ובחוג למזרח אסיה)

ההתמחות פתוחה לתלמידי המסלול במשפט מסחרי ודיני תאגידים. במסגרת התמחות זו, יילמדו 20 נ"ז בפקולטה למשפטים, ובתוכן הקורסים הנדרשים מתלמידי תואר מוסמך. כמו כן, במקום קורסי בחירה במשפטים יילמדו:

 • מבוא למשפט סיני – 2-1 נ"ז (קורס חדש שהפקולטה תקיים ויהיה פתוח גם לתלמידי משפטים אחרים). ניתן ללמוד קורס זה כחלק מהמכסה של 20 נ"ז בפקולטה.
 • קורסים בבית הספר למנהל עסקים (6 נ"ז): מבוא למימון, כלכלה, שווקים ועסקים במזרח אסיה [מומלץ מאד ללמוד גם את קורסי המבוא לכלכלה אשר בדרך כלל מהווים דרישת קדם לשני קורסים אלה – אך אין חובה לכך].
 • קורסים בחוג ללימודי מזרח אסיה (8 נ"ז): סין בעידן המהפכות 1978-1900; סין העכשווית; קורס בחירה נוסף ממגוון הקורסים בחוג.
 • סיור לימודי בסין בנושא Doing business in China – , בן 10 ימים – בתשלום נפרד. הסיור ללא נקודות זכות ואינו מהווה דרישת חובה לתואר. את הסיור מארגן בית הספר למנהל עסקים.

 

 

מוסמך במשפטים עם התמחות במדע המדינה

 (התמחות חיצונית במחלקה למדע המדינה)

התכנית פתוחה לתלמידי מוסמך במשפטים בהתמחות במשפט ציבורי או בינלאומי בלבד. מספר המשתתפים בתכנית מוגבל.

במסגרת התכנית, נלמדות 20 נ"ז בפקולטה למשפטים ובתוכן קורסים הנדרשים מתלמידי תואר מוסמך. במקום קורסי בחירה במשפטים, יילמדו 16 נ"ז כדלקמן:

תלמידים ללא תואר בוגר במדע המדינה

 • אחד מחמישה קורסי הבסיס במדע המדינה (לפי בחירת התלמיד/ה): מבוא למדע המדינה, פוליטיקה השוואתית, משטר מדינת ישראל, תולדות המחשבה המדינית, מחשבה מדינית מודרנית (4 נ"ז);
 • גישות ותיאוריות במדע המדינה (4 נ"ז);
 • פוליטיקה ישראלית במבט השוואתי (4 נ'ז);
 • קורסי בחירה למוסמך של המחלקה למדע המדינה בהיקף כולל של 4 נ"ז שיאושרו על ידי היועץ למוסמך של המחלקה למדע המדינה.

ההתמחות נלמדת במהלך שנתיים. את קורס התשתית (קורס השלמה מהבוגר) יש לקחת בשנה הראשונה ומומלץ לקחת את שני קורסי המוסמך הנדרשים בשנה השנייה (את קורסי הבחירה ניתן לקחת בכל שנה).

תלמידים בעלי תואר בוגר במדע המדינה

 • גישות ותיאוריות במדע המדינה (4 נ"ז);
 • פוליטיקה ישראלית במבט השוואתי (4 נ"ז);
 • קורסי בחירה למוסמך של המחלקה למדע המדינה (בהיקף כולל של 8 נ"ז) שיאושרו בידי היועץ למוסמך של המחלקה למדע המדינה.

 

  

תואר שני LL.M. במשפט מסחרי עם התמחות במימון

החל בשנת הלימודים תשע"ד, מציעה הפקולטה למשפטים תואר שני במשפט מסחרי עם התמחות במימון. ככלל, התכנית מיועדת לתלמידי תואר שני במשפטים המתמחים במסלול האזרחי עם התמחות משנה במשפט מסחרי ודיני תאגידים. במקרים מיוחדים, ראש תחום ההתמחות במשפט מסחרי ודיני תאגידים יכול לאשר לתלמידים נוספים להצטרף לתכנית.

תחום המימון משיק לתחומי המשפט המסחרי ומספק תובנות כלכליות, תיאורטיות ומעשיות התורמות להבנה מעמיקה של תחומים כגון דיני תאגידים והרגולציה של שוק ההון. ההתמחות מוצעת במסגרת בית הספר למנהל עסקים.

מספר המקומות בתכנית מוגבל!

 

מבנה התכנית

התכנית כוללת 2 מסלולים נפרדים – לתלמידים עם רקע קודם ולתלמידים ללא רקע קודם (במנהל עסקים, בחשבונאות או בכלכלה). בשני המקרים, נוסף על למידת הקורסים המפורטים להלן, התלמידים נדרשים ללמוד קורסים בפקולטה למשפטים בהיקף של 20 נ"ז לפחות, בהתאם לפירוט הקבוע בתקנון לגבי כלל ההתמחויות החיצוניות.

 

מסלול 1: לבעלי רקע מקדים – 13 נ"ז

55904  מבוא למימון            (3 נ"ז, סמסטריאלי, מוצע בשני הסמסטרים)
55846  השקעות וניירות ערך   (3 נ"ז, סמסטריאלי, מוצע בשני הסמסטרים)
55832  ניהול פיננסי               (3 נ"ז, סמסטריאלי, מוצע בשני הסמסטרים)
סמינר במימון - מבין הסמינרים המוצעים בהתמחות.

 

לתשומת לבכם:
1. מבוא למימון הוא תנאי קדם לשני הקורסים: השקעות וניירות ערך ו-ניהול פיננסי.
2. השקעות וניירות ערך ו-ניהול פיננסי - הם תנאי קדם לסמינר.
3. סטודנט שלמד בעבר את מבוא למימון ילמד במקומו את אחד מקורסי הבחירה בהתמחות במימון.
4.רשימת הקורסים עשויה להשתנות משנה לשנה בהתאם להיצע הקורסים בביה"ס למנהל עסקים.

 

מסלול 2: לסטודנטים ללא רקע מקדים – 21 נ"ז

55795  כלכלת עסקים א' (מיקרו)  (4 נ"ז סמסטר א')
55751  כלכלת עסקים ב' (מאקרו) (4 נ"ז סמסטר ב')
55904  מבוא למימון                   (3 נ"ז, סמסטריאלי, מוצע בשני הסמסטרים)
55846  השקעות וניירות ערך       (3 נ"ז, סמסטריאלי, מוצע בשני הסמסטרים)
55832  ניהול פיננסי                   (3 נ"ז, סמסטריאלי, מוצע בשני הסמסטרים)
סמינר במימון - מבין הסמינרים המוצעים בהתמחות.

לתשומת לבכם:
1. השקעות וניירות ערך וניהול פיננסי הם תנאי קדם לסמינר.
2. הסטודנטים ילמדו את הקורס בסטטיסטיקה המוצע בפקולטה למשפטים.
3. כלכלת עסקים א' היא תנאי קדם (או במקביל) למבוא למימון.
4.מבוא למימון הוא תנאי קדם לשני הקורסים: השקעות וניירות ערך וניהול פיננסי.
5.רשימת הקורסים עשויה להשתנות משנה לשנה בהתאם להיצע הקורסים בביה"ס למנהל עסקים.
   

  

תכנית התמחות בלימודי מגדר (3651)

חקר המגדר משלב ידע מתחומים מגוונים ומהווה גוף ידע אקדמי חשוב ובולט באוניברסיטאות המובילות ברחבי העולם המערבי בעשורים האחרונים. קטגוריית המגדר היא כיום במרכז תחומי המחקר השונים המכירים בכך כי ללא נקודת המבט המגדרית לא ניתן להסביר תופעות מרכזיות בחברה כגון: מבנה המשפחה, תופעות פתולוגיות וקליניות, אי-שוויון בשוק העבודה, בזירות החינוך והרווחה, התנהגות פוליטית, שיח של זכויות, רגשות וייצוגים תרבותיים .

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר שבפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית מציע תכנית התמחות בלימודי מגדר. התכנית מיועדת לתלמידי/ות מוסמך בפקולטות השונות באוניברסיטה העברית המעוניינים/ות להתמחות בתחום זה. התכנית שואפת לטפח דור של חוקרות וחוקרים שיחברו את התיאוריות המגדריות הרבות המתפתחות בעולם המערבי בעשורים האחרונים אל המציאות הישראלית. תיאוריות אלה רואות במגדר כלי אנליטי לבחינת שינויים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים, תרבותיים ומשפטיים ולהבנת התהוותם ופעילותם של מבנים ומנגנונים בחברה. לימודי מגדר עוסקים בחקר יחסי הגומלין שבין הבניית הנשיות והגבריות לבין תהליכים תרבותיים וחברתיים בתקופות שונות. מטרת הלימודים בתכנית היא להעמיק את תחומי הידע האקדמי, להדק את זיקתם לשיח החברתי והתרבותי ולהוסיף את נקודת המבט המגדרית לתחומי הידע השונים שהתלמידים/ות מגיעים מהם. ההתמחות, המשלבת בין תחומי דעת שונים, היא תכנית ייחודית המיועדת לתלמידים/ות מצטיינים/ות .

מבנה התכנית

לימודי ההתמחות במגדר מתקיימים במקביל ללימודים לתואר מוסמך בחוג דיסציפלינארי ומשולבים בהם. תכנית ההתמחות מציעה מערך שיעורים דו-שנתי המורכב מארבעה חלקים: לימודי בסיס של תיאוריות מגדר מתקדמות, סמינריון, קורסי בחירה וקולוקוויום מדעי. מטרת מערך זה היא להעמיק את הידע של הסטודנטים/יות בחשיבה תיאורטית מתקדמת לצד עיסוק במגוון רחב של תחומי ידע. מגוון רחב זה יקנה לסטודנטים/יות כלי לניתוח רעיונות מובנים של מגדר, זהות ופוליטיקה מינית, ויוביל לפיתוחה של הבנה מחודשת של מבנים חברתיים ותרבותיים אלה. בכל שנת התמחות, יתקיים קולוקוויום מדעי שבו חוקרים וחוקרות מאוניברסיטאות בארץ ובעולם יציגו עבודות חדשות מזוויות מבט מגוונות ויאפשרו להרחיב את הידע בתחום המגדר .

