תארים בקרימינולוגיה

המכון לקרימינולוגיה של האוניברסיטה העברית נוסד בשנת 1959 בפקולטה למשפטים על ידי פרופ' ישראל דרפקין. הלימודים במכון החלו כעבור שנה בתכנית ראשונה מסוגה בארץ ושנייה מסוגה בעולם. בתחילה, הלימודים היו לימודי תעודה בלבד, ובהמשך - לימודים לתואר שני ולתואר שלישי. בשנה"ל תשע"ז תיפתח במכון לקרימינולוגיה תכנית לימודים לתואר בוגר בקרימינולוגיה.

 

מטרת הלימודים במכון היא לקדם את מדע הקרימינולוגיה באמצעות:

 • הוראת תיאוריות על פשיעה וענישה;
 • ייזום וביצוע מחקרים בתחומי הקרימינולוגיה ומערכת אכיפת החוק;
 • העשרת הידע של מעצבי המדיניות הציבורית ושל אנשי מקצוע בתחום הטיפול והמאבק בפשיעה.

 

כיום המכון נמנה עם טובי המוסדות לקרימינולוגיה בעולם. חוקריו נמצאים בקדמת המחקר המקומי והבינלאומי, והוא נושא את דגל המצוינות האקדמית של האוניברסיטה העברית.

 

תואר בוגר בקרימינולוגיה

בשנה"ל תשע"ז תיפתח במכון לקרימינולוגיה תכנית לימודים לבוגר. התכנית תיתן מענה לביקוש הרב להשכלה הגבוהה בתחום הקרימינולוגיה, ותעמוד בסטנדרטים האקדמיים הגבוהים ביותר. תלמידי התכנית יכירו את העשייה האקדמית בתחום הקרימינולוגיה וידעו לתרגם ממצאי מחקרים לעשייה יעילה והוגנת יותר בשטח, כזו שמפיקה את המרב מהמשאבים הציבוריים המוגבלים שעומדים לרשות מערכת אכיפת החוק.

המכון לקרימינולוגיה פועל להעשיר הן סטודנטים/ות המתעניינים/ות בתחום והן עובדים/ות בתחום הרחב של מערכת אכיפת החוק - בידע מתקדם ועדכני, ולחשוף ולקרב אותם להתפתחויות החדשניות ביותר בקרימינולוגיה.

 

המסלול הדו-חוגי

ייחודו של תחום הקרימינולוגיה הוא בממשק הטבעי שלו עם תחומי ידע רבים ומגוונים כדוגמת: משפטים (למשפט הפלילי המהותי, לפרוצדורה פלילית ולמחקר משפטי אמפירי), פסיכולוגיה וסוציולוגיה (המסייעים בזיהוי הגורמים לעבריינות והתגובות החברתיות לה), גיאוגרפיה (למשל, הקשר שבין פשיעה למקום), עבודה סוציאלית (העוסקת בתשתית העלולה להוליד התנהגות עבריינית ובטיפול בה), מדעי המחשב (למשל, פשיעה ופיקוח חברתי באינטרנט), מדעים מדויקים כגון כימיה (טיפול בזירת עבירה והשפעת כלים פורנזיים על עבודת השיטור) ואף מדעי הרוח (אספקטים מוסריים של ההתנהגות העבריינית כמו האחריות למעשים והעונש הראוי). לפיכך, האוניברסיטה העברית מציעה מגוון רחב של מסלולי לימוד דו-חוגיים של קרימינולוגיה עם חוג נוסף.

 

תנאי הקבלה

הקבלה לתואר בוגר בקרימינולוגיה נעשית על סמך ציון משוקלל המחושב לפי 50% משקל לציון הפסיכומטרי הרב-תחומי; ו-50% לציון תעודת הבגרות. ניתן לשקלל את הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי עם כל אחד מציונים אלה:
* תעודת בגרות
* מכינה קדם-אקדמית
* מכינת ביה"ס לתלמידים מחו"ל מהאוניברסיטה העברית
* תואר אקדמי מוכר.

