פורומים אקדמיים

חלק ניכר מפעילות ההוראה והמחקר בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטה העברית מאורגן באמצעות פורומים אשר עוסקים בשיח ובמחקר בתחומי המשפט השונים. הפורומים הללו מארגנים סדנאות שבהן מרצים וסטודנטים נחשפים לחוד החנית של המחקר בתחום הפורום; וכן מסייעים בכינון שיתופי פעולה בין הפקולטה למשפטים לבין מחלקות אחרות בקמפוס האוניברסיטה העברית, כדוגמת בית הספר למנהל עסקים, החוג לכלכלה והחוג לפילוסופיה.

הסדנה לדיני משפחה

הסדנה לדיני משפחה מיועדת לדיון במחקרים העוסקים בדיני משפחה במובן הרחב. הסדנה מיועדת להעשיר את הידע ביחס להיבטים שונים של דיני המשפחה וסגיות קרובות, להציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום ולהוות פורום לדיון בנושאים אלה. 

הסדנה מקיימת דיון תיאורטי לצד דיון פרקטי, עוסקת במצב המשפטי בארץ ובעולם, ומחויבת לפלורליזם של נושאים, עמדות ומתודולוגיות ביחס לדיני המשפחה.

 

מפגשי הסדנה לשנת תשע"ז

הסדנה מתקיימת בסמסטר ב׳ בימי רביעי בין 18:30-20:00 בחדר 119

מאמר

מציג/ה

תאריך

 

מפגש פתיחה

1-3-2017

אחים במשפט

רות זפרן

8-3-2017

גיטין - מצוות התלויות בארץ? הסכם קדם נישואין למניעת סרבנות גט: בין אמריקה לישראל 

עמיחי רדזינר

15-3-2017

ביטול הסכם גירושין שנכרת על-רקע התחזות בן הזוג 

צבי טריגר

22-3-2017

Questioning Market Aversion in Gender Equality Strategies: Designing Legal Mechanisms for the Promotion of Gender Equality in the Family and the Market

הילה שמיר

19-4-2017

 

Harmonizing Religious Law with a Civil Legal System: Lessons from the Jewish Law Experience in Financial Family Matters

אבישלום וסטרייך

26-4-2017

 

רונה שוז

3-5-2017

The Short, Dismal life and Untimely Death of Article 65A of the Palestine Order in Council

גל אמיר

10-5-2017

 

שחר ליפשיץ

17-5-2017

 

רם ריבלין

7-6-2017

 

הילה מלר

14-6-2017

 

קארין יפת

21-6-2017

שפת הדיון היא עברית

המאמרים יועלו לאתר הסדנה במודל כשבוע לפני המפגש.

כותרות המאמרים יושלמו בהמשך.

הסדנה לחיסכון פנסיוני

החיסכון הפנסיוני בישראל ובעולם עובר בשנים האחרונות שינויים דרמטיים הבאים לידי ביטוי, בין השאר, בצמצום אחריות הממשלה להבטחת תשלומי הפנסיה של אזרחיה, במעבר למודלDefined contribution Contribution ולעלייה בהיקף הנכסים המנוהלים בידי גופי פנסיה פרטיים. על רקע זה, תתקיים בשנת הלימודים הנוכחית סדרת מפגשים בשיתוף בית הספר למנהל עסקים. המפגשים יתמקדו בהתפתחויות במחקר בתחום החיסכון הפנסיוני, ומטרתם ליצור פורום בינתחומי משותף לחוקרים, לגורמי רגולציה, לתלמידי מחקר ולסטודנטים שיש להם עניין בתחום החיסכון הפנסיוני בישראל ומחוצה לה.להצטרפות לרשימת התפוצה, נא מלאו פרטי יצירת קשר בקישור: http://goo.gl/forms/JlxekploA1  או פנו לבמייל: shai.ashri@mail.huji.ac.il.

 

מפגשי הפורום לחיסכון פנסיוני

הסדנה למשפט פרטי ומסחרי

 

מועד: סמסטר ב, תשע"ז, יום ב, 14:30–16:00, חדר 119

דרכי התקשרות עם המרצה: טל': (ב) 02-5823845, (סל' איל) 0524-510121; (סל' דפנה) 0524-464066)
דוא"ל: eyal.zamir@mail.huji.ac.il; daphna.lewinshon-zamir@mail.huji.ac.il

 

תיאור כללי

הסדנה מיועדת לדיון במחקרים בתחומי המשפט הפרטי והמסחרי. בכל מפגש יידונו מאמר או טיוטא של מאמר העוסק בתחומים אלה. הסדנה מיועדת להעשיר את הידע בתחומים השונים של המשפט הפרטי והמסחרי, להציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום, וכן לחשוף בפני התלמידים את תהליך גיבוש הרעיונות ואופן הכתיבה של עבודות מחקר. המאמרים יכללו נקודות-מבט מגוונות על המשפט הפרטי והמסחרי, לרבות ניתוחים של המשפט מתוכו, ניתוחים השוואתיים, היסטוריים ובינתחומיים מגוונים (פילוסופיים, כלכליים, פסיכולוגיים, פמיניסטיים וכדומה). לקראת כל מפגש יופץ עותק של המאמר שיידון בו. בתחילת כל מפגש יציג המחבר את המאמר ובעקבות הצגה זו יתקיים דיון שבו ייטלו חלק משתתפי הסדנה. על התלמידים המשתתפים בסדנה להגיש תגובה קצרה בכתב (בהיקף של 2 עד 4 עמודים) ביחס לעשרה מאמרים לפחות מבין אלה שיוצגו בסדנה. התגובות יוגשו לפני המפגש שבו יידון המאמר. התגובות אינן אמורות לתאר את המאמר, אלא לבקר אותו או להציע הצעות לשיפורו. הן יכולות להצביע על הנחות בעייתיות של הדיון, על סוגיות שהמאמר מתעלם מקיומן, על יישומים נוספים של הרעיון המובע במאמר וכדומה.

מרכיבי הציון הסופי: שקלול הציונים על התגובות בכתב והערכה של השתתפות התלמידים בדיון בעל-פה.

 

  

לוח מפגשים לשנת תשע"ז

27.2.2017 – מפגש פתיחה

6.3.2017 – יפעת הולצמן – כלים משפטיים אפשריים להגנה על עצים פרטיים    מכתב נלווה

20.3.2017 – רונית לוין-שנור – Winners and Losers in Takings for Pure Public Uses: An Empirical Examination

27.3.2017 – אהוד גוטל – Liability for Personal Governmental Services (with Ariel Porat)

24.4.2017 – נדב שוקד, נורת'ווסטרן- RECLAIMING FIDUCIARY LAW FOR THE CITY

8.5.2017 – מיכל שור- Copyright ant the Holocaust

15.5.2017 – גדעון פרחמובסקי – Partial Takings

22.5.2017 – פרנץ ווארו – European Private Law: Quo Vadis?

29.5.2017 – קטיה אסף – גישות פילוסופיות והשתקפותן בהסדרים משפטיים – מבט משווה על גרמניה וארצות-הברית

5.6.2017 – אנדראה פרונה – EU Market Abuse Regulation: The Puzzle of Enforcement

12.6.2017 – מירב פירט – On the Unexpected Use of Unenforceable Terms in Consumer Contracts: Evidence from the Residential Rental Market

19.6.2017 – יותם קפלן – חישוב פיצויי ציפייה במיזמים עתירי סיכון

26.6.2017 – הילה קרן- Emotional Value and the Value of Emotions

 

הסדנה למשפט, כלכלה ומחקרים אמפיריים של המשפט

הסדנה מיועדת להעשיר את הידע בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט, להציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום, וכן לחשוף בפני התלמידים את תהליך גיבוש הרעיונות ואופן הכתיבה של עבודות מחקר. המפגשים יתקיימו 9 פעמים במהלך הסמסטר. בכל מפגש תידון טיוטה של מאמר העוסק בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט לקראת כל מפגש יופץ עותק של המאמר שיידון בו. בתחילת כל מפגש יוצג המאמר על-ידי מחברו, ובעקבות זאת יתקיים דיון במאמר על-ידי משתתפי הסדנה.

רשימת המפגשים לשנת תשע"ז

המפגשים יתקיימו בימי ב בשעות 14:30-16:00 בחדר 119

31.10        Introductory meeting for students

7.11          Yotam Kaplan, Harvard Law School

14.11        Ronen Avraham, Tel-Aviv University

28.11        Yuval Feldman, Bar-Ilan University

12.12        Adam Chilton, University of Chicago Law School

19.12        Ofer Eldar, Duke Law School           

26.12        Zachary Liscow, Yale Law School

16.1          Shaul Shalvi, University of Amsterdam 

23.1          Amir Licht, IDC

  

לאתר המרכז למשפט, כלכלה ומחקרים אמפיריים של המשפט (Icore) 

הסדנה למשפט, מימון ורגולציה של שוק ההון

הסדנה מיועדת להעשיר את הידע בנושאים הקשורים לממשק שבין משפט, מימון ורגולציה של שוק ההון; להציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום, ולחשוף את התלמידים לתהליך הגיבוש של הרעיונות ולאופן הכתיבה של עבודות מחקר. לקראת כל מפגש, מופץ עותק המאמר שיידון באותו מפגש. בתחילת המפגש מוצג המאמר על ידי מחברו, ובהמשך משתתפי הסדנה דנים במאמר.

 

מפגשי הסדנה לשנת תשע"ז

 

המפגשים יתקיימו בימי ג' בשעות 16:30-18:00 בחדר 357.