מסיימות/י התכנית אשר ימלאו את החובות האקדמיות של תכנית ההתמחות, יהיו זכאיות/ים לציון התמחות בתעודה "מוסמך אוניברסיטה ב[שם החוג הראשי] ובהתמחות במגדר ".


תנאי הקבלה לתכנית ההתמחות במגדר

 • לתכנית יתקבלו העומדות/ים בדרישות הקבלה ללימודי המוסמך בפקולטות ובבתי הספר באוניברסיטה, בציון 85 לפחות .
 • הקבלה לתכנית מותנית באישור של יועצי המוסמך בחוגים ובאישור מרכזת תכנית ההתמחות בחקר המגדר .

להכרה בהתמחות יידרשו 16 נ"ז לפי החלוקה :
קורסי חובה (לרבות קולוקוויום מדעי): 8 נ"ז
סמינר: 4-2 נ"ז 
קורסי בחירה: 6-4 נ"ז.

קורסי בחירה של מרכז לייפר הפתוחים לכלל הסטודנטיות/ים

שם המרצה

שם קורס

נ"ז

מס' קורס (אם יש)

ד"ר רננה אלרן

נשים כתיבה, שיגעון: מבט פסיכולוגי-היסטורי-תרבותי

2

קורס קיץ טרם נקבע מספר בהרשמה מראש

ד"ר דורית אשור

סוגיות בלימודי מגדר -  בין טקסט, זהות ותרבות

4

54227

ד"ר ענבל וילמובסקי

שיטות וסוגיות במחקר פמיניסטי

2

 

קורס נוסף לסמסטר ב' טרם נסגר סופית

 

2

 

 

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר - הפקולטה למדעי החברה, גוש 7, חדר 4706 טלפון: 02-5883455

לדף הפייסבוק של מרכז לייפר ללימודי מגדר

התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה

 

 

 

 

התמחות בלימודים עירוניים

מוסמך במשפטים עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי

 

במסלול זה ניתן לשלב לימודים לתואר מוסמך במשפטים עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי. ההתמחות כוללת 23 נ"ז (19 נ"ז – קורסים; 4 נ"ז - עבודה סמינריונית) וכן 6.5 נ"ז בקורסי השלמה (מבוא לממ"ג וגיאוגרפיה של פעילות כלכלית), אם לא למדו קורסים אלו בתואר הראשון. על כך יש להוסיף את חובות המוסמך במשפטים. נכונות חוג האם להכיר בחלק מלימודי ההתמחות כלימודי בחירה משתנה מחוג לחוג.

 

ההתמחות בתכנון עירוני ואזורי בתוספת לימודי ההשלמה כוללת את לימודי הליבה הנדרשים ממתכנן ערים. היקף הלימודים בתחום התכנון העירוני מצומצם יותר מאשר בתואר בגיאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי, אולם סטודנטים במסלול זה מתמחים בעולם ידע נוסף, שבמקרים רבים הוא סינרגטי לתחום התכנון, ושילוב זה עשוי לפתוח אופקים ייחודיים הן בממד העיוני-התיאורטי והן בשוק העבודה.

 

 

מוסמך במשפטים עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים

 

במסלול זה ניתן לשלב לימודים לתואר מוסמך במשפטים עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים. התמחות זו כוללת 17 נ"ז ולא נדרשים בה קורסי השלמה. ההתמחות מעניקה ידע בסיסי בלימודים עירוניים ובתכנון עירוני, כתוספת לעולם הידע של חוג האם, ומתאימה בפרט לאלה המעוניינים להיחשף לעולם הלימודים העירוניים ולתכנון העירוני, אך ללא הגדלה מאוד משמעותית של מספר נ"ז הנדרשות במסגרת לימודי התואר.

 

תואר מוסמך במשפטים ובמדיניות ציבורית

 

תכנית מצטיינים חדשה: תואר שני משותף בפקולטה למשפטים ובבית הספר למדיניות ציבורית.  התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון במשפטים המבקשים לשלב לימודים לתואר שני במשפטים עם תואר שני (בתכנית המצטיינים) במדיניות ציבורית וממשל. התכנית מיועדת להשלמה בתוך שנתיים. מילוי דרישות התכנית יקנה לבוגרים את התואר "מוסמך במשפטים ובמדיניות ציבורית "(LL.M.). התכנית מתאימה במיוחד (אך לא רק) למשפטנים בתפקידים בכירים במגזר הציבורי או למי שמבקשים להשתלב בתפקידים כאלה בין בתחום המשפטי ובין בתחומים אחרים.

 

מבנה התכנית

 • לימודי תשתית בכלכלה, מתמטיקה וסטטיסטיקה (לתלמידים חסרי רקע קודם בתחומים אלה; סך הכול 10 נ"ז);
 • לימודי מדיניות ציבורית: ניתוח ארגוני, שיטות מחקר, כלכלה ומדיניות ציבורית, מבוא למדיניות ציבורית – סדנה, תיאוריות של תהליך המדיניות, סדנה מתקדמת במדיניות (סך הכול 22 נ"ז). אפשרות (לא חובה) לכתיבת תזה.
 • לימודי משפטים: שלושה מתוך ארבעת קורסי החובה לתלמידי תואר מוסמך במשפטים במסלול התמחות במשפט ציבורי, סדנה מחקרית, שני סמינרים מתוך המגוון המוצע בפקולטה בתחומי המשפט הציבורי, אתיקה מקצועית (סך הכול 20-19 נ"ז).

  

תנאי קבלה

 • תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית בממוצע 85 לפחות או הישגים מקבילים (לפי הערכת הוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה) במוסד אחר. לתלמידים שסיימו לפני 2004 יינתן פקטור של חצי נקודה לכל שנה עד 2004 עד למקסימום של 10 נקודות.
 • במקביל, עמידה בתנאי הקבלה של בית הספר למדיניות ציבורית הכוללים בחינת   GRE  וסדנת מיון.
 • במקרים חריגים, אם יש הצדקה מיוחדת לכך, יוכלו ועדות הקבלה במשפטים ובמדיניות ציבורית, בהחלטה משותפת, להקל בתנאים הנ"ל.

 

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות:

 • עופרה תורן קומר, רכזת לענייני תלמידים במדיניות ציבורית,  02-5880048 ofrac@savion.huji.ac.il   
 • לשאלות בנושא התכנית האקדמית, ניתן לפנות לפרופ' גיא דוידוב, יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים במשפטים guy.davidov@huji.ac.il או לד"ר שרון גלעד, ראש תכניות המצטיינים במדיניות ציבורית .gilads@mscc.huji.ac.il 

 

 


 

תואר מוסמך בקניין רוחני ומדעי התרופה

קניין רוחני ומדעי התרופה (IP/Pharma)

תכנית בינתחומית חדשה לתואר שני בשנת הלימודים 2017/2018
הפקולטה למשפטים בשיתוף בית הספר לרוקחות

 

כללי:

בשנת הלימודים תשע"ח תיפתח תכנית חדשה לתואר מוסמך המשותפת לפקולטה למשפטים ולבית הספר לרוקחות שבפקולטה לרפואה, בנושא קניין רוחני ומדעי התרופה (IP/Pharma).

תחום התרופות מתאפיין באתגרים משפטיים ומדעיים ייחודיים, כמו גם בהשלכות כלכליות משמעותיות. התכנית מציעה הזדמנות ייחודית להתמחות בתחום המצוי בחזית המדע והמשפט, באמצעות הכשרה בינתחומית המשלבת קורסים וסדנאות משפטיים ומדעיים.

התכנית פתוחה לתלמידים בעלי תואר ראשון במשפטים, או בתחום מדעי הטבע. המשתתפים שיעמדו בדרישות התכנית יהיו זכאים לתואר שני מפקולטת האם: לסטודנטים למשפטים יוענק תואר מוסמך במשפטים (LL.M.), עם התמחות בקניין רוחני ומדעי התרופה; לסטודנטים למדעי הטבע יוענק תואר מוסמך במדעי הטבע (M.Sc.) עם התמחות בקניין רוחני ומדעי התרופה.

על סגל המרצים נמנים מומחים בעלי שם בתחום הפארמה מן האקדמיה ומן הפרקטיקה.

הלימודים (קורסי החובה) ירוכזו במהלך יומיים בשבוע, תוך מתן אפשרות להשלמת התואר תוך שנתיים.

 

מבנה הלימודים לקראת התואר לבעלי תואר ראשון במשפטים:

תלמידי התכנית בעלי תואר ראשון במשפטים ילמדו 36 נקודות זכות לפי הפירוט שלהלן:

 • 4 נ״ז - לימודי חובה כלליים לתואר שני,
 • 8 נ״ז - סמינריונים בתחום הקניין הרוחני,
 • 10 נ״ז - קורסים מהחלק המשפטי של התכנית, לרבות קורסי חובה
 • 14 נ״ז - קורסים שיוצעו בבית הספר לרוקחות, לרבות קורסי חובה

 

רשימת הקורסים ותנאי קדם (לבעלי תואר ראשון במשפטים)

חלק מן הקורסים יינתנו אחת לשנתיים;
פוף לשינויים, לפי שיקול דעת מנהלי התכנית

 

קורסי חובה

הפקולטה למשפטים:
 • דיני פטנטים - 2 נ"ז   (תנאי קדם: מבוא לקניין רוחני ללא משפטנים או קורס מקביל בקניין רוחני מתכנית התואר הראשון במשפטים)
 • פטנטים בענף התרופות: נקודות מבט שונות  - 2 נ"ז  (תנאי קדם: מבוא לקניין רוחני ללא משפטנים או קורס מקביל בקניין רוחני מתכנית התואר הראשון במשפטים, לימוד דיני פטנטים במקביל)
 • סדנא-עבודתו של בוחן פטנטים בתחום הפארמה - 2 נ"ז (תנאי קדם: מבוא לקניין רוחני ללא משפטנים או קורס מקביל בקניין רוחני מתכנית התואר הראשון במשפטים, לימוד דיני פטנטים במקביל)
 • לימודי חובה כלליים לתואר שני במשפטים - 4 נ"ז  (כמפורט בשנתון)