 

מבנה תכנית הלימודים לתואר בוגר

הלימודים בתכנית נמשכים שלוש שנים, וכוללים לימודי חובה, לימודי בחירה וסמינריונים.

קורסי חובה שנה א' (מבואות)

מבוא לקרימינולוגיה בראי מדעי החברה

4 נ"ז

מבוא למשפט פלילי ודיני ראיות

4 נ"ז

סטטיסטיקה

6 נ"ז

אוריינות אקדמית

2 נ"ז

מבוא למערכת אכיפת החוק

2 נ"ז

קרימינולוגיה וזכויות אדם

2 נ"ז

סה"כ

20 נ"ז

 

קורסי חובה שנה ב'

מבוא לויקטימולוגיה ופנולוגיה

4 נ"ז

שיטות מחקר בקרימינולוגיה

2 נ"ז

מבוא למשפט וחברה

2 נ"ז

פשיעה בישראל

2 נ"ז

מבוא למדע פורנזי

2 נ"ז

טיפול ושיקום עבריינים

2 נ"ז

תיאוריות בקרימינולוגיה

2 נ"ז

סה"כ

16 נ"ז

 

קורסי חובה שנה ג'

פרוסמינר

6 נ"ז

סמינר – מחקרי

8 נ"ז

סה"כ

14 נ"ז

 

 

נוסף על קורסי החובה, על התלמידים ללמוד קורסי בחירה בהיקף של 6 נ"ז, וכן ללמוד בתכנית "אבני פינה" קורסים בהיקף של 4 נ"ז.

בסך הכול, יידרשו התלמידים בתכנית ללמוד 60 נ"ז בחוג לקרימינולוגיה.

היות שהתכנית תילמד במתכונת דו-חוגית, יידרשו התלמידים להשלים את חובותיהם גם בחוג הנוסף, ולהגיע לסך של 120 נ"ז בשילוב שני החוגים. 

תואר מוסמך בקרימינולוגיה

מדע הקרימינולוגיה מתעצב בשנים האחרונות כשדה מחקר רב-תחומי ועתיר ידע, המחייב היכרות יסודית ומעמיקה של נושאים רבים ושל שיטות מחקר חדשות ומורכבות. הקרימינולוגיה התפתחה כתחום מחקר אינטרדיסציפלינרי המשיק לתחומים שונים כמו משפטים, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדיניות ציבורית, עבודה סוציאלית ואחרים.

 

במכון קיימות כמה תכניות לימודים לתואר מוסמך, וקהל היעד שלהן הוא שתי קבוצות עיקריות: סטודנטים/ות המתעניינים/ות בתחום מתוך רצון להעשרה וללמידה אקדמית; ועובדים/ות בתחום הרחב של אכיפת החוק. המכון לקרימינולוגיה מעוניין למלא אחר ציפיותיהן של שתי הקבוצות לידע מתקדם ועדכני.

המכון לקרימינולוגיה שייך אקדמית לפקולטה למשפטים, ממשק אשר הופך את הלימודים בו לרלוונטיים יותר עבור אנשים מצמתים שונים, ותורם לקישורם לשדה המשפט.

   

המכון לקרימינולוגיה מפעיל כמה מסלולי לימוד לתואר מוסמך:

 1. מסלול מחקרי
 2. מסלול עיוני
 3. תכנית בהתמחות באכיפת חוק
 4. תכנית בהתמחות במדע פורנזי: מחקרי ועיוני

מסלול מחקרי

מסלול זה מוקדש להעמקת הידע המחקרי ושיטות המחקר הקרימינולוגי העוסקים בחקר עשיית חוק, אכיפת חוק והפרת החוק. המסלול מתאים לתלמידים אשר רואים עצמם ממשיכים בדרך אקדמית או למעוניינים להעמיק ולחקור סוגיות הקשורות בתחום הקרימינולוגיה. המסלול כולל כתיבת עבודת תזה, העשויה לסלול את הדרך ללימודי תואר שלישי. מרבית עבודות התזה שנכתבו בשנים האחרונות התאפיינו בחדשנות ובמצוינות אקדמית.