נושא

דובר

תאריך

Financial Frictions and Employment During the Great Depression

Efraim Benmelech, Kellogg School of Management

14.3.17

הסדרי חוב באג"ח סחירות: גישה חדשה

אסף חמדני, האוניברסיטה העברית בירושלים

28.3.17

פרמית השליטה בעסקאות מיזוג מסוג  going private

מורן אופיר, המרכז הבינתחומי הרצליה

25.4.17

Do Staggered Boards Affect Firm Value?

Steven Davidoff Solomon, University of Berkeley Law School

9.5.17

 

The future of UK debt restructuring

 

Jennifer Payne, University of Oxford

16.5.17

Decisionmaking by Institutional Investors as Shareholders of Portfolio Companies: from Rational Apathy to Heuristics-Based Empathy?

Luca Enriques, University of Oxford

27.6.17 

How News and Its Context Drives Risk and Returns around the World

Charles Calomiris, Columbia Business School

20.6.17

הסדנא לרב-תרבותיות במבט משווה

סדנה מתקדמת במשפט עברי

סדנת אומן במשפט וחברה

הסדנה תעסוק בסוגיות עכשוויות של הממשק בין משפט, עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית. במסגרתה ידונו עבודות מחקר מדיסציפלינות שונות הקשורות לממשק זה. בנוסף, חלק מהמפגשים יוקדש להרצאות אורח של העוסקים בתחומים אלו במגזר הציבורי, במגזר העסקי, בארגוני החברה האזרחית ובמערכת המשפט, תוך דגש על דיון בנושאים הנמצאים במוקד סדר היום הציבורי בתחום. 

במהלך הסמסטר יתקיימו תשעה מפגשים. ככלל, לקראת כל מפגש יופץ מאמר מקורי או מאמר מכונן, העוסק בתחומי הסדנה. בתחילת המפגש יוצג המאמר על-ידי המחבר/ת או על ידי מרצה המתמחה בתחום, לאחריו יוצגו תגובות של שניים עד שלושה משתתפי/ות הסדנה ובעקבות זאת יתקיים דיון במאמר על-ידי כלל משתתפי הסדנה.

   

לוח המפגשים לשנת תשע"ז

המפגשים יתקיימו במהלך סמסטר א', בימי שלישי בשעות 14:30 – 16:00, בחדר 357 (אלא אם צוין אחרת) 

15.11

ד"ר עינת אלבין, הפקולטה למשפטים, ד"ר אבישי בניש, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, ועו"ד עמרי בן צבי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

מפגש פתיחה - מבוא למשפט וחברה

22.11

פרופ' דפנה הקר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

הצגת טקסט מכונן במשפט וחברה:

Pierre  Bourdieu “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field”

2.12

(יום שישי בשעה 09:30)

פרופ' גד ברזילי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

הצגת טקסט מכונן במשפט וחברה:

Jeremy Waldron “Rights and Needs: The Myth of Disjunction”

13.12

ד"ר הילה מלר-שלו, עו"ד מגשרת וחוקרת, משרד יוסף מנדלסון ושות'.

המרחב ה"משפטיפולי" - המפגש בין המשפטי לטיפולי בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה

27.12

Prof. Tom Tyler, Yale Law School

Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation

3.1

Prof. Martha Ertman, School of Law, University of Maryland

Office Housework: Mosaic of Money and Friendship

10.1

ד"ר שגית מור, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

"משפט נגיש לכל: הזכות לנגישות ונגישות למשפט – ביקורת מוגבלות"

17.1

פאנל בנושא משפט וחברה בשטח

TBA

24.1

Stephen Wizner, Yale Law School

“Law as Social Work”

פורום אירופה

פורום המשפט הבינלאומי

פורום המשפט הבין-לאומי באוניברסיטה העברית הוקם בשנת 2004 על ידי מרצים למשפט בינלאומי מהפקולטה למשפטים. הפורום משמש מקום מפגש, מחקר ודו-שיח מקצועי בין מומחים למשפט בינלאומי בישראל ומחוצה לה, וחברים בו אקדמאים, סטודנטים, נושאי משרות ממשלתיות, עורכי דין ופעילי ארגונים לא-ממשלתיים.

 

פורום המשפט הבינלאומי מארגן פעילויות מגוונות הקשורות למשפט בינלאומי כגון:

 1. סמינרים המתקיימים אחת לשבועיים - בסמינרים מוצגות עבודות מחקר וכן מתקיימים דיונים בהתפתחויות שהתרחשו לאחרונה במשפט הבינלאומי. המשתתפים בסמינרים הם חוקרים מובילים מישראל ומהעולם, מומחים ממשרד החוץ, ממשרד המשפטים, ממשרד המסחר והתעשייה ומארגונים בינלאומיים לא-ממשלתיים וכן סטודנטים מצטיינים.
 2. מפגש שנתי - הפורום מארגן מפגש שנתי לדיון בהתפתחויות משמעותיות שהתרחשו במשך השנה בתחום המשפט הבינלאומי.
 3. כנסים בינלאומיים - הפורום מארגן כנסים ודיונים על מגמות עכשוויות ועל נושאים מרכזיים בתחום המשפט הבינלאומי.
 4. מחקר – הפורום יוזם הקמת קבוצות מחקר ממוקדות המתעמקות בנושאים ספציפיים במשפט הבינלאומי. 
 5. פרסומים – הפורום מפרסם כתב עת אלקטרוני בנושא משפט בינלאומי ב-Social Sciences Research Network – SSRN.

 

יושבת ראש הפורום היא פרופ' רות לפידות. החברים האחרים בוועדת ההיגוי הם: פרופ' משה הירש, פרופ' יובל שני, פרופ' תומר ברודי, פרופ' גיא הרפז ופרופ' רובי סייבל.

 

מפגשי פורום המשפט הבינלאומי

מפגשי פורום המשפט הבינלאומי בסמסטר הבא יתקיימו בימי שלישי בשעה 14:30-16:00 בחדר המורים בפקולטה למשפטים (חדר 119). לקראת כל מפגש יופץ חומר רקע רלוונטי (בדרך כלל, המחקר שיוצג או המסמך המשפטי שיידון). כל מפגש ייפתח בהצגת נושאו על ידי הדובר/ת, ולאחריו יתקיים דיון בהשתתפות הנוכחים. כל המפגשים יתנהלו באנגלית. להלן תכנית המפגשים (הנתונה לשינויים, שעליהם תבוא הודעה מראש):

תאריך

דובר

נושא

8/11/16

פרופ' מלקולם שואו
פרופ' גיא הרפז

מפגש פתיחה: פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי והמשפט הבינלאומי

22/11/16

פרופ' צ'זארה רומנו

בתי דין בינלאומיים בעולם הערבי

29/11/16

יעודכן בהמשך

מפגש עדכונים במשפט הבינלאומי

6/12/16

ד"ר מריה וראקי

צדק לשועלים או צדק לקיפודים?

20/12/16

פרופ' רוב האוס

ערכאת הערעור ב-WTO

3/1/17

גב' ורה שיקלמן

גיאופוליטיקה ותרבות בגופי זכויות האדם של האו"ם

10/1/17

פרופ' יאן וורס

יעודכן בהמשך

7/3/17ד"ר הילי מודריקNational Identities and the Right to SelfDetermination of Peoples: 'Civic Nationalism Plus' in Israel and Other Multinational States
14/3/17

פרופ' משה הירש
פרופ' סטפן הינדלנג

International Investment Law and International Human Rights
21/3/17

אלוף (במיל') דני עפרוני
עו"ד פנינה שרביט ברוך

Legal advisers during warfare: Film screening and discussion - Eye In the Sky
25/4/17יעודכן בהמשךUpdates on Developments in International Law
9/5/17פרופ' סמנתה בסוןComparative Law and Human Rights: Why Compare Human Rights?
30/5/17פרופ' יובל שניA session in honor of Sir Nigel Rodley: The tale of a champion of human rights
13/6/17פרופ' כריסטין קאופמןTBA

 

הוראה

סגל המרצים

קורסים במשפט בינלאומי

משפט בינלאומי פומבי - פרופ׳ משה הירש
משפט בינלאומי פומבי - פרופ׳ גיא הרפז
משפט בינלאומי פומבי מתקדם - פרופ׳ גיא הרפז
דיני איכות הסביבה: היבטים מקומיים וגלובליים - ד״ר רחל אדם
זכויות אדם וטיטוריה - פרופ׳ מלקולם שואו
תפקידה של ההלכה הפסוקה של בית הדין האירופי לזכויות האדם - עו״ד רון סופר
צדק מעברי: פרספקטיבה השוואתית ובינלאומית - פרופ׳ רותי טייטל
דיני פליטים בינלאומיים - ד״ר רובי ציגלר
מעורבות ארגונים בינלאומיים בסכסוך הישראלי-פלסטיני - פרופ׳ לואיס מורנו אוקמפו
יישוב סכסוכים בינלאומיים - פרופ׳ צ׳זרה רומנו
משפט האיחוד האירופי״ סוגיות נבחרות בפסיקתו של בית הדין האירופי לצדק - פרופ׳ פראנץ ווארו
מבוא לצדק מעברי - פרופ׳ רותי טייטל
מבוא לדיני האיחוד האירופי - פרופ׳ גיא הרפז
הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות - פרופ׳ תומר ברודי ועו״ד באנה שוגרי
המדינות המתפתחות בארגון הסחר העולמי - פרופ׳ משה הירש
תפקיד המשפט הבינלאומי ביישוב הסכסוך במזרח התיכון - פרופ׳ רובי סיבל
היסטוריה של המשפט הבינלאומי - ד״ר רותם גלעדי
בוררות מסחרית בינלאומית - ד״ר סער פאוקר
משפט הומניטרי בינלאומי: אתגרים וסכסוכים בני זמננו - ד״ר רותם גלעדי
טרור, טרור נגדי וזכויות אדם - ד״ר מרים פיינברג
משפט האו״ם - ד״ר דפנה שרגא
הסדרה בינלאומית של סחר והשקעות - פרופ׳ תומר ברודי
זכויות אדם במשפט הבינלאומי - פרופ׳ דוד קרצ׳מר
דיני מקורות אנרגיה, דלק וגז - ד״ר דוד קורנבלוט
יישוב סכסוכים עסקיים בינלאומיים - ד״ר דפנה קפליוק
משפט בינלאומי פלילי - ד״ר גלעד נועם
הון ממשלתי - מימון והשקעות - פרופ׳ אפרים חלמיש
ישראל במשפט הבינלאומי - פרופ׳ מלקולם שואו, פרופ׳ יובל שני, פרופ׳ גיא הרפז
שלטון החוק והמשפט הבינלאומי - פרופ׳ סמנטה בסון ופרופ׳ יובל שני