 

ביה"ס לרוקחות:
 • רגולציה של ענף התרופות  (ניסויים והליכים לאישור תרופות)  - 2 נ"ז   
 • תכנון וגילוי רציונלי של תרופות  - 2 נ"ז
 • יסודות הפרמקולוגיה - 2 נ"ז (תנאי קדם: תכנון וגילוי רציונלי של תרופות)
 • עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופתי - 2 נ"ז (תנאי קדם: תכנון וגילוי רציונלי של תרופות, יסודות הפרמקולוגיה)
 • תובנות במערכות למתן תרופה - 2 נ"ז (תנאי קדם: תכנון וגילוי רציונלי של תרופות, יסודות הפרמקולוגיה, עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופתי)

 

קורסי בחירה

הפקולטה למשפטים:

 • העברת ומסחור טכנולוגיות–היבטים מעשיים - 2 נ"ז (תנאי קדם: מבוא לקניין רוחני ללא משפטנים או קורס מקביל בקניין רוחני מתכנית התואר הראשון במשפטים)
 • משפט, אתיקה ורפואה - 2 נ"ז
 • דיני קניין רוחני ותעשיית התרופות - סוגיות נבחרות (באנגלית) - 2 נ"ז (תנאי קדם: מבוא לקניין רוחני ללא משפטנים או קורס מקביל בקניין רוחני מתכנית התואר הראשון במשפטים)
 • קורסים אחרים מתוך קורסי הבחירה  (כמפורט בשנתון) בתחום הקניין הרוחני (מתוך היצע הקורסים המשתנה של הפקולטה, כמפורט בשנתון)

 

ביה"ס לרוקחות:

 • התעשייה הביו-רפואית יסודות ואופקים - 4 נ"ז
 • קורסי בחירה לבעלי רקע ביולוגי-מדעי הטבע (מהיצע קורסי הפקולטה לרפואה ללימודים מתקדמים  כמפורט בשנתון הפקולטה לרפואה)    

 

לפרטים נוספים והרשמה: גב' פאולה צמח, מזכירות הפקולטה למשפטים: paulaz@savion.huji.ac.il      

 

תכנית מנהלים לתואר מוסמך במשפטים

הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית מציעה תכנית ללימודי תואר מוסמך במשפטים עבור עורכי דין ומשפטנים בכירים.

 

מאפייני התכנית

 • כל המרצים הם חברי הסגל האקדמי הבכיר של הפקולטה.
 • הלימודים מתקיימים אך ורק בימי ג' אחר הצהריים ובימי ו' לפני הצהריים.
 • קורסים ייחודיים הפתוחים אך ורק לתלמידי התכנית.
 • ניתן להשלים את הלימודים בתוך 3 סמסטרים.
 • ניתן להתחיל את הלימודים בכל סמסטר.
 • הכשרה במכלול תחומי המשפט.
 • יחס אישי, כיבוד ואווירת לימודים ייחודית.

 

קורסים

להשלמת התואר, יש להשלים בהצלחה 10 קורסים וסמינרים מתוך קורסי התכנית (כל קורס בהיקף של 3 נ"ז) בהיקף כולל של 34 נ"ז. בכל סמסטר יוצעו 4 קורסים. חלה חובת השתתפות בלפחות 10 מתוך 13 המפגשים בכל קורס. בסיום הקורס תתקיים בחינה בכתב.

 

עבודות סמינריוניות

כתיבת שתי עבודות סמינריוניות בהיקף של 2 נ"ז כל אחת.
העבודות ייכתבו בשני תחומי משפט שבהם עוסקים קורסי התכנית, ובהנחיית המורה המלמד את הקורס. העבודות יהיו בהיקף ובמתכונת המקובלים בעבודה סמינריונית למוסמך באוניברסיטה. התלמידים יציגו את עבודותיהם במפגש מיוחד .

לבוגרי התכנית יוענק התואר "מוסמך במשפטים בתכנית מנהלים (LL.M.) "
להמשך לימודים לתואר דוקטור במשפטים, יידרשו השלמות ובכלל זה כתיבת עבודת גמר למוסמך, השתתפות בסדנת מחקר והשלמה בהצלחה של שני קורסי החובה הכלליים בתכנית המוסמך של הפקולטה .

  

תכנית הלימודים לשנת תשע"ז

 

סמסטר א':

שעות

מס' הקורס

מרצים

יום שלישי:

16:30-18:30

62002

משפט מנהלי למוסמך
פרופ'  יואב דותן

 

19:00-21:30

62070

משפט מוסר וצדק
ד"ר אורי הרשטיין

יום שישי:

08:30-10:45

62012

דיני משפחה למוסמך
ד"ר רם ריבלין

 

11:00-13:30

62185

משפט בינלאומי פומבי
פרופ' גיא הרפז

סמסטר ב':

   

יום שלישי:

16:30-18:30

62003

דיני עונשין למוסמך
פרופ' מירי גור אריה -

 

19:00-21:30

62009

מימון תאגידים למוסמך
פרופ' אבי טבח

יום שישי:

08:30-10:45

62033

דיני ראיות למוסמך
ד"ר בני בלום

 

11:00-13:30

62195

דיני קניין רוחני למוסמך
ד"ר קטיה אסף

 

לפרטים המלאים של התכנית היכנסו לתקנון התכנית המובא להלן.
מספר המקומות מוגבל
שכר הלימוד בתכנית: 40,000 ש"ח בלבד (20,000 ש"ח בשנה א' ו-20,000 ש"ח בשנה ב').
לפרטים נוספים ולהרשמה, פנו אל רכזת התכנית גב' יפה אליהו טלפון: 02-5883880; דוא"ל  yafae@savion.huji.ac.il
בקרו אותנו גם בפייסבוק.

 

תקנון תכנית מנהלים לתואר מוסמך במשפטים (LL.M. )

 

א. מטרות התכנית והוראות כלליות

 • תכנית המנהלים לתואר מוסמך במשפטים (להלן: "התכנית") מיועדת להעניק השכלה משפטית גבוהה לבעלי תואר בוגר במשפטים. קהל היעד של התכנית הוא משפטנים שסיימו את לימודיהם לתואר בוגר במשפטים לפני למעלה משבע שנים. התכנית כוללת לימודים מתקדמים במכלול תחומי המשפט. ההוראה בכל אחד מן הקורסים בתכנית כוללת דיון ביקורתי ברמה גבוהה בדוקטרינות המשפטיות הרלוונטיות בישראל ובמשפט המשווה ובתיאוריות המרכזיות שפותחו במחקר האקדמי בכל אחד מן התחומים בעשור האחרון.
 • האמור בתקנון זה בא בנוסף לאמור בתקנון הלימודים הכללי של הפקולטה למשפטים. הוראות התקנון הכללי חלות גם ביחס לתכנית.

 

ב. תנאי קבלה

 • יתקבלו לתכנית בעלי תואר בוגר במשפטים (LL.B. או J.D .), שסיימו את לימודיהם לפחות שבע שנים לפני תחילת הלימודים בתכנית. במקרים חריגים כאשר יש הצדקה מיוחדת לכך, רשאית הוועדה ללימודים מתקדמים (להלן: "הוועדה") להכיר בניסיון מקצועי אחר כתחליף לחלק משנות הוותק.
 • יתקבלו ללימודים תלמידים שהציון הממוצע המשוקלל שלהם בלימודי הבוגר הוא 80 לפחות. הציון הקובע למועמדים שסיימו את לימודיהם לפני שנת 2004 יהיה הציון הממוצע המשוקלל בתוספת חצי נקודה בגין כל שנה שבין שנת סיום הלימודים לבין שנת 2004. דרישות אלה מהוות תנאי סף בלבד; ההחלטה בדבר קבלה נתונה בידי הוועדה.
 • במקרים מיוחדים יתקבלו ללימודים על תנאי תלמידים שממוצע הציונים שלהם בלימודי הבוגר בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית הוא מעל 78. תלמידים אלה יוכלו להתקבל כתלמידים מן המניין אם הציון הממוצע שלהם בשלושה הקורסים הראשונים שילמדו בתכנית יהיה 82 לפחות.

 

ג. מבנה התכנית

 • הלימודים בתכנית יתקיימו בימי ג' מ-16:30 ואילך; ובימי ו' לפני הצהריים.
 • כל הקורסים במסגרת התכנית מיועדים אך ורק לתלמידי התכנית. המורים בקורסים אלה הם חברי הסגל האקדמי הבכיר בפקולטה למשפטים ומורים בכירים בפקולטה.
 • להשלמת התואר, יש ללמוד 10 קורסים וסמינרים בהיקף כולל של 34 נ"ז לפי הפירוט:
  א) השלמה בהצלחה של 10 קורסים (בהיקף של 3 נ"ז כל אחד) מתוך הקורסים שיוצעו במסגרת התכנית. בכל סמסטר יוצעו 4 קורסים.
  ב) כתיבת שתי עבודות סמינריוניות בהיקף של 2 נ"ז כל אחת.
 • הוראות לגבי הקורסים: קיימת חובת השתתפות בלפחות 10 מבין 13 המפגשים בכל קורס. בסיום הקורס תתקיים בחינה בכתב.
 • הוראות לגבי הסמינרים: כל תלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות בשני תחומי משפט שבהם למד קורסים במסגרת התכנית, ובהנחיית המורה המלמד את הקורס. העבודות יהיו בהיקף ובמתכונת המקובלים בעבודה סמינריונית למוסמך באוניברסיטה. כל תלמיד יציג את עבודתו במפגש מיוחד להצגת העבודות.
 • משך הלימודים: ניתן להשלים את הלימודים בתכנית בתוך שלושה סמסטרים. יש להשלים את הלימודים בתוך שלוש שנים לכל היותר.
 • לבוגרי התכנית יוענק התואר "מוסמך במשפטים בתכנית מנהלים (LL.M.)".
 • לשם המשך לימודים לתואר דוקטור במשפטים יידרשו השלמות ובכלל זה כתיבת עבודת גמר למוסמך, השתתפות בסדנת מחקר והשלמה בהצלחה של שני קורסי החובה הכלליים בתכנית המוסמך של הפקולטה. דרישות אלה מהוות תנאי סף בלבד; ההחלטה בדבר קבלה לתואר דוקטור נתונה בידי הוועדה.