 

תנאי קבלה

ציון 85 ומעלה בתואר בוגר מאוניברסיטה או ממכללה מוכרת, פטור מאנגלית לפי נוהלי האוניברסיטה ואוריינטציה מחקרית.

 

תכנית הלימודים

הלימודים במסלול כוללים: לימודי חובה, סמינר, קורסי בחירה וכתיבת עבודת תזה - בהיקף כולל של 32 נ"ז.

התלמידים לומדים במכון במשך שנתיים אקדמיות (4 סמסטרים), וכבר במהלך השנה השנייה מתחילים לגבש את עבודת התזה בעזרת סגל המכון. לרוב, כתיבת העבודה ממשיכה בשנה השלישית.

 

כתיבה אקדמית

-

תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

4

סטטיסטיקה יישומית למתקדמים א'

3

סטטיסטיקה יישומית למתקדמים ב'

3

סדנה לעבודות גמר א'

4

סדנה לעבודות גמר ב'

2

שיטות מחקר איכותניות

2

סמינר

4

קורסי בחירה

10

סה"כ

32 נ"ז

 

 

קורסים ייחודיים לתכנית

תלמידי המסלול המחקרי משתתפים במהלך לימודיהם בסדנאות לכתיבת עבודת תזה. הסדנאות יקנו לתלמידים כלים לבחירת המנחה, לכתיבת הצעת המחקר ולהכרת מקורות מידע ובסיסי נתונים לצורך כתיבת עבודת הגמר.

 

לימודי השלמה בתכנית

מכסת קורסי ההשלמה תיקבע עבור כל תלמיד/ה באופן אישי, בהתאם ללימודי הבוגר שלמד/ה. את קורסי ההשלמה ניתן ללמוד במקביל לתכנית הלימודים למוסמך, בכפוף לאילוצי המערכת. תכנית קורסי ההשלמה המקסימלית כוללת 4 קורסים:

  

תיאוריות בקרימינולוגיה

2

מבוא לסטטיסטיקה

6

שיטות מחקר בקרימינולוגיה

2

סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות

4

סה"כ

14 נ"ז

מסלול עיוני

תכנית לימודים זו עוסקת בהעמקת הידע התיאורטי ובפתיחת הצוהר למדע הקרימינולוגיה. מדע זה עוסק בניסיונות להבין מדוע אנשים מבצעים עבירות ומחפש הסברים לקשרים בין התנהגות עבריינית לבין תופעות אחרות.

במכון קיים עושר של קורסי בחירה בנושאים כמו שיטור, פסיכופתולוגיה, טרור, מדע פורנזי, שיקום אסירים, אלימות וכד', שבאמצעותם יכולים התלמידים להיחשף לתחומים שונים במדע הקרימינולוגיה, לעולם הפלילי, למערכות האכיפה השונות ולמוסדות התיקון.

 

תנאי קבלה

ציון 80 ומעלה בתואר בוגר מאוניברסיטה או ממכללה מוכרת, פטור מאנגלית לפי נוהלי האוניברסיטה.

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים במסלול זה כוללת: לימודי חובה, שני סמינרים ולימודי בחירה - בהיקף כולל של 40 נ"ז. התלמידים לומדים במכון במשך שנתיים אקדמיות (4 סמסטרים), דבר המאפשר פריסה נוחה יותר של קורסי הלימוד.

 

קורסי חובה

 

כתיבה אקדמית

-

תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

4

מחקר אמפירי הלכה למעשה

6

מע' אכיפת החוק - היבטים תיאורטיים

4

מבוא למדע פורנזי

2

סמינרים

8

קורסי בחירה

16

סה"כ

40 נ"ז

 

 

לימודי השלמה בתכנית

מכסת קורסי ההשלמה נקבעת עבור כל תלמיד/ה באופן אישי, בהתאם ללימודי הבוגר שלמד/ה. ניתן ללמוד את קורסי ההשלמה במקביל לתכנית הלימודים למוסמך, בכפוף לאילוצי המערכת.