תחרויות

הפקולטה משתתפת במספר גדול של תחרויות בינלאומיות במתכונת משפט מבויים, המאפשרות לתלמידים להתנסות בהכנת כתבי טענות בכתב ובטיעונים בעל-פה בקשת רחבה של נושאים, וביחס לסוגיות בינלאומיות מורכבות ומאתגרות. תלמידי הפקולטה משתתפים בהצלחה רבה מאז שנת 2006 בתחרות המרכזית בתחום המשפט הבינלאומי - התחרות ע״ש השופט Jessup, והם משתתפים בהצלחה גם בתחרויות בתחום המשפט ההומניטרי (בחסות ארגון הצלב האדום הבינלאומי), בתחום המשפט הבינלאומי הפלילי ובתחום המשפט הבינלאומי המסחרי. הפקולטה השתתפה בעבר גם באירוע מודל האו״ם האירופי (TEIMUN) ובתחרות קופנהגן במשא ומתן בינלאומי (הפקולטה זכתה בתחרות בשנת 2010; התחרות אינה נערכת עוד). 

ICRC

התחרות השנתית במשפט בינלאומי הומאניטארי (IHL) של נציגות הצלב האדום בישראל התקיימה השנה (2015) בפעם ה-9 ברציפות. בתחרות מתחרות ביניהן קבוצות בנות שלושה סטודנטים ממוסדות אקדמיים שונים במשחקי תפקידים שונים (ייעוץ משפטי לראש הממשלה, מפקדי כוחות גרילה, נציגי הצלב האדום, דיפלומטים באו"ם וכד'). בהתאם לתפקיד בכל סימולציה, הסטודנטים נדרשים להפגין ידע והבנה ביישום כללי המשפט הבינלאומי ההומאניטארי. התחרות נמשכת כמה ימים ומתקיימת בתנאי פנימייה. היא סגורה לקהל הרחב, אך אירוע הגמר שלה פתוח לקהל והציבור מוזמן לצפות.

 

כל קבוצה מאומנת בידי צוות אימון מטעם המוסד האקדמי שבו לומדים המשתתפים בתחרות. הקבוצה המנצחת זוכה במימון לתחרות הבינלאומית היוקרתית במשפט בינלאומי הומאניטארי על-שם Pictet אם היא תתקבל אליה. התחרות הבינלאומית האחרונה נערכה בשארטלוטסויל, וירג׳יניה (ארה״ב).

 

הקבוצה שעלתה לתחרות הבינלאומית כללה את תומר טרגר, ניצן קונפורטי ולביאה סילבר. המאמנים הם דורון פאר ורבקה בסקין, והמורה האחראי הנו יהלי שרשבסקי.

 

לארכיון ICRC

Jessup

תחרות המשפט הבינלאומי על שם ג'סאפ תחרות המשפט הבינלאומי על שם ג'סאפ היא תחרות המשפט המבוים הגדולה והיוקרתית ביותר מסוגה. בתחרות משתתפים למעלה מ-550 בתי ספר למשפטים מיותר מ-80 מדינות. הסבבים הבינלאומיים של התחרות נערכים מדי שנה בוושינגטון די.סי בסמיכות לכנס השנתי של האגודה האמריקאית למשפט בינלאומי (ASIL). את התחרות מארגנת אגודת הסטודנטים למשפט בינלאומי (ILSA).

 

התחרות מדמה סכסוך דמיוני בין מדינות שנידון בפני בית הדין הבינלאומי לצדק. כל קבוצה המשתתפת בתחרות נדרשת להכין טיעונים מפורטים בכתב ובעל-פה לשני הצדדים לסכסוך. אלפי סטודנטים למשפטים מרחבי העולם שוקדים במשך כשנה על סוגיות משפטיות מורכבות במשפט הבינלאומי העולות מבעיה שמתפרסמת מדי שנה במהלך חודש ספטמבר.

 

 

נבחרת הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית

 

האוניברסיטה העברית משתתפת בתחרות מאז שנת 2007. על-פי כללי התחרות, קבוצה אחת בלבד מישראל רשאית להתקדם לשלב הבינלאומי של התחרות, ועל כן נערכת מדי שנה בחודש פברואר בתל אביב תחרות ארצית שבה מתמודדות כמה נבחרות על הזכות לייצג את ישראל בתחרות הבינלאומית. בשנים שבין 2013-2007, נבחרת האוניברסיטה העברית ניצחה בתחרות הארצית את נבחרת בית הספר למשפטים של המסלול האקדמי של המכללה למינהל, והתקדמה לסבבים הבינלאומיים. מאז שנת 2014 נבחרת הפקולטה הנה הפקולטה הישראלית היחידה המשתתפת בתחרות.בשנת 2016, במסגרת ההכנות לתחרות הבינלאומית, השתתפה נבחרת הפקולטה בטורניר ידידות בוינה, אוסטריה,שבו השתתפו 12 נבחרות מרחבי אירופה. נבחרת הפקולטה הגיעה למקום הראשון בתחרות.

 

נבחרת הפקולטה למשפטים מונה 5-4 סטודנטים. לאורך שנת הלימודים, עובדת הנבחרת באינטנסיביות על נושאים מגוונים העולים מתוך הבעיה שמתפרסמת. בתקופה זו, הסטודנטים עוסקים בשיפור המיומנויות שלהם במחקר משפטי, בכתיבה משפטית ובטיעון משפטי (ליטיגציה). לאחר עבודת מחקר מעמיקה במהלך הסמסטר הראשון, הנבחרת מגישה כתבי טענות לבית הדין הבינלאומי בהתאם לכללי התחרות ובהתבסס על המקרה הנדון (הקומפרומיס).

 

 

הישגי הנבחרת

 

בשלב הבינלאומי של התחרות, נבחרות האוניברסיטה העברית הציגו לאורך השנים הישגים מרשימים. בשנת 2008 דורגה קבוצת האוניברסיטה העברית במקום השישי (מבין כ-90 קבוצות) בסיבובים הבינלאומיים המוקדמים, והעפילה לשמינית גמר התחרות. גם בשנת 2009 דורגה הנבחרת בין 24 הקבוצות הטובות ביותר והעפילה לסיבובים המתקדמים. הן בשנת 2008 והן בשנת 2009 דורגו כתבי הטענות של נבחרת האוניברסיטה העברית בין 15 כתבי הטענות הטובים ביותר (מקום 11 בשנת 2008, ומקום 13 בשנת 2009). הנבחרת של 2011 דורגה בסבבים המוקדמים במקום ה-8 (מתוך למעלה מ-100 נבחרות), והגיעה לראשונה לשלב רבע הגמר במסגרת הסבבים המתקדמים. כמו כן, כתבי טענותיה דורגו במקום ה-10. הנבחרת של 2012 המשיכה את מסורת המצוינות וסיימה בסבבים המוקדמים במקום ה-7; כתבי טענותיה דורגו במקום ה-6. הנבחרת של 2013 השוותה את שיא הפקולטה כאשר הגיעה לרבע הגמר בשנה עם השתתפות שיא של למעלה מ-550 מוסדות לימוד מכל העולם. לראשונה, כל הדוברים של הנבחרת הזכאים לדירוג דורגו בין 50 הדוברים הטובים ביותר. הנבחרת של 2014 הפסידה בשלבים המתקדמים לנבחרת גמר התחרות בקרב צמוד שבו הפאנל היה חלוק לגבי הקבוצה המנצחת. בסבב הבינלאומי בשנת 2015 המשיכה הנבחרת עם מסורת ההצלחות ועלתה פעם נוספת לסבבים המתקדמים, שם הודחה על ידי נבחרת מאוסטרליה אשר המשיכה עד לחצי גמר התחרות. בסיכומו של האירוע דורגה הנבחרת במקום ה-15 בעולם מתוך 127 קבוצות. כמו כן, כל ארבעת הדוברים של הנבחרת דורגו בין מאה הדוברים הטוענים בעולם (מתוך כ-600 טוענים); כאשר ניר וינטראוב דורג במקום ה-13 ודניאל רוזנבלט במקום ה-20. לבסוף, כתב הטענות של התובעת דורג במקום ה-3 בעולם.
בסבב הבינלאומי בשנת 2016 של תחרות הג'סאפ למשפט בינלאומי, המשיכה נבחרת הפקולטה עם מסורת ההצלחות ועלתה פעם נוספת לסבבים המתקדמים. הקבוצה התקדמה עד לשלב הרבע גמר, שם היא הודחה על ידי הנבחרת מארגנטינה, אשר המשיכה וקטפה את המקום הראשון בתחרות. בסיכומו של האירוע, הנבחרת זכתה במקום הראשון בעבור כתב הטענות של התובעת, בעבור כתב הטענות של המשיבה וכן בפרס על הציון המשולב הגבוה ביותר של כתבי הטענות (לראשונה בהיסטוריה של התחרות, אותה הנבחרת זכתה בשלושת פרסים אלו). בסיום ארבעת הסיבובים המוקדמים, הקבוצה דורגה במדד הציונים המשוקלל (ציון משולב על טיעון בעל פה ועל כתבי הטענות) במקום השלישי בעולם מתוך 132 קבוצות. בנוסף, מרבית חברי הנבחרת דורגו בין מאה הטוענים הטובים ביותר וסתיו זיתוני זכתה בפרס מיוחד הניתן לדוברת הטובה ביותר בתחרות למי שאינו דובר אנגלית מלידה.