 

ד. שכר לימוד

 • התכנית היא חוץ-תקציבית, כלומר אינה ממומנת בידי ות"ת.
 • על התכנית יחול, בשינויים המחויבים, תקנון שכר לימוד של האוניברסיטה העברית.

תואר דוקטור במשפטים

לימודים לתואר דוקטור במשפטים  (LL.D)

תכנית התואר השלישי נועדה להכשיר חוקרים בתחום המשפט כדי שיוכלו להשתלב מאוחר יותר באקדמיה ובמשרות בכירות בעולם המשפט. התכנית מיועדת להקנות לתלמידים המשתתפים בה כלים מתודולוגיים לבצע מחקר עצמאי שיעסוק בשאלות תיאורטיות חשובות בתחום המשפט. עבודת הדוקטורט נעשית תחת הנחיית חבר סגל בכיר בפקולטה ובפיקוח של ועדה אקדמית מלווה.

 

הגשת מועמדות לתואר דוקטור במשפטים  (LL.D)

מועמדות לשנה"ל תשע"ז ללימודי תואר שלישי באוניברסיטה העברית יש להגיש עד ליום 1 בינואר 2016 בהתאם להנחיות המפורטות בתקנון וכן בהתאם להנחיות והבהרות נוספות בעניין לימודי תואר שלישי בפקולטה.

 

לפרטים נוספים: 

רכזת הדוקטורנטים גב' יפה אליהו  yafae@savion.huji.ac.il , טלפון 02-5883880
יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים ד"ר ראם שגב
אתר הרשות לתלמידי מחקר: http://www.research-students.huji.ac.il/

  

מידע נוסף:

הנחיות והבהרות בנושא לימודי תואר שלישי בפקולטה למשפטים

כללי

 1. הנחיות אלה באות לספק מידע והבהרות לגבי לימודי תואר שלישי בפקולטה, משלב הגשת המועמדות ועד לסיום התואר. הן באות להשלים את האמור בתקנונים הרשמיים (תקנון הפקולטה ללימודי דוקטורט  והתקנון האוניברסיטאי) ולהוסיף מידע, כולל מידע בלתי פורמאלי שלא מופיע בתקנונים. מובן שבכל מקרה של סתירה, אם תתעורר, התקנונים הרשמיים הם המחייבים .
 2. הפקולטה עושה כל מאמץ לתת יחס אישי לכל תלמיד/ה ולהבטיח חוויית לימודים שאינה רק עשירה ופורייה ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, אלא גם נעימה ומותאמת במידת האפשר לצרכים של התלמידים. אנא אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה או הערה, לרכזת לימודי הדוקטורט גב' יפה אליהו, 02-5883880 yafae@savion.huji.ac.il  או ליו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים ד"ר ראם שגב  לפי העניין.
 3. מידע שוטף לתלמידי הדוקטורט בפקולטה (להלן גם: תלמידי מחקר) מופץ באמצעות רשימת התפוצה המיוחדת לכך .(law-d) מומלץ להצטרף לרשימה באמצעות הרכזת  מיד לאחר הקבלה ללימודים (וחובה לעשות זאת עם תחילת הלימודים).

 

המסלולים

 1. ישנם שלושה מסלולים ללימודי תואר שלישי בפקולטה :

  המסלול הרגיל מיועד למי שסיים תואר שני במשפטים עם תזה. תלמידים שמתקבלים במסלול זה נדרשים ללמוד את הקורסים הייחודיים לתלמידי דוקטורט בפקולטה, בהיקף של 10 נ"ז, ולהשלים עוד 2 נ"ז לפי בחירתם, בתיאום עם המנחה (בהתאם לדרישה הכלל-אוניברסיטאית לקורסים בדוקטורט – "לימודי השלמה" בלשון התקנון – בהיקף של 12 נ"ז בסך הכול). כמו כן, עליהם לכתוב, כמובן, את עבודת הדוקטור .

  המסלול הישיר מאפשר לתלמידים מצטיינים במיוחד להתקבל לדוקטורט ישירות בסיום התואר הראשון. במסלול זה, אף שמבחינת הפקולטה הקבלה היא ישירות לדוקטורט, לפי הכללים האוניברסיטאיים הרישום הוא תחילה במעמד של תואר שני. במסלול זה יש ללמוד 24 נ"ז הכוללות את הקורסים הייחודיים לדוקטורנטים (10 נ"ז) וכן עוד שורה של קורסים מבין קורסי המוסמך (כמפורט בסעיף 4.2 לתקנון הפקולטטי), ויש חובה לשמור על ממוצע גבוה בקורסים אלה (ממוצע 88 ולא פחות מ-80 בכל קורס). תלמידים במסלול זה לא צריכים לכתוב תזת תואר שני; לצורך קבלתם, הוועדה צריכה להשתכנע, גם בהעדר תזה, כי הם בעלי יכולת מחקרית גבוהה (על בסיס עבודות שכתבו במסגרת התואר הראשון או במסגרת אחרת), שמאפשרת להם לגשת ישירות לכתיבת עבודת הדוקטור .

  מסלול השלמה למחקר מיועד לתלמידים שהשלימו תואר שני במשפטים ללא תזה. מסלול זה כמוהו כמסלול הרגיל מבחינת דרישת הקורסים, אלא שיש בו דרישה לשמור על ממוצע של 85 ולא פחות מ-80 בכל קורס (יש לציין כי בפועל, מרבית הקורסים הייחודיים לדוקטורנטים הם ללא ציון, אלא על בסיס עובר/נכשל). כמו כן, במסלול זה נדרשים הסטודנטים לכתוב עבודה מקבילה לעבודת תזה למוסמך, שאף תיבדק כמו תזה למוסמך, ויש לקבל בה ציון 85 לפחות. עם זאת, ניתן לכלול את העבודה לאחר מכן כחלק מעבודת הדוקטור .
   

   

הגשת המועמדות/קבלה

 1. הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית היא בין המוסדות המובילים בעולם בתחום זה. בהתאם לכך, סטנדרט הקבלה ללימודי תואר שלישי בפקולטה הוא גבוה ביותר. הקבלה נעשית על-פי שיקול דעתה של הוועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה. חשוב להבין כי תנאי הסף המפורטים בתקנון (ציון 85 בלימודי התואר השני וציון 85 בתזה; הצטיינות בין 20% המובילים במחזור בפקולטה - לקבלה למסלול ישיר) הם תנאי סף בלבד. לא כל המועמדים העומדים בתנאי הסף מתקבלים ללימודים, אלא רק מועמדים שהוועדה השתכנעה כי הם בעלי פרופיל של מצוינות ובסיכוי גבוה יכתבו עבודות דוקטור ברמה גבוהה שתכבד את האוניברסיטה העברית .
 2. מועמדים המתעניינים בלימודי דוקטורט בפקולטה צריכים בשלב ראשון לאתר מנחה שיהיה מעוניין/ת להנחותם ("מדריך", בלשון התקנון). ככלל (למעט מקרים חריגים ביותר), לא יתקבלו מועמדים ללא מנחה שהביע/ה נכונות להנחותם. כמו כן, נדרש מנחה העוסק בתחום שמעוניינים לחקור או לחלופין נכונות התלמיד להתאים עצמו לתחום של המנחה. מעבר לכך, חברי הסגל עשויים להפעיל "מבחנים" שונים, לפי שיקול דעתם, לצורך ההחלטה אם להסכים להנחות. מקובל לעיין בעבודות קודמות, וכן לבקש מהמועמד/ת להגיש הצעת מחקר ראשונית, אולם אין כללים מחייבים בעניין זה .
 3. ככלל, מנחים אמורים להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה. לגבי חברי סגל בגמלאות, כעיקרון הם יכולים להנחות, אולם רצוי מאוד שיהיה מנחה נוסף מבין חברי הסגל הפעילים (לעתים, הרשות לתלמידי מחקר, שצריכה לאשר את המנחים, מתעקשת על כך).
 4. במצב האופטימאלי, הגשת המועמדות צריכה להיות מלווה לא רק בהסכמה פורמאלית של חבר/ת סגל להנחות, אלא גם בהמלצה נלהבת שלו/ה לוועדה כי ראוי לקבל את המועמד/ת לתואר שלישי .
 5. גיוס מנחה אין משמעו קבלה אוטומטית. המשוכה הבאה והמשמעותית לא פחות היא קבלה על ידי הוועדה. יש להגיש את כל החומר לרכזת לימודי הדוקטורט בפקולטה (כמפורט בסעיף 3 לתקנון הפקולטטי). לפי נוהלי האוניברסיטה, תלמידים במסלול הרגיל צריכים להגיש את מועמדותם לרשות לתלמידי מחקר, אולם עדיף להגיש לרכזת, והיא תדאג להעביר העתק גם לרשות .
 6. לצד גיליונות הציונים, המלצות ועבודות מחקריות קודמות (תזה אם יש; מאמרים אם פורסמו; עבודות סמינריוניות אם אין את שני הקודמים), נדרשת גם הגשה של "מסמך כוונות למחקר". מסמך זה צריך להוות הצעת מחקר ראשונית, שתוכל ללמד (גם אם בתמצית) על יכולת מחקרית, על הכרה של התחום שבו מדובר ועל היכרות (ולו ראשונית) עם הספרות המחקרית הרלוונטית. בתקנון הפקולטטי מצוין כי המסמך צריך להיות בן 1,000 מילים, אך לא מדובר במגבלה נוקשה. הכוונה הייתה להצביע על כך שמדובר במסמך קצר יחסית, ועם זאת חשוב להבהיר כי יש לו חשיבות רבה בהליך הקבלה. לכן, אם יש צורך בפירוט נוסף כדי להסביר את המחקר המוצע, ניתן להרחיב יותר. חשוב שמסמך הכוונות יכלול פירוט מספיק שיאפשר לוועדה להעריך את המועמד/ת. יש לגבש את המסמך בתיאום עם המנחה המיועד/ת, והוא יישלח לחוות-דעת של חבר/ת סגל נוסף/ת טרם הדיון בוועדה .
 7. ניתן להגיש מועמדות פעמיים בשנה – עד למועד שמפורסם בכל שנה – בדרך כלל ביוני לתחילת לימודים בסמסטר א', ובינואר לתחילת לימודים בסמסטר ב'. במקרים חריגים, כאשר יש הצדקה לכך, הוועדה שוקלת קבלה גם מחוץ למועדים הרגילים .
   