תכנית קורסי ההשלמה המקסימלית כוללת 2 קורסים:

 

תיאוריות בקרימינולוגיה

2

סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות

4

סה"כ

6 נ"ז

 

תואר מוסמך בקרימינולוגיה עם התמחות באכיפת חוק

מסלול זה מכוון לאנשי מערכת אכיפת החוק, על גווניה השונים, מתוך מטרה להעשיר את ידיעותיהם בידע אקדמי, ולחשוף ולקרב אותם להתפתחויות החדשניות ביותר בקרימינולוגיה. שילובם של אנשי מערכת אכיפת החוק בלימודי המכון לקרימינולוגיה תורם רבות לעבודתם המקצועית בשטח. תכנית זו אשר פונה בעיקרה למועסקים/ות בארגונים העוסקים בהתמודדות עם פשיעה, באכיפת חוק, במאסר, בטיפול ובשיקום - מחזקת את הקשר של מוסדות האוניברסיטה (בייחוד המכון לקרימינולוגיה והפקולטה למשפטים) עם מערכות אלו. התכנית מאפשרת ללומדים/ות בה להבין בצורה מעמיקה את הגורמים החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים והכלכליים העומדים בבסיסם של תהליכי קבלת החלטות, גיבוש מדיניות ויישומה בתחום הענישה והפיקוח החברתי. התכנית יוצרת ערוצי התקשרות בין האקדמיה לקהילה ותורמת לפיתוח דיאלוג מפרה ביניהן.

 

תנאי קבלה

ציון 80 ומעלה בתואר בוגר מאוניברסיטה או ממכללה מוכרת, פטור מאנגלית לפי נוהלי האוניברסיטה, עיסוק רלוונטי בתחומי אכיפת חוק (משטרה, שב"ס, משרדים ממשלתיים, עורכי דין, עו"ס, מוסדות אכיפה אזרחיים וכד').

 

תכנית הלימודים

הלימודים במסלול זה כוללים: קורסי חובה, סמינר, קריאה אישית, פרויקט וקורסי בחירה – בהיקף כולל של 44 נ"ז. התלמידים לומדים במשך שלושה סמסטרים - א', ב' ו-קיץ, ומשלימים את חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת. הלימודים מתקיימים בימי ב' (בשעות אחר הצהריים) ובימי ו' (בשעות הבוקר).

 

קורסי חובה

 

כתיבה אקדמית

-

תיאוריות בקרימינולוגיה

2

מחקר אמפירי

6

מערכות אכיפת החוק - היבטים תיאורטיים

4

סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות

4

היבטים תיאורטיים בשיטור

2

פרויקט בנושא אכיפת חוק*

6

קריאה מודרכת **

4

ויקטימולוגיה ו(אי)-נגישות לצדק

2

סמינר

6

קורסי בחירה ***

8

סה"כ

44 נ"ז

* פרויקט באכיפת חוק

מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים/ות להשתמש בידע שרכשו במהלך הלימודים לתואר המוסמך, תוך שילוב תיאוריה ופרקטיקה במסגרת הכנת עבודת מחקר מצומצמת. בתיאום עם המורה האחראי/ת על הפרויקט, הסטודנטים/ות יבחרו נושא שמעניין אותם ורצוי שיהיה קשור (באופן ישיר או עקיף) לעבודתם ו/או לתחום התעניינותם במערכת האכיפה. תתקיימנה פגישות תדירות בן הסטודנטים/ות לבין המורה האחראי/ת והמתרגל/ת של הפרויקט במטרה למסור דיווח על קצב ההתקדמות ולדון בהמשך הפעילות. בסיום הקורס תוגש עבודה מסכמת.

 

** קריאה מודרכת

מטרת הקורס היא התוודעות לטקסטים שונים בתחום התיאוריות הקרימינולוגיות והפנולוגיות, כהעשרה לתכנים הנלמדים ביתר קורסי התכנית.

הקורס מאפשר לתלמידים/ות להעמיק את ידיעותיהם/ן בספרות בנושאים מגוונים.

התלמידים/ות ירכיבו רשימת קריאה אישית עם מנחה הקורס, והיא תהווה בסיס לכתיבת מטלה אישית בתחום העניין הנבחר.