 

למידע נוסף, אתר הג'סאפ: http://www.ilsa.org/jessup

 

 

המעוניינים לבחון אפשרות להשתתף בתחרות בשנים הבאות מוזמנים לפנות אל טליה דביר:  talila.devir@mail.huji.ac.il 

 

 

 

 

נבחרת הג'סאפ הנוכחית 2016

 

מאמנים: עו"ד טל מימרן וטלילה דביר

 

 

רבקה בסקין

רבקה סטודנטית שנה ב' בפקולטה למשפטים ובוגרת תואר ראשון בהצטיינות ביחסים בינלאומיים ולימודי האסלאם והמזרח התיכון מהאוניברסיטה העברית. רבקה נולדה וגדלה בטורונטו, ועלתה לארץ ב-2009. את שירותה הצבאית עשתה כמ"כית טירונים בחיל האוויר. במהלך לימודי התואר ביחסים בינלאומיים, השתתפה רבקה בתחרות השנתית במשפט בין-לאומי הומניטרי של נציגות הצלב האדום בישראל, ושנה לאחר מכן אימנה את נבחרת האוניברסיטה בתחרות זו. במהלך לימודיה, רבקה עבדה כעוזרת מחקר והתמקדה בחוק המעמד האישי העיראקי, וכרכזת תכנית דוקטורט בינתחומית במרכז מינרבה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים. בנוסף, היא עוזרת סטודנטיאלית בפורום משפט הבינלאומי של הפקולטה.

   
שחר ברוקנר

שחר סטודנט שנה ג' בתוכנית המשולבת ללימודי משפטים וכלכלה. בתיכון למד בבית הספר הריאלי העברי בחיפה. בתקופה זו היה פעיל מאוד בתנועת הצופים ועסק בהדרכה של כמה קבוצות גיל. בתום לימודיו בתיכון התגייס לשירות קרבי בגדוד 12 של חטיבת גולני שם שירת כמפקד כיתה. לאחר שירותו הצבאי ריכז שחר את שבט "כרמל" - השבט הגדול בהנהגת הצופים בחיפה. שחר היה פעיל בקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות והוביל את פרויקט הענקת ביטוח בריאות מקיף לקטינים מבקשי מקלט. כיום עובד שחר כעוזר מחקר במחלקת המחקר של הרשות השופטת בבית המשפט העליון.

   
מיכל גפר

מיכל סטודנטית שנה ב' בפקולטה למשפטים. בתיכון למדה באורט קריית טבעון, שם גם הייתה פעילה בנוער העובד והלומד, וכן במגוון פעילויות חברתיות ביישוב. בתום לימודיה התגייסה למספן המודיעין בחיל הים, שם שרתה כחוקרת מודיעין ועסקה בתיאום בין הכוחות בים לכוחות במטה. בשנה שעברה לקחה חלק בפרויקט "אמץ סבא", במסגרתו ליוותה קשישה וסייעה לה במגוון תחומים. כיום, מיכל משתייכת לצוות ייצוג הסטודנטים בפני ועדת המשמעת האוניברסיטאית.

   
סתיו זיתוני

סתיו סטודנטית שנה ב' בתוכנית המשולבת ללימודי משפטים ופסיכולוגיה. בתיכון למדה בתיכון שוהם, שם הייתה גם פעילה בשבט הצופים ביישוב. בתום לימודיה, התגייסה ושירתה כקצינה ביחידה באמ"ן. בקיץ לפני לימודיה, סתיו עבדה כמדריכת טיולים במחנה של ימק"א בצפון מינסוטה שבארה"ב. בשנה שעברה, היא לימדה נערות מעיסוויאה עברית במסגרת פרויקט "מדברות עברית" ולקחה חלק במלגת דיאלוג יחד עם עוד סטודנטים ערבים ויהודים באוניברסיטה. כיום, סתיו מתנדבת במחלקה לליווי משפטי של מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בירושלים.

   

טל מנדלסון

טל סטודנטית בשנה ב' בתכנית המשלבת לימודי משפטים וספרות אנגלית. את שירותה הצבאי ביצעה באמ"ן, שם פיקדה על הכשרות בסיסיות ומתקדמות ושירתה בשירות קבע בתפקיד מחקרי. טל פעילה במועדון הדיבייט של האוניברסיטה, זכתה יחד עם שותפה באליפות הארץ לדוברים בשנתם הראשונה וייצגה את האוניברסיטה באליפות אירופה בדיבייט. בשנתה הראשונה ללימודים טל התנדבה במועדון בוגרי הפקולטה למשפטים, וכיום היא מעבירה ימי הדרכת דיבייט בתיכונים.

 

 

ארכיון Jessup

 

 

 

TEIMUN

 

מודל האו"ם האירופי הבינלאומי The European International United Nations Model (TEIMUN), מהגדולים והחשובים באירופה, שייערך הקיץ בין התאריכים 21.7-27.7 בהאג, הולנד. מדובר במודל האו"ם לסטודנטים הוותיק ביותר באירופה הנערך זו הפעם העשרים ושביעית בהשתתפות של סטודנטים מיותר מ 56- מדינות.

 

שני הסטודנטים שינצחו בתחרות הפנימית ייצגו את הפקולטה בכנס ויזכו להשתתף באירוע שמשלב התנסות מקצועית ייחודית, החושפת את הבאים לכנס לעולם הארגונים הבינלאומיים, בשילוב חוויה חברתית מיוחדת של מפגש עם סטודנטים ממדינות שונות, כל זאת בהאג, אחת מהערים היפות, החשובות והמרתקות בספרה הבינלאומית.

קופנהאגן

תחרות מו"מ בינלאומית לסטודנטים, קופנהאגן, אוקטובר 2014.

 

תחרות קופנהאגן היא תחרות למו"מ בינתחומי ובינלאומי ובה סטודנטים מכל העולם מדמים ניהול מו"מ רב-צדדי כפי שמתקיים בפועל. בראשיתה, התחרות הוגבלה לסטודנטים למשפטים, אולם לאור המגמות העכשוויות במחקר רב-תחומי, מארגני התחרות החליטו להפוך גם את התחרות עצמה לרב-תחומית. ההשתתפות היא בהזמנה בלבד. אוניברסיטאות שהוזמנו יתחרו בסבב בכתב על הזכאות לעלות לשלב המו"מ בעל-פה בקופנהאגן.

 

נושא התחרות משתנה מדי שנה ונבחר בשיתוף נציגים בכירים מארגון ה-WTO. בשנת 2014 נושא התחרות היה - Sustainable Energy Trade Agreement (SETA).

 

התחרות התקיימה לראשונה ב-2009 בנושא  - Climate Change (Post Kyoto Agreement). ב-2010 הנושא היה Access to Medicines וב-2011 Access to Food. ב-2010 נבחרת האוניברסיטה העברית ניצחה בתחרות.

 

מאז 2014 התחרות אינה מתקיימת.

תחרות המשפט המבוים של בית הדין הפלילי הבינלאומי

בשנת הלימודים הנוכחית תשתתף נבחרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בתחרות המשפט המבוים של בית הדין הפלילי הבינלאומי. זו תהיה השנה החמישית ברציפות בה משתתפת נבחרת הפקולטה בתחרות.

 

בית הדין הפלילי הבינלאומי (International Criminal Court - ICC) החל לפעול בהאג ביולי 2002 על פי אמנת רומא שנחתמה בשנת 1998. בכך הוקם לראשונה בית קבוע להליכים פליליים נגד מבצעי הפשעים הבינלאומיים החמורים ביותר. מוסד חדש ומרתק זה מושך תשומת לב רבה בקרב ממשלות (בתוכן כמובן ישראל), משפטנים, קהילת זכויות האדם והקהילה הבינלאומית כולה.

 

התחרות המדמה הליך בבית הדין מתקיימת מאז 2004, ובשנת 2014 לקחה על עצמה אוניברסיטת ליידן (Leiden) ההולנדית את ניהול התחרות וארגונה. בית הדין עצמו הכיר בתחרות זו כתחרות המשפט הפלילי הבינלאומי הרשמית היחידה בעולם בשפה האנגלית.

 

מטרת התחרות היא לאפשר לסטודנטים מצטיינים מכל העולם להרחיב את ידיעותיהם בתחום המשפט הבינלאומי הפלילי ובעיקר בהליכים המתקיימים בבית הדין, וכן לקדם את המודעות לחוקת רומא במדינות שטרם אשררו אותה.

 

במסגרת התחרות נדרשת כל קבוצה לייצג עמדות של שלושה תפקידים בהתאם לקייס דמיוני שנכתב על ידי המארגנים באותה שנה – תביעה, הגנה, קורבנות או מדינה שלישית. המשתתפים נדרשים להגיש כתבי טענות בכתב, ולאחר מכן מתקיים שלב טיעונים בעל-פה בהאג עצמה. השופטים בשלבים המקדמיים בתחרות הם מומחים מתחום המשפט הבינלאומי הפומבי והפלילי מהאקדמיה ומהפרקטיקה. שלב הגמר מתקיים באחד מאולמות בית הדין ויושבים בו בדין שופטי בית הדין עצמו.