   

עמיתי מחקר ומלגות נוספות

 1. אחת ממטרות הפקולטה היא טיפוח דור העתיד של חוקרי המשפט. בהתאם לכך, הפקולטה משקיעה משאבים רבים בסיוע לתלמידי מחקר מצטיינים במיוחד, בעלי פוטנציאל להשתלב באקדמיה. דוגמה מרכזית לכך היא המעמד של "עמיתי מחקר". מדי שנה, זוכים כשלושה תלמידים להתקבל למעמד של עמיתי מחקר שמקנה להם מלגת מחיה וכן שטח עבודה משרדי בפקולטה. העמיתים מצדם מתחייבים להשקיע את מלוא זמנם במחקר (ללא עבודה מחוץ לאוניברסיטה), ולהשתלב בקהילה האקדמית בפקולטה (בפרט בדרך של נוכחות בסמינר המחלקתי ובסדנאות הדוקטורנטים ובתרומה להם; וכן בהשתלבות בפורום המחקר הרלוונטי לתחום שלהם). לפרטים מלאים קראו בתקנון עמיתי המחקר .
 2. הן תלמידי מחקר פעילים והן מי שמגישים מועמדות להתקבל ללימודים בתואר דוקטור במשפטים - יכולים להגיש מועמדות לעמיתי מחקר. החל משנת תשע"ד, הגשת המועמדות נעשית כבר בחודש ינואר עבור תחילת לימודים / הצטרפות לתכנית באוקטובר .
 3. קיימות מלגות נוספות אוניברסיטאיות וחוץ-אוניברסיטאיות שהמידע עליהן מופץ מעת לעת לרשימת התפוצה. במקרים רבים, הפקולטה מתבקשת לדרג את המועמדים השונים או להמליץ עליהם. דירוג המועמדים נעשה על בסיס התייעצות עם המנחים וכן על בסיס התרשמות מהתרומה ומהמעורבות הכוללים של התלמיד/ה במסגרות הפעילות של תלמידי המחקר בפקולטה .

 

שלב א' ושלב ב' (לרבות: כתיבת העבודה, עבודה מול המנחה והוועדה

 1. לפי הכללים האוניברסיטאיים, לימודי תואר שלישי מתחילים בשלב א'. בשלב זה, עובדים על הכנת הצעת המחקר שעל בסיסה תיכתב עבודת הדוקטור. הכוונה היא שדוקטורנטים יבצעו בשלב זה קריאה רחבה ומעמיקה שתעמיק את ידיעותיהם בתחומים הקשורים לעבודה ותאפשר להם לגבש את הטיעון המרכזי (ולו באופן טנטטיבי) שעל בסיסו יגובש מבנה העבודה. כלומר, שלב א' מוקדש לפיתוח מסמך הצהרת הכוונות להצעת מחקר מבוססת ומעמיקה יותר. זאת כמובן בתיאום שוטף עם המנחה. במקביל, השאיפה צריכה להיות לסיים את חובות הקורסים בשלב מוקדם ככל האפשר, אם כי סיום הקורסים אינו תנאי הכרחי למעבר לשלב ב' .
 2. במקביל לגיבוש הצעת המחקר או לאחר גיבוש טיוטה, המנחה צריך לפעול למינוי ועדה מלווה. הוועדה צריכה לכלול שני חברים, שלפחות אחד מהם אינו מהפקולטה. לאחר שהמנחה והוועדה המלווה אישרו את הצעת המחקר והרשות לתלמידי מחקר נתנה את אישורה הפורמאלי לכך, עובר/ת התלמיד/ה לשלב ב ' .
 3. בעבר אירעו לא מעט מקרים שבהם המעבר לשלב ב' לקח זמן רב. כיום, השאיפה היא לאפשר מעבר לשלב ב' במהירות. הסינון המרכזי נעשה בשלב הקבלה ולא בשלב א', ולכן ההנחה היא שכל מי שהתקבל מסוגל לכתוב עבודת דוקטור ראויה. לפיכך, בטרם תחילת הכתיבה עצמה, יש לוודא כי הצעת המחקר מפורטת וכי קיבלה אישור מסודר גם מהמנחה וגם מהוועדה .
 4. ניתן ורצוי לעבור לשלב ב' בתוך מספר חודשים עד שנה, ולפי התקנון האוניברסיטאי העדכני חייבים לעשות זאת בתוך 18 חודשים .
 5. תלמידים במסלול הישיר נדרשים להשלים לפחות את קורסי המוסמך (המפורטים בסעיף 4.2 לתקנון הפקולטטי) בטרם יוכלו להירשם באופן פורמאלי כתלמידי מחקר (בשלב א'). עם זאת, אפשר ומומלץ להתחיל לעבוד על הצעת המחקר במקביל לקורסים, דבר שיאפשר מעבר מהיר לשלב ב' בסמוך לרישום כתלמידי מחקר .
 6. בשלב ב' – יש להמשיך במחקר ולכתוב את העבודה וכן להשלים את חובות הקורסים (אם טרם הושלמו). לפחות אחת לשנה, יש להעביר למנחה ולוועדה דוח התקדמות עם הפרקים שנכתבו עד לאותו שלב. אנו סבורים כי ניתן ורצוי לסיים את לימודי הדוקטורט בתוך שלוש שנים בסך הכול (לתלמידים שמקדישים את מירב זמנם לכך). בכל מקרה, יש לסיים את הלימודים בתוך שש שנים לכל היותר (ראו סעיף 8.4 לתקנון האוניברסיטאי) .
 7. ניתן לכתוב את העבודה בעברית או באנגלית. אם אתם מעוניינים בקריירה אקדמית, כדאי לשקול ברצינות כתיבה באנגלית. התייעצו עם המנחה לגבי היתרונות והחסרונות של הדבר .
 8. קיימת אפשרות לכתוב דוקטורט אסופה (או דוקטורט מאמרים), בהסכמה של המנחה והוועדה המלווה. ככלל, דוקטורט מאמרים יכלול 4-3 מאמרים (כתלות בהיקפם, בכל מקרה לפחות שלושה) שיהיו קשורים מספיק זה לזה כדי ליצור רצף קוהרנטי ולאפשר אינטגרציה למכלול, ויש צורך לצרף להם מבוא וסיכום. להנחיות מפורטות ראו סעיף 9.3 בתקנון האוניברסיטאי .
 9. חברי הסגל מחויבים לאמור באמנת יחסי מנחה – תלמיד מחקר . בכל מקרה של בעיה בעבודה עם מנחה, אנא עדכנו את יו"ר הוועדה. ניתן גם לפנות ליו"ר הרשות לתלמידי מחקר.

   

קורסי הדוקטורנטים

 1. תכנית הקורסים הייחודיים נבנתה במיוחד לתלמידי הדוקטורט בפקולטה. היא כוללת שתי סדנאות שמועברות על ידי יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים, ובהן מוזמנים להשתתף לא רק התלמידים הרשומים לקורס, אלא גם שאר הדוקטורנטים, בכל מהלך הלימודים; וכן שלושה קורסים שנועדו לספק כלי עזר חיוניים לתלמידי מחקר .
 2. הסדנה "קריאה אקדמית – כיתת אמן" חושפת את התלמידים לטקסטים מכוננים בתחום המחקר המשפטי. במסגרתה דנים ברעיונות מרכזיים מתחומי משפט מגוונים שעשויים לתרום למחקר האישי של התלמידים, ובד בבד מחדדים את כישורי הקריאה הביקורתית של טקסטים אקדמיים. בכל שיעור מתארח/ת מרצה אחר/ת מהסגל הבכיר של הפקולטה, ומקיים דיון סביב טקסט בעל חשיבות מיוחדת בתחום המחקר שלו/ה .
 3. בסדנת דוקטורנטים וחוקרים צעירים מוצג בכל מפגש מחקר של דוקטורנט/ית (בדרך כלל בשלבים מתקדמים) או פוסט-דוקטורנט/ית בפקולטה. המטרה היא לאפשר לחוקרים צעירים להתנסות בהצגת מחקרם וכן לקבל משוב על עבודתם; לחשוף את המשתתפים למגוון המחקר הנערך על ידי חוקרים צעירים בפקולטה, לפתח כישורי קריאה ודיון ביקורתיים וכן לסייע בקידומה של קהילת חוקרים צעירים בפקולטה .
 4. הקורס "כתיבה אקדמית באנגלית" נועד לפתח ולחזק כישורי כתיבת מאמרים והצגתם באנגלית – יכולות הכרחיות בעולם האקדמי. הקורסים "מבוא לשיטות מחקר" ו"מבוא לסטטיסטיקה" נועדו לחשוף את תלמידי המחקר לשיטות מחקר אמפירי במדעי החברה (כמותי ואיכותני). ידע בסיסי זה חיוני כדי להבין טוב יותר מחקרים במדעי החברה ובמדעים אחרים (בעת עריכת מחקר בינתחומי), לאפשר שיתוף פעולה עם חוקרים מתחומים אחרים, ולפתוח אפשרות לעריכת מחקרים אמפיריים-משפטיים בהמשך גם באופן עצמאי – למי שיהיו מעוניינים בכך ויעמיקו את ידיעותיהם בתחום .
 5. ניתן, בהמלצת המנחה, לפנות ליו"ר הוועדה ולבקש פטור מהקורסים המפורטים בסעיף הקודם, ככל שיש לכם ידע קודם בתחומים אלה או שעבודתכם מצריכה דווקא התעמקות בשיטות אחרות (לדוגמה: שיטות מחקר של מדעי הרוח / קורסים בפילוסופיה; לימוד שפה למי שמעמיק במשפט משווה). ככלל, במקרה של פטור יש צורך ללמוד קורסים אחרים במקום להשלמת הדרישה האוניברסיטאית של 12 נ"ז. עם זאת, במקרים חריגים ניתן על-פי התקנון האוניברסיטאי לקבל פטור מלימודי השלמה או מחלקם, בהמלצת המנחה והוועדה המלווה .
 6. תלמידי מחקר אשר משתתפים בסמינר אינם צריכים לכתוב עבודה סמינריונית. עם זאת, עליהם לעמוד בשאר חובות הסמינר (השתתפות פעילה). בקורסים אחרים, לרבות סדנאות, יש צורך לעמוד במלוא החובות של הקורס, כולל בחינות / ניירות תגובה .
 7. תלמידים במסלול הישיר אשר בתחילת לימודיהם נדרשים ללמוד קורסי מוסמך (לרבות סמינר בתחום ההתמחות), מחויבים לעמוד בכל הדרישות גם בסמינר, כולל כתיבת עבודה סמינריונית.