 

*** קורסי בחירה

רשימת שיעורי הבחירה תתפרסם בשנתון האוניברסיטאי לקראת פתיחת שנת הלימודים.

ניתן לקחת קורסי בחירה המתקיימים בימים ובשעות של תכנית הלימודים בהתמחות באכיפת חוק. לחלופין, ניתן לקחת קורסי בחירה מתכנית הלימודים הרגילה של המכון לפי תחום העניין או לפי ימי הלימודים של התלמיד/ה. ניתן לשלב את לימודי הבחירה ביום נוסף בשעות אחה"צ או הבוקר. הלימודים במכון מתקיימים גם ביום שלישי.

 

תואר מוסמך בקרימינולוגיה עם התמחות במדע פורנזי

מדע המשפט והקרימינולוגיה מתעצב בשנים האחרונות כשדה מחקר רב-תחומי ועתיר ידע, המחייב היכרות יסודית ומעמיקה של נושאים רבים ושל שיטות מחקר חדשות ומורכבות. תחום המדע הפורנזי עוסק באיסוף ראיות ממשיות מזירות פשע ובעיבודן בשיטות מדעיות היכולות לסייע באיתור ובהעמדה לדין של מבצעי עבירה.

המדע הפורנזי מהווה כיום בסיס לאכיפת החוק במדינת ישראל ובעולם. שטח מדעי וטכנולוגי זה משלב תחומי מחקר מגוונים מתחומי המדעים הניסויים (כימיה, פיזיקה, ביולוגיה, רפואה, הנדסה וכו'), המחשבים, הקרימינולוגיה והמשפטים, והוא בעל השלכות רחבות על ביטחון הפנים והחוץ של תושבי המדינה. המדע הפורנזי מתבסס על שיטות מדעיות שמתפתחות בתחומים השונים כמו הכימיה האנליטית והתרופתית, הביולוגיה האנליטית (פרוטאומיקה וגנומיקה), אפיון פני שטח, אנליזה ממוחשבת (השוואת תמונות וסימנים, מאגרי מידע) ועוד.

בהתמחות זו קיימות שתי תכניות לימודים: מחקרית ועיונית. בשלב ההרשמה, יש לבחור את התכנית המועדפת.

 

א.  מוסמך בהתמחות במדע פורנזי - מחקרי

תלמידי מסלול זה ילמדו לצד תלמידי המחקר של המכון לקרימינולוגיה, בקבוצה קטנה ואיכותית, ויקבלו את ההכשרה המתקדמת ביותר מתוך כוונה שהתלמידים במסלול יבחרו לכתוב עבודות תזה וישתלבו במסלול המחקרי של המכון (כתיבת התזה תתאפשר בהתאם להישגי התלמיד/ה ולנוהלי המכון, ותהיה כרוכה בקורסים מתקדמים נוספים שעלותם אינה כלולה בעלות תכנית הלימודים).

 

תנאי קבלה לתכנית

בעלי תואר בוגר מתחומים רלוונטיים ממוסד אקדמי מוכר בציון של 85 לפחות; פטור מאנגלית - לפי נוהלי האוניברסיטה.

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת 44 נ"ז ונמשכת שלושה סמסטרים. על התלמידים/ות להשלים את חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת. הלימודים מתקיימים בימים ב', ו' במשך שלושת הסמסטרים - א', ב' וקיץ.

תלמידים המעוניינים לכתוב עבודת תזה, ילמדו בשנה העוקבת קורסים מתקדמים אשר יכינו אותם לכתיבת העבודה. במהלך שנה זו, ניתן יהיה להתחיל לגבש את העבודה שמרבית כתיבתה תיעשה בשנה השלישית.