השלב הבינלאומי של התחרות יתקיים בהאג במאי 2016, וישתתפו בו כ-60 נבחרות מכ-40 מדינות שונות. בשנים קודמות הגיעה נבחרת הפקולטה להישגים מרשימים: בשנת 2013 העפילה הנבחרת לשלב חצי הגמר וסיימה במקום החמישי, ובשנת 2014 העפילה הנבחרת לשלב הגמר וסיימה את התחרות במקום השני. בשנת 2015 הנבחרת דורגה במקום ה-15, ובשנת 2016 התווסף לתחרות שלב רבע הגמר, אליו העפילה נבחרת הפקולטה ודורגה במקום ה-14.


נבחרת האוניברסיטה העברית לשנה זו מורכבת מתלמידי שנה ב' ו-ג' בפקולטה למשפטים: טל בן דיין, עמית גלעדי, ניצן יערי, אלון שטייניץ ולימור שפרן.
את הנבחרת מאמנים עו"ד עדו רוזנצוייג ורותם בבלי.
 
התחרות מתקיימת במסגרת התכנית לצדק מעברי במרכז מינרבה לזכויות אדם, והיא נתמכת על-ידי הפקולטה למשפטים ומשרד החוץ. בתחילת חודש מאי 2017 יתקיים בפקולטה אירוע החזרה הכללית של נבחרת הפקולטה – תלמידי ומורי הפקולטה מוזמנים להשתתף באירוע.


לפרטים נוספים: אתר התחרות, אתר בית הדין.

 

נבחרות עבר 


נבחרת 2012: אפרת בוגנים-שאג, דפנה דרור ואדם שחף. מאמנת: ד"ר מריה וראקי.
 
נבחרת 2013: שרון אבירם, איתן סמית', יוליה קניאזב ואיתן קפלינסקי; מאמנים: ד"ר רותם גלעדי ואדם שחף.
 
נבחרת 2014: עינה יעקובוביץ', יונתן רום ואופיר שרון; מאמנים: ד"ר רותם גלעדי ושרון אבירם.

נבחרת 2015: דפני בנבניסטי, אופק גל גנדלר ועדי דבל; מאמנים: ד"ר רותם גלעדי, יונתן רום ואופיר שרון.


נבחרת 2016
: רותם בבלי, חן בן אליעזר, סימה גרנובסקי ואראל פלאי. מאמנים: עו"ד עדו רוזנצוייג ויונתן רום.

קישורים

Research on International Law

 

Israel

 

Think Tanks

 

Journals of International Law

 

Economic

 

European Union

 

International Courts and Tribunals

 


Blogs on International Law

 

 

International Humanitarian Law

 


Human Rights

 

 

Environmental Law

 

 

International Organizations

 

 

Italy's Diplomatic and Parliamentary Practice on International Law

עודכן הפורום

קוראות וקוראים יקרים

מצ"ב עדכן הפורום למשפט בינלאומי ליום 20 אוגוסט 2015. העדכן מחולק לחלקים כללי, משב"ל פלילי, הומניטארי ודיני לחימה, דיני פירוק ובקרת נשק, משב"ל כלכלי ומסחרי, זכויות אדם, דיני סביבה, ישראל והרש"פ, ופרסומים חדשים.

בין הידיעות הבולטות: ה-ICJידון בסכסוכים בין ניקרגואה לקולומביה בנושא סימון המדף היבשתי (כללי), פשרה בתביעה כנגד הבנק הערבי בארה"ב בגין חלקו במימון טרור (משב"ל פלילי, הומניטארי, ודיני לחימה), מועה"ב תומכת בהסכם עם איראן (פירוק ובקרת נשק), הסכם ביטול מכסים בטכנולוגיות מידע בין המדינות המובילות בסחר זה ב-WTO (משב"ל כלכלי ומסחרי), מצבם העגום של המתמחים ללא תשלום באו"ם נחשף (זכויות אדם), סוכנות המזון והחקלאות של האו"ם מקדמת הסכם למאבק בדיג לא חוקי (דיני סביבה), בתי המשפט המחוזיים בישראל קובעים כי תביעות כנגד פייפאל ואתר המלונות בוקינג.קום יידונו בישראל למרות האמור בהסכם המשתמש (ישראל והרש"פ) ועוד.

קריאה מהנה

אוהד אברהמי ודורון פאר.

 

כללי

 

משפט בינלאומי פלילי, הומניטארי, ודיני לחימה.

 

דיני פירוק ובקרת נשק

 

משפט בינלאומי כלכלי ומסחרי

זכויות אדם

דיני סביבה

 • בעקבות הריגתו של אחד האריות המוגנים המפורסמים בזימבבווה על ידי חובב ספורט ציד אמריקני, התרבו הקריאות מצד ארגוני הסביבה לאסור את ספורט הציד באפריקה, זאת בעוד תושבי המדינה נותרים אדישים לנוכח מספר התקיפות מצד אריות כנגד בני אדם המתרחשות במדינה כל שנה. עם זאת, מאמר בניו יורק טיימס מציע זווית מעניינת לנושא. לפי המאמר, חלקים נרחבים מכלכלתה של אפריקה נסמכים על ההכנסה מתיירות ציד זו, אשר גם מסייעת לשמירה על רמות אוכלוסיית פרטים נאותות בטבע. http://www.nytimes.com/2015/08/11/world/africa/outcry-for-cecil-the-lion-could-undercut-conservation-efforts.html?partner=rss&emc=rss
 • מאמר הגורס כי יפן נכשלה בטיפול בפסולת הגרעינית שלה ותיאלץ לבקש עזרה ממדינות אחרות. http://www.nytimes.com/2015/08/17/opinion/japans-plutonium-problem.html?partner=rss&emc=rss
 • סוכנות המזון והחקלאות של האו"ם (UNFAO) מגבשת הסכם למאבק בדיג לא חוקי אשר ימנע כניסת ספינות דיג החשודות בדיג לא חוקי לנמלי הים של מדינות שיחתמו. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51537#.VdLqQ_lVgSU

ישראל והרש"פ

 

פרסומים חדשים

 • גיליון חדש לכתב העת International Security.רשימת המאמרים:
  • Nonproliferation and Proliferation: Strategies and Outcomes
  • Francis J. Gavin, Strategies of Inhibition: U.S. Grand Strategy, the Nuclear Revolution, and Nonproliferation
  • Or Rabinowitz & Nicholas L. Miller, Keeping the Bombs in the Basement: U.S. Nonproliferation Policy toward Israel, South Africa, and Pakistan
  • Mark S. Bell, Beyond Emboldenment: How Acquiring Nuclear Weapons Can Change Foreign Policy
  • Max Paul Friedman & Tom Long, Soft Balancing in the Americas: Latin American Opposition to U.S. Intervention, 1898–1936
  • Ron E. Hassner & Jason Wittenberg, Barriers to Entry: Who Builds Fortified Boundaries and Why?
  • Correspondence
  • Joel Brenner & Jon R. Lindsay, Debating the Chinese Cyber Threat
 • גיליון חדש ל-International Review of the Red Cross. רשימת המאמרים:
  • Vincent Bernard, Editorial: Delineating the Boundaries of Violence
  • Interview with Brigadier General Richard C. Gross
  • Claus Kreβ & Frédéric Mégret, Debate: The regulation of non-international armed conflicts: Can a privilege of belligerency be envisioned in the law of non-international armed conflicts?
  • Jelena Pejic, Extraterritorial targeting by means of armed drones: Some legal implications
  • Kirby Abbott, A brief overview of legal interoperability challenges for NATO arising from the interrelationship between IHL and IHRL in light of the European Convention on Human Rights
  • Julia Grignon, The beginning of application of international humanitarian law: A discussion of a few challenges
  • Marko Milanovic, The end of application of international humanitarian law
  • Michael N. Schmitt, Rewired warfare: rethinking the law of cyber attack
  • Françoise Bouchet-Saulnier, Consent to humanitarian access: An obligation triggered by territorial control, not States' rights
  • Kristin Bergtora Sandvik, Maria Gabrielsen Jumbert, John Karlsrud, & Mareile Kaufmann, Humanitarian technology: a critical research agenda
  • Shane Darcy, Assistance, direction and control: Untangling international judicial opinion on individual and State responsibility for war crimes by non-State actors
  • The International Committee of the Red Cross's (ICRC's) role in situations of violence below the threshold of armed conflict - Policy document, February 2014
  • Marie-Louise Tougas, Commentary on Part I of the Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies During Armed Conflict
 • גיליון חדש ל-Human Rights Review. רשימת המאמרים:
  • Sune Lægaard, Burqa Ban, Freedom of Religion and ‘Living Together’
  • Janne Mende, The Imperative of Indigeneity: Indigenous Human Rights and their Limits
  • Gustavo Arosemena, Retrieving the Differences: the Distinctiveness of the Welfare Aspect of Human Rights from the Perspective of Judicial Protection
  • Claudio Corradetti, The Priority of Conflict Deterrence and the Role of the International Criminal Court in Kenya’s Post-Electoral Violence 2007–2008 and 2013
  • Augustine S. J. Park, Settler Colonialism and the Politics of Grief: Theorising a Decolonising Transitional Justice for Indian Residential Schools
  • Daniela Nascimento, Statebuilding and the Search for Peace
 • גיליון חדש ל-International and Comparative Law Quarterly. רשימת המאמרים:
  • Sandesh Sivakumaran, Arbitrary Withholding of Consent to Humanitarian Assistance in Situations of Disaster
  • Efthymios Papastavridis, EUNAVFOR Operation Atalanta Off Somalia: The EU in Unchartered Legal Waters?
  • Laurence Lustgarten, The Arms Trade Treaty: Achievements, Failings, Future
  • Suzanne Egan, Tackling the Rise of Child Labour in Europe: Homework for the European Court of Human Rights
  • Sandra Fredman, Foreign Fads or Fashions? The Role of Comparativism in Human Rights Law
  • Peter Oliver, Companies and Their Fundamental Rights: A Comparative Perspective
  • Jasmine Moussa, Implications of the Indus Water Kishenganga Arbitration for the International Law of Watercourses and the Environment
  • Myriam Hunter-Henin, Religion, Children and Employment: The Baby Loup Case
 • גיליון חדש ל-NYU Journal of International Law and Politics. רשימת המאמרים:
  • Forum: Navigating Deterrence: Law, Strategy, and Security in the Twenty-First Century
  • Zachary K. Goldman, Navigating Deterrence: Law, Strategy, and Security in the Twenty-First Century
  • Paul K. Davis, Deterrence, Influence, Cyber Attack, and Cyberwar
  • Austin Long, Deterrence: The State of the Field
  • Jacqueline Ross, Anti-Terror Stings and Human Subjects Research: The Implications of the Analogy for Notions of Entrapment and for the Pursuit of Strategic Deterrence
  • Janice Gross Stein & Ron Levi, The Social Psychology of Denial: Deterring Terrorism
  • Alex Wilner, Contemporary Deterrence Theory and Counterterrorism: A Bridge Too Far?