   

פעילויות אקדמיות נוספות בתקופת הלימודים

 1. הסמינר המחלקתי שמתקיים בימי רביעי בצהריים הוא מוקד חשוב של פעילות אקדמית בפקולטה. במסגרתו, חברי הסגל ואורחים מציגים את עבודתם העכשווית, ומתקיים עליה דיון. תלמידי המחקר מוזמנים ומצופים להשתתף באופן פעיל. פרטים על ההרצאות, לרבות עותקים של המאמרים שיוצגו בכל שבוע, ניתן למצוא באתר הסמינר .
 2. הפעילות המחקרית בפקולטה בתחומים השונים מרוכזת בדפי הפורומים .מומלץ מאוד ליצור קשר עם ראשי / מרכזי הפורום בתחומים המעניינים אתכם, ולהצטרף לפעילויות של הפורום (סדנה מחקרית, הרצאות, כנסים) .
 3. לפקולטה מגיעים מדי שנה עשרות אורחים מחו"ל לכנסים, להעברת קורסים מרוכזים ולשהות מחקרית. כדאי להיות מעודכנים ולנצל זאת כדי להיפגש עם חוקרים בתחומים שמעניינים אתכם. המידע מפורסם באתר הפקולטה: בעמוד מרצים אורחים  וכן בלוח האירועים (לגבי כנסים). כדאי גם להתעדכן מבעוד מועד מול המנחה שלכם ומול ראש הפורום הרלוונטי לגבי אירועים ואורחים בתחום העניין שלכם.
 4. האוניברסיטה מעודדת יצירת קבוצות לימוד של דוקטורנטים מחוגים שונים החוקרים נושאים קרובים. זאת במסגרת פרויקט לימוד בחברותא. מסגרת זו מאפשרת מפגשים מעת לעת עם דוקטורנטים מדיסציפלינות אחרות ותורמת להעשרת חווית הלימוד ולמחקר. האוניברסיטה גם מעניקה מלגה צנועה ליוזמים/למרכזים של כל קבוצה .
 5. הצגת מאמר (שמבוסס על חלק מעבודת הדוקטורט) בכנסים היא התנסות רצויה ומומלצת. היא מאפשרת לכם להציג את עבודתכם בפני הקהילה הרלוונטית, לקבל משוב וליצור קשרים אקדמיים מועילים. מובן שלא כדאי להפריז בכך, כי זה גוזל זמן רב. הרשות לתלמידי מחקר מעניקה מימון  לדוקטורנטים לנסיעה לכנס בחו"ל (לא יותר מפעם אחת במהלך התואר). לפרטים ולהגשת בקשה, יש לפנות ישירות לאתר הרשות לתלמידי מחקר. במקרים מיוחדים, גם הפקולטה מעניקה סיוע נוסף. בקשות יש להפנות ליו"ר הוועדה .
 6. ניתן ואף מומלץ לשלב תקופת שהות במוסד מחקרי בחו"ל תוך כדי לימודי הדוקטורט. עליכם לפנות ישירות למוסד המארח כדי לנסות לארגן שהות כזו, ולדאוג באופן עצמאי למימון. יש לתאם זאת עם המנחה ולעדכן את יו"ר הוועדה. במקרה של עמיתי מחקר, ככלל הציפייה היא לשהות בפקולטה בכל תקופת המחקר, אולם במקרים מיוחדים עשויה הפקולטה לאשר שהות בחו"ל ואף סיוע במימון לכך. בקשות יש להפנות ליו"ר הוועדה .

 

סיום – והשלב הבא ...

 1. באתר הרשות לתלמידי מחקר ישנן הנחיות טכניות מפורטות  לגבי אופן הכנת העבודה להגשה. את העבודה יש להגיש לרשות לתלמידי מחקר לאחר קבלת אישור המנחה לכך, ולאחר שהוגש לרשות גם דוח של הוועדה המלווה על התקדמות התלמיד/ה .
 2. הרשות מתייעצת עם המנחה לגבי שופטים אפשריים, וממנה שלושה שופטים: המנחה עצמו ועוד שניים, שאחד מהם יכול להיות מבין חברי הוועדה המלווה (כלומר שופט "חיצוני" אחד). העדיפות היא למנות שופטים מחוץ לאוניברסיטה. כל אחד מהשופטים צריך למסור לרשות דוח (נפרד ועצמאי) בתוך חודשיים (או שלושה בתקופת פגרת הקיץ). לאחר מכן, מועבר החומר למליאת הרשות לתלמידי מחקר, והיא מחליטה אם לדרוש תיקונים לפני אישור הדוקטורט .
 3. קיימת התארגנות עצמאית של תלמידי המחקר בפקולטה לקיום מפגשים לא-פורמאליים בנושאים שונים במסגרת פורום תלמידי המחקר . בין השאר, מארגן הפורום מפגשים בנושאים פרופסיונאליים הנוגעים לעבודה האקדמית: כיצד והיכן לפרסם, הגשת מועמדות לפוסט-דוקטורט, הגשת מועמדות למשרות אקדמיות וכולי. במידת הצורך, ידאג יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים למפגשים נוספים/משלימים כדי לוודא שהמידע בנוגע לנושאים אלה נגיש למעוניינים בכך .

"עמיתי מחקר": תכנית הדוקטורנטים בפקולטה למשפטים

 

תיאור כללי של התכנית

 1. החל בשנת הלימודים תשס"ח, מפעילה הפקולטה למשפטים את תכנית עמיתי המחקר המיועדת לתלמידי מחקר מצטיינים המבקשים להקדיש את מלוא זמנם ומרצם לפעילות מחקרית במסגרת הפקולטה למשפטים. בתכנית רשאים להשתתף תלמידים הרשומים בפקולטה למשפטים כתלמידי מחקר (תלמידים לתואר דוקטור) במסלול הרגיל או במסלול הישיר. כמפורט בהמשך, רשאים להגיש בקשה להתקבל לתכנית גם מי שאינם רשומים עדיין כתלמידי מחקר בפקולטה למשפטים, אך עומדים בתנאי הקבלה ללימודים לתואר דוקטור במשפטים.
 2. המשתתפים בתכנית יכהנו כעמיתי מחקר בפקולטה למשפטים במשך שלוש שנים. בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך, עמיתי המחקר יהיו זכאים למלגת מחיה בתקופת כהונתם כעמיתי מחקר. סכום המלגה צפוי לעמוד על סך 7,000 ₪, כפי שייקבע בתחילת השנה (תלמידים במסלול הישיר הנחשבים מבחינת האוניברסיטה בשלב א' כתלמידי מוסמך, יהיו זכאים למלגה מלאה בכפוף לאישור רשויות האוניברסיטה. אם לא יתקבל אישור כזה, הם יזכו בשלב א' למלגה המקסימלית המותרת לתלמידי מוסמך בסך 6,000 ₪). עמיתי המחקר יהיו זכאים גם לשטח עבודה משרדי בפקולטה למשפטים.
 3. עמיתי המחקר ישולבו בפעילות האקדמית של אחת מסדנאות המחקר הפעילות בפקולטה (פורומים). עמיתי המחקר יקדישו את מלוא הזמן לעבודת המחקר (למעט אפשרות של הוראה עד 4 נ"ז בשנה במסגרת הפקולטה למשפטים), כמפורט בהמשך. המשך קבלת מלגת המחיה מותנה בהתקדמות מספקת בעבודת הדוקטור, כמפורט בהמשך.