 

קורסי חובה

 

כתיבה אקדמית

-

תיאוריות בקרימינולוגיה

2

סטטיסטיקה יישומית למתקדמים א' + ב'

6

שיטות מחקר בקרימינולוגיה

2

מושגי יסוד במשפט הפלילי

2

סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות

2

מבוא למדעים ושיטות אנליטיות א'

2

מבוא למדעים ושיטות אנליטיות ב'

2

מבוא למדע פורנזי

2

סוגיות במדע פורנזי

3

רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות במדע פורנזי

2

פרויקט בנושא מדע פורנזי*

5

תיאוריות מתקדמות

4

סמינר

6

קורסי בחירה***

4

סה"כ

44 נ"ז

 

 

קורסים מתקדמים לכותבי התזה

קורסי חובה

 

סדנה לעבודות גמר א'

4

סדנה לעבודות גמר ב'

2

סה"כ

6 נ"ז

 

 

 

ב.  מוסמך בהתמחות במדע פורנזי - עיוני

התכנית מאפשרת ללומדים/ות בה לרכוש ידע בתחום המדע הפורנזי, ולהבין בצורה מעמיקה את השיטות המדעיות המשמשות כיום את היחידות לזיהוי פלילי בעת ניתוח זירות פשע וגיבוש ראיות מדעיות לצורך העמדה לדין; וכן את ההיבטים החברתיים והמשפטיים העומדים בבסיסם של תהליכי קבלת החלטות, גיבוש מדיניות ויישומה בתחום של ענישה ופיקוח חברתי.

 

תנאי קבלה לתכנית

בעלי תואר בוגר מתחומים רלוונטיים ממוסד אקדמי מוכר בציון של 85 לפחות; פטור מאנגלית - לפי נוהלי האוניברסיטה.

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת 44 נ"ז ונמשכת שלושה סמסטרים. על התלמידים/ות להשלים את חובותיהם בתכנית במשך שנה קלנדרית אחת. הלימודים מתקיימים בימים ב', ו' במשך שלושת הסמסטרים - א' ב' וקיץ.

 

 

קורסי חובה

 

כתיבה אקדמית

-

תיאוריות בקרימינולוגיה

2

מחקר אמפירי

6

מושגי יסוד במשפט הפלילי

2

סדר דין פלילי, דיני עונשין ודיני ראיות

2

מבוא למדעים ושיטות אנליטיות א'

2

מבוא למדעים ושיטות אנליטיות ב'

2

מבוא למדע פורנזי

2

סוגיות במדע פורנזי

3

רפואה משפטית ושיטות ביולוגיות

2

פרויקט בנושא מדע פורנזי*

5

קריאה מודרכת**

4

סמינר

6

קורסי בחירה***

6

סה"כ

44 נ"ז

 

 

 

* פרויקט במדע פורנזי - (מחקרי ועיוני)

מטרת הפרויקט היא לאפשר לסטודנטים/ות להשתמש בידע שרכשו במהלך הלימודים לתואר המוסמך, תוך שילוב התיאוריה והפרקטיקה של הפעילות המקצועית. הסטודנטים/ות ייזמו ויוציאו לפועל פרויקט מחקר רלוונטי לתחום המדע הפורנזי. הסטודנטים/ות ייפגשו באופן תדיר עם המורה האחראי/ת על הפרויקט במטרה למסור דיווח בעל-פה על קצב ההתקדמות שלהם/ן ולדון בהמשך הפעילות. בסיום הקורס תוגש עבודת מחקר אינטגרטיבית המסכמת את התהליך שעברו התלמידים בקורס.

 

**קריאה מודרכת

מטרת הקורס היא התוודעות לטקסטים שונים במגוון הנושאים שבהם עוסק מדע הקרימינולוגיה, כהעשרה לתכנים הנלמדים ביתר קורסי התכנית. הקורס מאפשר לתלמידים/ות להכיר ולהעמיק את ידיעותיהם/ן בספרות בנושאים מגוונים.

התלמידים/ות ירכיבו רשימת קריאה אישית עם מנחה הקורס, והיא תהווה בסיס לכתיבת מטלה אישית בתחום העניין הנבחר. התלמידים יקבלו עדכון לגבי מועדי המפגשים האישיים.