תודות

תודתנו נתונה לקרנות הבאות

 • קרן ד"ר אמיליו פון הופמנסטל 
 • קרן הרש לאוטרפאכט 
 • קרן הקתדרה ע"ש ברוס וו. ויין

 

פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי

פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי הוא פורום בינתחומי יחיד במינו לבחינת סוגיות בתחום מערכת אכיפת החוק, בדגש על מחקרים אמפיריים בנושא. הפורום מאגד חוקרים מתחומים מגוונים כגון קרימינולוגיה, משפטים, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, היסטוריה וכלכלה, וכן אנשי פרקטיקה, לחשיבה מחודשת וביקורתית על שאלות מדיניות ועל רפורמות בתחום המשפט הפלילי. הפורום נוסד כדי לעורר דיון מעמיק, חוצה דיסציפלינות, מורכב וביקורתי בסוגיות בוערות העומדות על סדר היום בתחום המשפט הפלילי בישראל ובעולם. הפורום מתכנס לדון במחקריהם של חוקרים מרחבי העולם הממומנים על ידי הפורום.

 

ביוני 2015 קיים הפורום כנס בינלאומי בן יומיים בנושא יוזמות אפקטיביות לאכיפת החוק בדגש על מחקרים אמפיריים העוסקים בתחום.

 

פעילות קבוצת חברי הפורום נתמכת בנדיבות קרן הלורד טיילור, שהוקמה בידי העמיתים הבריטיים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

 

מרכזי הפורום: ד"ר ברק אריאל (קרימינולוגיה) barak.aritel@mail.huji.ac.il וד"ר בנימין בלום (משפטים) blum@huji.ac.il.

 

 

עידוד מחקר

פורום ירושלים לחקר המשפט הפלילי תומך בחקר נושאי הליבה של מדעי החברה והמשפטים בדגש משמעותי על הדרך שבה נושאים אלה באים לידי ביטוי ויישום בזירה הישראלית. התמיכה הנדיבה של העמיתים הבריטיים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית חיונית לעידוד חוקרים מובילים הפעילים בפורום לעסוק במחקר בתחום. הפרויקטים המחקריים השונים, חלקם בעלי אוריינטציה תיאורטית, חלקם בעלי אופי אמפירי וחלקם פרויקטים מכווני מדיניות, משקפים את שלל תחומי העניין של משתתפי הפורום ומקיפים היבטים הנוגעים למערכת אכיפת החוק והמשפט ולמדע הקרימינולוגיה.

 

למידע נוסף נא לפנות לפרופ' חסייסי באדי.

 

 

פרסומים

קבוצת חברי הפורום מתכנסת לסדרת מפגשים במהלך שנת הלימודים. חברי הפורום או אורחי הפקולטה מציגים במפגשים אלו מחקרים שהם עובדים עליהם בהווה וכן מציגים את עיסוקיהם המקצועיים, ודנים בהם.

המאמרים של משתתפי הפורום מתפרסמים מדי שנה; עבודות המחקר מתפרסמות כניירות עמדה בשפה האנגלית.

 

ארכיון ניירות עמדה:

 1. Mimi Ajzenstadt, "The Context of Decision-Making: The Case of Female Offenders"
 2. Mimi Ajzenstadt and Barak Ariel, "Counter Terrorism Policy and Risk Assessment"
 3. Yuval Feldman & Doron Teichman, "Are all 'Legal Dollars' Created Equal?"
 4. Simha F. Landau and Yehudit Bendalak, "The Role of Individual, Situational and Interactional Factors in Violence: The case of Personnel Victimization in Hospital Emergency Wards"
 5. Tomer Broude and Doron Teichman, "Outsourcing and Insourcing Crime: The Political Economy of Globalized Criminal Activity"
 6. Badi Hasisi, "Policing the "Enemy Within": Protest Policing and Perceived Threat".

הסדנא למשפט פלילי

הסדנא למשפט פלילי

סמסטר א' תשע"ז, ימי שני 18.30-20.00

תאריך

דובר

נושא

7.11.2016

 

מפגש פתיחה

14.11.2016

נתנאל דגן, עוזר משפטי לכב' השופט חנן מלצר, בית המשפט העליון

The Evolution of Retributive Punishment:

From Just Deserts to Responsive Penal Censure 

21.11.2016

חגית לרנאו, הסנגוריה הציבורית

עבריינות ואכיפת חוק

28.11.2016

עמית פונדיק, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב

Against Racial Profiling  

 

5.12.2016

אורי הרשטיין, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית

No One Is Perfect: Responsibility in Negligence

12.12.2016

אסף הרדוף,  המכללה האקדמית צפת

עבירות מחשב

19.12.2016

רוני פקטור

מודל לאכיפת עבירות תנועה בשיתוף הציבור בישובים ערבים ישראליים

26.12.2016

מירי גור-אריה ואלון הראל, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית

International Criminal Law SeriouslyWhy International Criminal Law 

2.1.2017

ליאור ברשק, בית הספר למשפטים המרכז הבינתחומי הרצליה

"כבוד האדם, שלטון החוק  וזכרונות מודחקים"

9.1.2017

ראם שגב, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית

 Criminalizing the Innocent: Normative Innocence and Non-Mala Offenses

16.1.2017

באדי חסייסי, המכון לקרימינולוגיה האוניברסיטה העברית

Mitigating Expressive Harm and Trust Perceptions: A Quasi - Experimental Study in Israeli Airport

23.1.2017

 מירי גור-אריה, האוניברסיטה העברית

מפגש מסכם- השפעתה של פאניקה מוסרית על ההליך הפלילי בישראל – השלכות ואתגרים.

  

הפורום לדיני מיסים

הסדנה לדיני מיסים היא בימת השיח של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית לעיון ולהעמקה בתחום המס. הסדנה היא חלק מרכזי בפעילות הפורום למיסים בפקולטה ומאפשרת לסטודנטים ולחוקרים לעסוק בסוגיות מובילות בדיני המיסים הן בתחום המחקר התיאורטי והן בתחום מדיניות המס.

 

הסדנה פועלת במסגרת שנתית במפגשים דו-שבועיים במסגרת הסדנה, ומוצגים ונידונים בה מאמרים של חוקרים מישראל ומהעולם וכן ניירות עמדה בנושאי מדיניות מס של מעצבי מדיניות המס בישראל - מרשות המיסים ומהפרקטיקה המיסויית.

 

הסדנה החלה לפעול בשנה"ל תשס"ט, ומאז התארחו בה מרצים למיסים מהמובילים בישראל, מרצים אורחים מבתי ספר למשפטים בחו"ל, מעצבי מדיניות בתחום המס בשירות הציבורי וכן חוקרים צעירים ומובילים.


הפורום למיסים פועל לקיום פעילויות בתחום דיני המיסים, לעידוד חוקרים צעירים בתחום המס, לחיזוק הקשר בין הקהילה העסקית ורשות המיסים לבין הפקולטה למשפטים, לארגון כנסים והרצאות אורח ופעילויות נוספות.


מרכז הפורום והסדנה: פרופ' דוד גליקסברג  david.gliksberg@mail.huji.ac.il

 

 

לוח המפגשים של הסדנה בדיני מיסים לשנת הלימודים תשע"ז

הפורום לדיני עבודה ורווחה

הפורום לדיני עבודה ורווחה פועל כמרכז למחקר בתחום דיני העבודה והרווחה בפקולטה וכמקום מפגש לחוקרים מדיסיפלינות רלוונטיות שונות, מורים, תלמידי מחקר, סטודנטים, שופטים, עורכי דין, אנשי ממשל ופעילים אחרים בתחום.

הפורום חבר בארגון Labour Law Research Network.

 

פעילות הפורום נתמכת בסיוע קרן הקתדרה לדיני עבודה ע"ש אליאס ליברמן.

 

הפורום מקיים מפגשים קבועים לדיון במאמרים חדשים (בדרך כלל בשלבי כתיבה) ובהתפתחויות חדשות בתחום. המפגשים מתקיימים בדרך כלל במסגרת סדנה לדיני עבודה ורווחה כקורס בפקולטה הפתוח למספר מוגבל של תלמידים,

כאשר הציבור הרחב מוזמן גם כן.