תנאי התכנית

 1. בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך, עמיתי המחקר יהיו זכאים למלגת מחיה בתקופת כהונתם כעמיתי מחקר. עמיתי המחקר יהיו זכאים גם לשטח עבודה משרדי בפקולטה למשפטים.
 2. עמיתי המחקר ישולבו בפעילות האקדמית של אחת מסדנאות המחקר הפעילות בפקולטה (פורומים) בתחום הקשור לעבודת הדוקטורט שלהם; סדנאות שפעילים בהם חברי הסגל, מומחים מחוץ לאוניברסיטה ותלמידים לתארים מתקדמים. ההשתלבות בפעילות הפורום תכלול השתתפות במפגשים מדעיים שמקיים הפורום, הצגת עבודת מחקר בפני חברי הפורום ומפגשים שוטפים עם חברי הפורום ועם חוקרים מישראל ומהעולם המתארחים בפעילויות הפורום. במקרים שבהם הפורום מנהל פרויקט מחקר מיוחד, ישתדלו חברי הפורום הנוגע בדבר לשלב את עמיתי המחקר באופן שיתרום לעבודת המחקר שלהם. אתר האינטרנט של הפקולטה כולל מדור מיוחד שמציג בקצרה את עמיתי המחקר של הפקולטה.
 3. עמיתי המחקר יקדישו את מלוא זמנם לעבודת המחקר, למעט אפשרות של הוראה של עד 4 נ"ז בשנה במסגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית וכן פעילות אקדמית במסגרת הפורום שבו הם פעילים. המלגה אינה מיועדת לתלמידים אשר עובדים במקביל ללימודים מחוץ לאוניברסיטה.
 4. ככלל, המשתתפים בתכנית נדרשים להגיש לרשות לתלמידי מחקר הצעת מחקר, שאושרה בידי המנחה שלהם, בתוך 12 חודשים מיום תחילת כהונתם בתכנית (לכל המאוחר). ככלל, עמיתי המחקר יידרשו לסיים את כתיבת הדוקטורט בתוך שלוש שנים מיום קבלתם לתכנית; ואם התקבלו לתכנית קודם שאושרה תכנית המחקר שלהם לדוקטורט, בתוך ארבע שנים מיום קבלתם לתכנית. במקרים מיוחדים, הוועדה תהיה רשאית להאריך את תקופת המלגה בשנה נוספת (רביעית).
 5. הוועדה ללימודים מתקדמים (להלן: "הוועדה") רשאית להמליץ לדיקן הפקולטה לאשר לעמית מחקר מצטיין במיוחד לשהות באחת האוניברסיטאות המובילות בחו"ל לצורכי לימודים או מחקר במהלך כהונתו כעמית מחקר בפקולטה ואף לסייע לו במימון השהות בחו"ל.
 6. ככלל, ההשתתפות בתכנית תהיה לתקופה רצופה של שלוש שנים. תלמידים רשאים לבקש מן הוועדה הפסקה בהשתתפותם בתכנית לתקופה שלא תעלה על שנה, תוך פירוט הנימוקים לכך.
 7. עמיתי המחקר יידרשו להודיע לוועדה על מלגות ופרסים אחרים שקיבלו בתקופה של מלגת המחיה. מלגות אוניברסיטאיות יקוזזו במלואן מסכום מלגת המחיה (כלומר ייחשבו כחלק ממלגת "עמיתי המחקר" לכל דבר ועניין). מלגות חיצוניות יקוזזו באופן חלקי, בשיעור שתקבע הוועדה (בדרך כלל מחצית מהסכום). עמיתי המחקר יידרשו לעשות מאמץ לזכות במלגות תחרותיות הן בתוך האוניברסיטה והן מחוצה לה, ובפרט יגישו מועמדות לכל מלגה אוניברסיטאית אם יתבקשו לכך על ידי הוועדה.
 8. עמיתי המחקר יגישו בכל שנה עד ל-1 ביונאר (או עד למועד אחר שייקבע בידי הוועדה) דיווח לוועדה, ובו פירוט ההתקדמות שלהם במחקר במהלך השנה, וכן תיאור מפורט של פעילותם במהלך השנה, מקורות הכנסה נוספים (אם היו כאלה) ותכנית פעילות לשנה הבאה, וכן מכתב מאת המנחה, ובו פירוט של התקדמות המחקר.
 9. ההשתתפות בתכנית תסתיים, אף אם טרם חלפו שלוש שנים של השתתפות בתכנית, בסוף שנת הלימודים (דהיינו, ב-30 בספטמבר) שבה הגיש עמית המחקר את העבודה לתואר דוקטור לרשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה.
 10. הוועדה תהיה רשאית להורות על הפסקת השתתפותו של עמית מחקר בתכנית אם התברר לה כי עמית המחקר הפסיק את לימודיו, לא התקדם במידה מספקת בעבודת המחקר או הפר את התחייבותו להימנע מעיסוקים נוספים ולהקדיש את מלוא זמנו לעבודת המחקר. הוועדה תהיה רשאית להורות לעמית המחקר להשיב לפקולטה את הכספים ששולמו לו במהלך אותה שנה. הוועדה תהיה רשאית להפעיל את סמכותה זו רק לאחר שהתייעצה עם המדריך של עמית המחקר או עם רכז הפורום הנוגע בדבר ולאחר שנתנה לתלמיד הזדמנות לטעון בפניה את טענותיו.


תנאי הקבלה לתכנית

 1. בחירת עמיתי המחקר תיעשה בכל שנה על ידי הוועדה ללימודים מתקדמים תוך היוועצות ברכזי הפורום הפעילים בפקולטה.
 2. ההחלטה על קבלת תלמידים לתכנית תבוסס על הערכת הצטיינות אקדמית ופוטנציאל מחקרי בולט.
 3. קבלת מועמדים חדשים לתכנית:
 4. רשאים להגיש בקשה להתקבל לתכנית תלמידים הרשומים כתלמידי מחקר (תלמידים לתואר דוקטור) במסלול הרגיל או במסלול הישיר בפקולטה למשפטים.
 5. רשאים להגיש בקשה להתקבל לתכנית גם מי שאינם רשומים עדיין כתלמידי מחקר בפקולטה למשפטים, אך עומדים בתנאי הקבלה ללימודים לתואר דוקטור במשפטים.
 6. תלמידים שהתקבלו לתכנית יוכלו להתחיל לכהן כעמיתי מחקר רק לאחר שנרשמו כתלמידי מחקר בפקולטה למשפטים; תלמידים יוכלו להמשיך לכהן במעמד זה רק כל עוד הם רשומים כתלמידי מחקר כאמור.
 7. הבקשה להתקבל לתכנית תוגש לרכז/ת לימודי הדוקטורט בפקולטה באמצעות הטופס המצורף בסוף מסמך זה, והיא תכלול את כל הפרטים המפורטים שם, לרבות התחייבות למלא אחר תנאי התכנית. מומלץ למועמדים כי בסמוך להגשת הבקשה ייצרו קשר עם רכז הפורום שבפעילותו הם מבקשים להשתלב, ויציגו בפניו את תכנית המחקר שלהם. ניתן לקבל פרטים בדבר הפורומים הפעילים בפקולטה ובדבר רכזי הפורומים אצל יו"ר הוועדה.
 8. ככלל, תחילת ההשתתפות בתכנית תהיה ביום 1 באוקטובר של השנה שבה התקבלו המועמדים לתכנית.
 9. יש להגיש את הבקשה להתקבל לתכנית עד ליום 15 בינואר של השנה הקודמת לזו שבה תתחיל הכהונה בתכנית (או במועד אחר שתפרסם הוועדה). כחודש לאחר מכן, תודיע הוועדה למגישי הבקשות אם התקבלו לתכנית. במקרים חריגים הנוגעים למועמדים מצטיינים במיוחד, רשאית הוועדה לבחון בקשות שהוגשו לאחר המועד האמור.
 10. תלמידים יתקבלו לתכנית למשך שלוש שנים, ובלבד שהוועדה אישרה את בקשתם להמשך ההשתתפות מדי שנה, כמפורט להלן. במקרים מיוחדים, תהיה הוועדה רשאית להאריך את תקופת ההשתתפות בתכנית בשנה נוספת (רביעית).
 11. בקשה לאישור המשך ההשתתפות בתכנית:
 12. בתום כל שנה להשתתפות בתכנית, רשאים עמיתי המחקר לבקש מן הוועדה לאשר את המשך השתתפותם בשנה נוספת, עד לתקופה מצטברת של שלוש שנות השתתפות בתכנית (או ארבע, כאמור לעיל). בקשה לאישור המשך ההשתתפות תוגש עד ליום 15 ביוני של השנה שבה מסתיימת שנת ההשתתפות בתכנית (או עד למועד אחר שתפרסם הוועדה).
 13. הבקשה לאישור המשך ההשתתפות תכלול דיווח ובו פירוט ההתקדמות של עמית/ת המחקר במחקר במהלך השנה, וכן תיאור מפורט של הפעילות במהלך השנה, מקורות הכנסה נוספים (אם היו כאלה) ותכניות לשנה הבאה. לבקשה יצורף גם מכתב מאת המנחה, ובו פירוט של התקדמות המחקר.
 14. הוועדה תאשר את המשך ההשתתפות בתכנית בשנה נוספת בהתאם להערכה של מידת ההתקדמות במחקר ולהערכת מכלול הפעילות של עמית/ת המחקר.

להגשת מועמדות יש לשלוח מייל לגב' יפה אליהו בכתובת yafae@savion.huji.ac.il

עמיתי המחקר בפקולטה למשפטים

קול קורא עמיתי מחקר לשנה"ל תשע"ח

פורום תלמידי המחקר

פורום תלמידי המחקר הוא פורום חברתי שמטרתו לסייע לתלמידות/י המחקר, לא רק לרכוש כלי מחקר אקדמיים (באופן בלתי פורמאלי) ולהבין "מי נגד מי" באפיק המחקרי, אלא בעיקר להתמודד עם "סינדרום הדוקטורנט הבודד" על היבטיו השונים.

כלל תלמידי המחקר והסגל בפקולטה מוזמנים ליטול חלק בפעילות הפורום.

 

סדנת דוקטורנטים וחוקרים צעירים וסדנת אומן

הסמינר מיועד לאפשר לחוקרים המצויים בשלב זה של הקריירה האקדמית שלהם להציג את עבודתם בפני חוקרים אחרים - צעירים ובכירים, ולסייע בקידומה של קהילת חוקרים צעירים בפקולטה.

סדנת האומן מיועדת לחשוף את התלמידים לתואר שלישי לטקסטים מכוננים בתחום המחקר המשפטי. בכל שיעור נארח מרצה אחר מהסגל הבכיר של הפקולטה, שיתבקש לבחור טקסט בעל חשיבות מיוחדת בתחום המחקר שלו ולהוביל דיון סביב טקסט זה


המפגשים ייערכו בימי ד' בין השעות 11:30–13:00 בחדר 119 בפקולטה ויכללו הצגה של החוקר/ת את עבודתו/ה - כולה או מקצתה, במשך 20 דקות; הערות מפי חבר סגל ותיק יותר (עד 10 דקות) ודיון. חומר הקריאה יועלה מבעוד מועד לאתר הסמינר ויופץ ב.law-d- גם חוקרים בכירים - מוזמנים (בחום) להגיע למפגשי הסמינר.

 


לוח מפגשי הסדנה לשנת תשע"ז

נושא

תאריך

סמסטר א

מפגש פתיחה יתחיל בשעה 11 באופן חד פעמי

2/11/2016

סדנה של 4 שעות מ-9 עד 13:00  בנושא פיתוח פרוייקט מחקרי ארוך טווח

16/11/2016

סדנת אמן: יונתן גבעתי

The Regulation of Entry

23/11/2016

סדנת אמן: גיא הרפז
תהליך האינטגרציה-איחודה של אירופה
הצהרת שומאן (1950) 
עמודים 3-9 מספרו של יוסף ווילר The Constitution of Europe: Do the New Clothes have an Emperor?