 

*** קורסי בחירה (מחקרי ועיוני)

רשימת שיעורי הבחירה תתפרסם בשנתון האוניברסיטאי לקראת פתיחת שנת הלימודים. ניתן לקחת קורסי בחירה המשובצים בימים ובשעות של תכנית הלימודים בהתמחות במדע פורנזי. לחלופין, ניתן לקחת קורסי בחירה מתכנית הלימודים הרגילה של המכון לפי תחום העניין או לפי ימי הלימודים של התלמיד/ה. ניתן לשלב את לימודי הבחירה ביום נוסף בשעות אחה"צ או הבוקר. הלימודים במכון מתקיימים גם ביום שלישי.

 

 

רישום לתוכניות

הרישום לתכניות הלימודים למוסמך נעשה בשני שלבים:

 1. יש להירשם באמצעות אתר הרישום של האוניברסיטה
 2. במקביל, יש לשלוח למזכירות המכון לקרימינולוגיה:
  מכתב פנייה (יש לציין את המסלול המבוקש וכל מידע שנראה רלוונטי);
  קו"ח + תעודה המעידה על העסקה (למעוניינים במסלול ההתמחות באכיפת חוק);
  גיליונות ציונים (מקורי);
  אישור זכאות לתואר;
  תמונה.

 לכתובת: המכון לקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 91905

 

לפרטים נוספים:

גב' מירי מסקל, ע' לענייני הוראה, המכון לקרימינולוגיה

02-5880485 mirim@savion.huji.ac.il 

 

גב' פאולה צמח, רכזת לימודי מוסמך, הפקולטה למשפטים
02-5882545 paulaz@savion.huji.ac.il

 

גב' בלהה כהן, מזכירת המכון, המכון לקרימינולוגיה
02-5882502 bilhac@savion.huji.ac.il

תואר דוקטור בקרימינולוגיה

סגל אקדמי

במכון מלמדים חברי סגל אקדמי וחוקרים מהמובילים בתחומם בעולם:

פרופ' דייויד וייסבורד - עבריינות צוארון לבן, משטרה, מניעת פשיעה, סטטיסטיקה ושיטות מחקר.

פרופ' מימי אייזנשטדט - נגישות לצדק, קרימינולוגיה ומהגרי עבודה, פיקוח חברתי ונשים.

פרופ' נאדירה שלהוב קיבורקיאן  - נשים, חוק ופיקוח חברתי, מיליטריזם ואלימות, זכויות וזהויות של ילדים ונשים באזורי עימות, התערבויות קליניות רגישות הקשר, ביטחוניזם פחד ומעקב, פשיעה והעולם הסייברנטי (ICT).

פרופ' באדי חסייסי - שיטור חברות שסועות, משטרה ומיעוטים, שיטור מחאה שיטור טרור ופרופיילינג ומשפט חברה.

ד"ר ג'וש גצקו - משפט פלילי ומדיניות חברה, תרבות וקביעת מדיניות, שליטה חברתית, משפט וחברה, סוציולוגיה של המדע, בריאות נפשית.

ד"ר טל יונתן זמיר - יחסי משטרה-קהילה ותפיסות הציבור את המשטרה, לגיטימיות והוגנות ההליכים, שיטור טרור והשלכותיו, תצפיות סיסטמתיות.

ד"ר ברק אריאל - עבריינות צווארון לבן, משטרה, שיטות מחקר, קרימינולוגיה ניסויית, גישת ההרתעה, משפט וחברה.

ד"ר רוני פקטור - התנהגויות מסוכנות וסוטות, עבירות תנועה ותאונות דרכים, תפיסות הציבור את המשטרה, קבוצות מיעוט ואי-שוויון, שיטות מחקר.

ד"ר סיימון פרי - סמים, טרור ושיטור טרור, משטרה וביטחון פנים.

פרופ' לסלי סבה (אמריטוס) - ענישה, זכויות אדם, סוציולוגיה של המשפט ויקטימולוגיה. 

פרופ' שמחה לנדאו (אמריטוס) - פשיעה אלימה, סטייה ומצבי לחץ חברתיים, ויקטימולוגיה.


לצד סגל המורים במכון, מלמדים גם מורים מן החוץ שהם ברובם אנשי שטח בעלי תפקידים בכירים הבאים לחזק את מערך ההוראה ולקרב את תלמידי המכון לנעשה בשטח.