 

להצטרפות לרשימת התפוצה של הפורום ולקבלת עדכונים שוטפים על הפעילויות, אנא כתבו למרכז הפורום, פרופ' גיא דוידוב.

 

חוקרים/ות בדיני עבודה בפקולטה: 

פרופ' גיא דוידובד"ר עינת אלבין

 

מרצים/ות נוספים/ות:

השופט סטיב אדלרהשופטת ורדה וירט-לבנה, ד"ר חני אופק, עו"ד דוד לופו.

 

תלמידי/ות מחקר:

סימה קרמר, תמי קצביאן

 

 

 

 

מפגשי הפורום לשנת תשע"ז

סמסטר א', ימי ראשון, 16:30 – 18:00, חדר 119

תאריך

דובר

נושא

13.11.16

מפגש פתיחה

 

20.11.16

ד״ר חני אופק, פרקליטות המדינה

חוק שעות עבודה ומנוחה בעידן הטכנולוגי

27.11.16

ד״ר אריאן רנן-ברזילי, אוניברסיטת חיפה

Platform Inequality: Gender in the Gig Economy

4.12.16

ד״ר אדם שנער, המרכז הבינתחומי הרצליה

השוק הפרטי בעבודה הציבורית

11.12.16

ד״ר אבישי בניש, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית, האוניברסיטה העברית

Infusing Public Law into Privatized Welfare: Lawyers, Economists and the Competing Logics of Administrative Reform

18.12.16

ד״ר עינת אלבין, האוניברסיטה העברית בירושלים

Marketplace Intimacy

1.1.17

Prof. Claudia Schubert, Ruhr-University Bochum, Germany

Digitalization of the Working World and Crowdsourcing

8.1.17

ד"ר לילך לוריא, החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב

החלת חובת שוויון על ארגוני עובדים

15.1.17

ד״ר עידו עשת, המכללה האקדמית ספיר

אמת או חובה – תום הלב במשא והמתן הקיבוצי

22.1.17

עו״ד תמי קצביאן, תלמידת מחקר, האוניברסיטה העברית בירושלים

הזכות למרחב פרטי של העובד/ת בעידן האינטרנט

29.1.17

פרופ׳ פנינה אלון-שנקר,

Ryerson University, Canada

The Aging Workforce in Canada

 

 

סימפוזיון על הספר A Purposive Approach to Labour Law מאת פרופ׳ גיא דוידוב

יתקיים ב-5.2.2017 בשעה 16:00, בבית בלגיה בקמפוס ספרא (גבעת רם)

 משתתפים: אהרן ברק, Harry Arthurs, Simon Deakin, Ruth Dukes, גיא מונדלק, עינת אלבין, גיא דוידוב.

 

  

  

הפורום למשפט ולכלכלה

הפורום למשפט וכלכלה מרכז את פעילות המחקר וההוראה בפקולטה בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט. הפורום מהווה צומת אינטלקטואלי בו אנשי משפט פוגשים באנשים מתחומים שונים כדוגמאת כלכלה, קרימינולוגיה, פילוסופיה, פסיכולוגיה ומדע המדינה על מנת לקדם שיח רב תחומי. 

פעילויות הפורום כוללות, בין היתר, סדנא דו שבועית בה משתתפים אנשי סגל וסטודנטים וכנסים, אשר עוסקים בנושאים ממוקדים.

  

  

חברי סגל הפקולטה הפעילים בפורום:

קורסי הבחירה והסמינריונים המוצעים לתלמידי הפקולטה בתחום הניתוח הכלכלי של המשפט:

 • סדנא במשפט וכלכלה
 • הניתוח הכלכלי של המשפט
 • משפט ורציונאליות
 • תיאוריות של דיני חוזים
 • תיאוריות של דיני קניין.

 

לוח המפגשים 

 יעודכן 

 

קישורים 

האגודה הישראלית למשפט וכלכלה

האגודה האמריקאית למשפט וכלכלה

האגודה האירופית למשפט וכלכלה

הפורום למשפט ולפילוסופיה

הפורום למשפט ופילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים נועד להוות מסגרת לאינטראקציה אינטלקטואלית בין אנשי ונשות סגל ותלמידי/ות מחקר ביחידות שונות באוניברסיטה העוסקים/ות בתחומים שבהם משיקים החשיבה הפילוסופית, מדע המדינה וחקר המשפט.


חברי/ות הפורום כוללים/ות בעיקר אנשי ונשות סגל מהפקולטה למשפטים, מהחוג לפילוסופיה (בפקולטה למדעי הרוח) ומהחוג למדע המדינה (בפקולטה למדעי החברה) – חוקרים/ות בכירים/ות ומובילים/ות בתחומם/ן, לצד אנשי ונשות סגל צעירים/ות. יחד, מהווה קבוצת חברי/ות הפורום כוח מחקרי ברמה בינלאומית גבוהה ביותר.

פעילות הפורום כוללת סדנאות תקופתיות, סמינר במתכונת סדנה לסטודנטים/ות, כנסים, ומלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים. פעילויות אלה והאינטראקציה הפחות רשמית שהן מעודדות, משפרות את העבודה המחקרית של כל חוקר/ת ומעודדות אף שיתוף פעולה מחקרי חוצה-דיסציפלינות.

במסגרת הפורום פועלת גם הסדרה לאתיקה - סדרת מפגשים חודשיים לסקירה ולדיון במחקרים המתמקדים בשאלות של אתיקה, צדק ופילוסופיה פוליטית. מפגשים אלו מכוונים להעשיר ולעדכן את קהילת המחקר וכן לאפשר לחוקרים לבחון ולחדד את עבודותיהם. תאריכי המפגשים ותוכנם יפורטו בלוח הפעילויות של הפורום. 

 

הפורום - ובפרט האגף למשפט, מוסר, ודיני יושר ע"ש גרין, שהנו חלק מהפורום - זוכה לתמיכתה הנדיבה של קרן ישראל ושרה גרין לדיני יושר בפקולטה למשפטים.

לפרטים על פעילות הפורום אפשר לפנות אל פרופ' דוד אנוך.

 

 

המרכז לאתיקה ולפילוסופיה פוליטית

המרכז לאתיקה ולפילוסופיה פוליטית בראשות פרופ' דני אטאס ופרופ' דוד אנוך הוקם בשנת 2014 על ידי הפקולטה למדעי הרוח והחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. חלק ניכר מפעילות הפורום למשפט ופילוסופיה מתנהל כיום במסגרת המרכז לאתיקה ולפילוסופיה פוליטית בשיתוף מרצים מהפקולטה למשפטים.

לקריאה נוספת: http://cmpp-huji.org/

 

 

חברי הפורום:

 • פרופ' רות גביזון, נשיאה
 • ד"ר דני אטאס                                 
 • פרופ' דוד אנוך                           
 • פרופ' אבנר דה-שליט
 • פרופ' דוד הד
 • פרופ' משה הלברטל
 • פרופ' אלון הראל
 • תמי הראל בן שחר
 • עפר מלכאי
 • ד"ר שלומי סגל            
 • ד"ר ראם שגב

 

מפגשי הסדנה במשפט ופילוסופיה לשנת תשע"ז

 

הסדנה מתקיימת בחדר 119, בימי ראשון, בשעה 18:30.

 

תאריך

מרצה

 נושא

26.3

ליאורה דהן כץ

Ethics of Second Chances

23.4

אהרן ברק

זכויות חוקתיות ותפקידו של השופט בהקשר זה

7.5

רם ריבלין

 

14.5

Scott Hershovitz

 

21.5

עידית שפרן

 

28.5

דניאל אטאס

 

4.6

Rachel Friedman

 

11.6

David Plunkett

 

18.6

אורי הרשטיין

 

  

תורמים

 

 Israel B. Greene

Israel B. Greene was a man totally dedicated to the law and in all its aspects. He was first and foremost an outstanding legal scholar and lecturer in law, primarily in the field of Equity, which was his professional passion.

 

The Fund for Equity Studies is a singular memorial to Israel B. Greene and Sara Mann Greene for providing scholarships and fellowships for promising young scholars, by enriching the Law Library and by supporting a publications program. It will enhance the work being donate the Hebrew University in a field that is fundamental to the idea of Justice.

כנסים וסדנאות

2013-2014 

 

  

2012-2013

הסדרה לאתיקה

8.3.2013 - אביחי דורפמן, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב

על "היסוד הדמוקרטי של חופש הדת וחופש מדת"

 

19.4.2013 - אבנר ענבר, Committee on Social Thought באוניברסיטת שיקגו

על מושג ה- amour-propre אצל רוסו

 

24.5.2013 - אסף שרון, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב

שלטון החוק ורעיון הממשל המוגבל

 

21.6.2013 -  דייויד לובן מאונ' ג'ורג'טאון, (המפגש יתנהל באנגלית)
על "Positivism and the Separation of Law and Just About Everything"

 

2011-2012 

  

2010-2011

1.   כנס בנושא Uncertainty in Morality and Law,

2.       סימפוזיוני ספרים:
 (1)  איל זמיר וברק מדינה, Law, Economics, and Morality,  24 בדצמבר.  מגיבים: Larry Alexander, אביחי דורפמן, אריאל פורת.
 
(2)  John Gardner Offences and Defences: Selected Essays in the Philosophy of Criminal Law 1 באפריל מגיבים: מירי גור אריה, דני סטטמן, ליאורה דהן-כץ.
 
(3)  John Mikhail  Elements of Moral Cognition: Rawls' Linguistic Analogy and the Cognitive Science of Moral and Legal Judgment 20 במאי.  מגיבים: פיליפה שלנקר, ודוד אנוך.
 