30/11/2016

סדנת דוקטורנטים
נטלי דווידסון
Alien Tort Statute Litigation and Transitional Justice: Bringing the Marcos Case back to the Philippines

Explanatory notes for the articale

מגיבה: יעל רונן

7/12/2016

סדנת דוקטורנטים
יותם קפלן
Institutional Gardening: the Supreme Court in Economic Liberalization

מגיב: דויד לוי פלור

14/12/2016

סדנת דוקטורנטים
איילת ליבזון
Radical Subjectivity: Law and Self-Knowledge in the Talmud

מגיב: אלון הראל

21/12/2016

סדנת אמן: אסף חמדני
WHY FIRMS ADOPT ANTITAKEOVER ARRANGEMENTS

28/12/2016

סדנת דוקטורנטים
אבתסאם ברכאת
Feminism in Traditional Societies: Druze Women’s Struggle for the Separation between the Private and the Public Spheres

מגיבה: מיכל פרנקל

4/1/2017

סדנת אמן:
פרופ' אילן בנשלום
The Uneasy Case for Progressive Taxation (Blum and Kalven) (לקרוא את הקטעים המסומנים)

כמו כן יתקיים דיון בעיקרי המאמרים של אלסטוט ופליישר (קישור להלן להקדמות שלהם)
TWO AND TWENTY: TAXING PARTNERSHIP PROFITS IN PRIVATE EQUITY FUNDS VICTOR FLEISCHER

11/1/2017

סדנת אמן:
גבריאלה שלו
סטודנטים המעונינים בכך אפשר לקרוא בנוסף את הספר "פרשנות החוזה", כל הספר ובעיקר ההקדמה לו והעמודים 500 ואילך.

18/1/2017

סדנת דוקטורנטים
מירב פירט
ON THE UNEXPECTED USE OF UNENFORCEABLE CONTRACT TERMS: EVIDENCE FROM THE RESIDENTIAL RENTAL MARKET
מגיב\ה: TBA

25/1/2017

  

סמסטר ב 

דורון טייכמן
A Pure Theory of Local Expenditures
דיון רחב בתופעה של תחרות בין אזורית במדיניות ציבורית
1/3/2017

שחר קטוביץ
חדלות פירעון במגזר החרדי 
מגיב: ד"ר גלעד מלאך, המכון הישראלי לדמוקרטיה 

8/3/2017

ברק מדינה
מאמרו של פרופ' רוברט פוסט - Subsidized Speech

15/3/2017
אורי הרשטיין
Moral Luck
22/3/2017
יואב דותן19/4/2017
נדב שוקד26/4/2017
איתי פלדור3/5/2017
אריאל נבו
מגיבה: קרן ויינשל
10/5/2017
מירי גור אריה17/5/2017
עידו רוזנצוויג
מגיב: גיא הרפז
7/6/2017
עזמי אבו-סאוד
מגיב: באדי חסייסי
14/6/2017
גל לברטוב ואילת גורדון
Work in Progress
21/6/2017
שירן רייכנברג28/6/2017

השתלמויות דוקטורנטים בחו"ל

 

 

קיימות שתי אפשרויות מרכזיות לשהות של תקופת מחקר בחו"ל:
 

1.

תכניות חוקר אורח

תכניות אלה קיימות באוניברסיטאות כגון הארוורדיילקולומביהNYUג'ורג'טאוןסטנפורד, אוקספורד, והן מתאימות לדוקטורנטים המצויים בשלב ב' אשר יכולים להציג תכנית עבודה מסודרת ועצמאית על המחקר שלהם. תכניות אלה כרוכות בשכר לימוד הנע בין כ-2,000 ל-10,000 דולר בשנה, וכן בעמידה בהליך קבלה פורמאלי הכולל הגשת מועמדות בדומה לקבלה לתכניות אקדמיות אחרות (לימודי llm וכדומה). משכן של תכניות אלה הוא בדרך כלל בין סמסטר אחד לשנת לימודים אקדמית, שבמסגרתה מצופה המועמד לשהות באוניברסיטה המארחת. במקרים רבים, הליך הקבלה מותנה במציאת מנחה אשר ייתן את חסותו לביקור. לעתים, יקיים מנחה זה קשר עבודה רציף עם המועמד, קשר אשר יסייע לקידום העבודה והרחבת אופקיה.

בעת בחירת התכנית, מומלץ לברר באוניברסיטה המארחת מה מבנה התכנית ולוודא נושאים שונים החשובים ליצירת סביבת עבודה נעימה ומועילה. למשל: אם ישנו פורום של חוקרים אורחים; אם חוקרים אורחים זכאים להשתתף בפורום הדוקטורנטים ובפורומים סטודנטיאליים אחרים; אם הם זכאים להשתתף בקורסים וכדומה.

 

2.

זכויות ספרייה (Library privilages)
תכניות אלה קיימות גם הן במגוון של אוניברסיטאות (כדוגמת: הארוורדיילקולומביה). הן כרוכות בדרך כלל בתשלום סמלי ובמילוי טופס מנהלי בלבד, ומאפשרות למועמד לקבוע את מועדי השהות שלו ומשכה באופן עצמאי. תכניות אלה מעניקות גישה לשירותי הספרייה של האוניברסיטה המארחת, אולם אינן מעניקות מעמד רשמי במסגרתה, ולכן אינן כוללת הנחיה או השתתפות בפורומים שונים. תכניות אלה מתאימות במיוחד למי שבאמת זקוקים לשירותיה של ספריה מסוימת, מעוניינים בגישה למוסד אקדמי בעת שהות מתוכננת ממילא באותו מקום, או כאלה המעוניינים ומסוגלים להיחשף בעצמם לאוניברסיטה המארחת.

אפשרות אחרת העומדת בפני חוקרים המבקשים לבלות זמן קצר יותר בחו"ל היא השתתפות בקורסים ממוקדים או summer schools. תכניות אלה נחלקות לפי תחומי עניין ומשכן משתנה (נע בין ימים ספורים עד כחודש). חלק מהתכניות הן חד-פעמיות, ואחרות קבועות, ובחלק מהן ישנה אפשרות לקבל סיוע במימון מהתכנית עצמה. עם זאת, החשיפה במסגרת תכניות אלה לאוניברסיטה המארחת מצומצמת יחסית, והאפשרות לקשור קשרים מועטה. לכן, תכניות אלה מומלצות רק למעוניינים בקורסים עצמם. המידע על אודות תכניות כאלה מתפרסם מעת לעת באתר הפקולטה ובאתרים מקצועיים שונים.

תכניות חילופי סטודנטים אינן רלוונטיות בשלב זה לתלמידים לתואר דוקטור.

 

 

אפשרויות מימון
ברוב התכניות, האוניברסיטה הזרה אינה מציעה מימון משלה לחוקרים, ואף אינה מוכנה לוותר על עלות התכנית. חריג לכך היא NYU אשר מציעה מלגה נדיבה יחסית, אולם בשנים האחרונות צמצמה מאוד את מספר המלגות עקב המשבר הכלכלי. לכן, על החוקר המעוניין לצאת לחו"ל להתכונן לשאת בהוצאות התכנית - צורכי הלימוד ובשהות ממושכת בחו"ל. מומלץ לחוקרים לבחון אפשרויות לקבלת מימון לנסיעתם, כולל ממקורות אלה: 
 

1.

ככלל ומתוך הכרה בחשיבותן של השתלמויות בחו"ל, הפקולטה תהיה מוכנה לשקול לאפשר לעמיתי מחקר לשהות במשך סמסטר אחד, ובמקרים יוצאי דופן במשך שני סמסטרים במוסד אקדמי בחו"ל, מבלי שהדבר יפגע במעמדו כעמית מחקר או במלגת המחיה שלו. עם זאת, הדבר כרוך בהסדרת הנושא מראש מול הוועדה ללימודים מתקדמים ובקבלת אישור מראש לנסיעה.

2.

הרשות לתלמידי מחקר מעניקה מלגות השתלמות לדוקטורנטים לצורך נסיעות עבודה. המלגות מיועדות לתלמידי מחקר בשלב ב'. סכומי המלגות קבועים ואינם גבוהים, אולם על פי רוב יש בהן כדי לממן עלויות טיסה.

3.

גופים שונים מציעים מלגות לשהות בחו"ל לפי תחומים. למשל: מרכז הלברט והאגודה הישראלית ללימודים קנדיים מממנים נסיעות לימודים למחקרים בנושא קנדה. יש לעקוב אחר הפרסומים המתפרסמים בנושא מעת לעת.

4.

קיימות מלגות כלליות כגון יד מלגת פולברייט וכן מלגות נוספות שמחלקת האוניברסיטה בין המועמדים למלגת קרן רוטשילד (יד הנדיב). פרטים נוספים ראו באתר המזכירות האקדמית.

5.

תמיד מומלץ לפנות לגב' יפה אליהו-לוי, רכזת דוקטורנטים ופרסים בפקולטה, וליידע אותה בדבר הנסיעה מכיוון שלעתים, ניתן לקבל סיוע נוסף ממקורות פנימיים משתנים.

 

 

 

מלגות השתלמות באירופה

** לתשומת לבכם, לאחרונה התפרסם קול קורא של האיחוד האירופי בנושא מלגות השתלמות באירופה עבור דוקטורנטים לתקופות של עד 10 חודשים. לפרטים נוספים ראו כאן.

דוגמאות להצעות מחקר

תכניות מחקר המוגשת לאישור כתכנית לעבודת דוקטור:

1. "תיאום בין מערכות המשפט הבינלאומי המסדירות את המאבק בטרור הבינלאומי" -

Coordinating International Legal Regimes Governing the Struggle against International Terrorism


2. "ריבוי ניזוקים (ומזיקים) - הערכה מחדש"

Multiple Victims (and Multiple Injurers) Revisited