3. הסדנא-סמינר של דוד אנוך ואלון הראל, בסימסטר ב. רשימת המשתתפים כוללת את:Antony Duff, Oliviero Angeli, אורי הרשטיין, Judith Lichtenberg, אורי לייבוביץ', Liz Emens,אביחי דורפמן, יופי תירוש, יוסי דוד, ארנון קרן.
 

2009-2010

 1. 28  באוקטובר, ד"ר עידו פורת על מאמרו Preferring One's Own civilians: Can Soldiers Endanger Enemy Civilians More than They Would endanger Their Own civilians
 2. 4 בדצמבר, Dr. Maksymilian Del Mar.
 3. 25 בדצמבר, סדנא עם פרופ' Adrian Vermeule על ספרו Law and the Limits of Reason. מגיבים: אורי אהרונסון, פרופ' אלון הראל וד"ר ריבי וייל.
 4. 8 בינואר, סדנה עם פרופ' Will Kymlicka על ספרו Multicultural Odysseys. מגיבים: פרופ' רות גביזון, פרופ' חיים גנז, ד"ר שלומי סגל.
 5. 26 בפברואר, סדנא עם פרופ' Rae Langton על ספרה Sexual Solipsism: Philosophical Essays on Pornography and Objectification.
 6. 21 במאי, סדנא עם פרופ' James Griffin על ספרו On Human Rights.
 

2008-2009

 1. 21 בנובמבר, סדנה עם פרופ' דני סטטמן, על מאמרו  The Success Condition for Legitimate Self-Defense
 2. 23 בינואר, סדנה על ספרו של פרופ' ריצ'ארד קראוט:  What Is Good and Why: The Ethics of Well-Being מגיבים: ד"ר נלי טלר, ד"ר יובל אילון, ד"ר דניאל שוורץ.
 3. 13 במרץ, סדנה עם  פרופ' Douglas Husak על ספרו Overcriminalization. מגיבים: פרופ'מירי גור-אריה, ד"ר ראם שגב, Prof. Gideon Yaffe
 4. 3-4 ביוני 2009, כנס על צדק.
 5. בין אתיקה, פילוסופיה פוליטית, ומשפט: סמינר בהנחיית פרופ' אלון הראל ופרופ' דוד אנוך, ובהשתתפות אורחים/ות רבים/ות.
     

2007-2008

 1. 30 בנובמבר, שלומי סגל: Distributing Human Enhancements
 2. 4 בינואר, דוד הד: (נגד) צדק גלובלי ובין-דורי
 3. 5  במאי, סדנה עם Philip Pettit על Basic Liberties.
 4. 30 במאי, סדנה עם פרופ' David Estlund על ספרו Democratic Authority. הסדנא פורסמה בכת העת עיון.
 5.  11-12 ביוני 2008 – כנס בנושא: "שוויון" – תכנית הכנס.  
  

2006-2007

 1. Michael Otsuka, 6.1.06: הערות ביקורתיות של דני אטאס, ניר איל, דוד אנוך, ואלון הראל ותשובה של Otsuka התפרסמו בכתב העת עיון.
 2. Barbara Herman, 30.6.06
 3.  Jeff McMahan, 19.1.06
 4. הסמינר פילוסופיה פוליטית ומשפט
 5. מאי 2007 - כנס: מזל מוסרי משפטי. 

 

הפורום לקניין רוחני

הפורום לקניין רוחני של הפקולטה למשפטים מיועד להעשיר את הידע, המחקר וההוראה בתחומי הקניין הרוחני בדגש על ניתוח תיאורטי ועל ניתוח בינתחומי ביקורתי של התחום.


חברי הפורום מבין סגל הפקולטה הם: ד"ר קטיה אסף, ד"ר גיא פסח וד"ר מיכל שור-עופרי.


פעילות הפורום כוללת בין היתר אירוח מרצים מחו"ל להוראה ולמחקר בתחום הקניין הרוחני; סדנה מחקרית בתחום הקניין הרוחני; קיום אירועים וכנסים ושיתופי פעולה עם גופים שונים כגון ארגון הקניין הרוחני העולמי(WIPO) .

בשנים האחרונות, הפורום אירח, בין היתר, את: 
Professor Martin Adelman (George Washington University); Professor Jane Ginsburg (Columbia University); Professor Katherine Strandburg (NYU); Professor Barton Beebe (NYU) and Sir Robin Jacobs (UCL).

 

פורום משפט ציבורי

הפורום למשפט ציבורי משמש מרכז מחקר בתחומי המשפט החוקתי והמשפט המינהלי עבור חוקרים, מרצים וסטודנטים של הפקולטה.

פעילות הפורום כוללת: ארגון כנסים, ימי עיון וסדנאות שבהם נדונים מחקרים (לרוב בשלבי כתיבתם) של חוקרים מהפקולטה וממוסדות אחרים ופסקי דין בתחום המשפט הציבורי; וכן הענקת מלגות לסטודנטים העוסקים בחקר סוגיות במשפט ציבורי.

השנה תתקיים לראשונה סדנה במשפט ציבורי בעברית

הסדנה במשפט ציבורי מתקיימת בסמסטר ב', בימי רביעי אחר הצהריים.

לפרטים על פעילות הפורום, אפשר לפנות אל קרן וינשל, מרגית כהן, ברק מדינה או יואב דותן.

 

חברי הפורום

    

מפגשי הסדנה במשפט ציבורי בעברית לשנת תשע"ז

המפגשים יתקיימו בימי שני, במועדים שמצוינים להלן, מ- 16:30 עד 18, בחדר 119, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים. התכנסות החל מ- 16:15. יוגש כיבוד קל.

7 בנובמבר: סימפוזיון על הספר Patrick Macklem, The Sovereignty of Human Rights [המפגש, שנערך על-ידי JRLS ומרכז מינרבה, יתקיים באנגלית, ויחל בשעה 14:00, בבית מאירסדורף]

21 בנובמבר: ברק מדינה, המהפכה החוקתית או מהפכת זכויות האדם? על העיגון החוקתי של הנורמות המוסדיות

12 בדצמבר: יואב דותן, ביקורת שיפוטית מינהלית. המפגש יחל ב-16:15

26 בדצמבר: David Law, אוניברסיטת Constitutional dialects, Washington

2 בינואר: מרגית כהן, האוניברסיטה העברית בנושא דוקטרינת המידתיות: בחינה רב מימדית.

16 בינואר: קרן וינשל-מרגל, האוניברסיטה העברית

  

 

מפגשי הסדנה במשפט ציבורי ודיני זכויות האדם

המפגשים יתקיימו בימי רביעי בין השעות 16:30-18:00 בחדר 119

Paper

Presenter

Date

The Relationship between Canada and Indigenous People: Past, Present and Future. Public Lecture, the Halbert Centre for Canadian Studies, the Hebrew University of Jerusalem Note: special event, room 502, Meiersdorf Club.

Justice Frank Iacobucci, Supreme Court of Canada (retired)

1.3

Constitutionalism in the Shadow of Populist Politics.

Alon Harel, Hebrew University

8.3

Constitutional Design Without Constitutional Moments: Lessons from Religiously Divided Societies

Hani Lerner, Tel Aviv University

15.3

The Vulnerability of Dual Citizenship: From Supranational Subject to Citizen to Subject?

Kim Rubenstein, Australian National College of Law

22.3

Action Expresses Priorities: Judicial Anti-Corruption Enforcement Can Enhance Electoral Accountability

Yoav Dotan, Hebrew University

19.4

Tradition and Renewal of Administrative Ex Ante Controls: The case of Toma de Razón in Chile

Gabriel Bocksang Hola, Pontifical Catholic University of Chile

26.4

Social Impact Discrimination: Religious Communities and the Regulation of the Liberal Risk

Netta Barak-Coren, Hebrew University

3.5

Adjudicating Women’s Exclusion in Israel: The First Thirty Years

Yofi Tirosh, Tel Aviv University

10.5

The Patronizing Trap: Constitutional Rights, 
Risks and the Transnational Dimension

Amnon Reichman, Haifa University

17.5

Rights Without Resources: The Impact of Constitutional Social Rights on Social Spending

Mila Versteeg, University of Virginia

7.6

Current U.S. Immigration Policy: From Lady Liberty to Terrified Trump

Peter Schuck, Yale University

14.6

All Roads Lead to Strasbourg?:

Application of the Margin of Appreciation Doctrine by the European Court of Human Rights and the UN Human Rights Committee

Yuval Shani, Hebrew University

21.6

Does Crime Severity Influence Judges in Search-and-Seizure Cases? An Empirical Triangulation of Motivated Admissibility Decisions. 

Jeffrey Segal, Stony Brook University et al.

28.6

פורום תלמידי מחקר

משפט וקרימינולוגיה במרחב הסייבר

 

בסמסטר הקרוב נקיים, סדנה במסגרת תוכנית הסייבר בפקולטה למשפטים. מטרת הסדנה היא לייצר שיח אקדמי משותף בתחומי העיסוק של חברי וחברות התוכנית.

המפגשים יתקיימו בימי רביעי בין 10:30-12:00 בחדר יעל במכון לקרימינולוגיה במועדים הבאים: 

 

3.5 - גיא פסח
Beyond IP—The Cost of Free: Informational Capitalism in a Post-IP Era

 

10.5 - עמית אשכנזי

תפקידו המחודש של הריבון במרחב הסייבר – היבטים משפטים

חומר קריאה: החלטת הממשלה 2444, החלטת ממשלה 2443, עקרונות הCERT הלאומי

 

14.6 - באדי חסייסי וסיימון פרי
NSM activities and behaviors as predictors of terrorism support and involvement

 

21.6 - פרטים בהמשך.