כתב העת חוקים

"חוקים" הוא כתב עת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, המתמקד בהערות ובהצעות חקיקה. מטרותיו של כתב העת הן להעשיר ולקדם את השיח האקדמי בנושאי חקיקה ולחזק את הקשר בין כתיבה אקדמית תיאורטית לבין יישומה בהקשר של ניסוח החקיקה.

חוקים מוקדש לניתוח ולביקורת של הצעות חקיקה ושל חקיקה קיימת; להצעה מנומקת של דברי חקיקה חדשים ולדיון בהליכי החקיקה עצמם ובמקומה של החקיקה כחלק ממארג הרגולציה. כתב העת מאפשר גם פרסום של מאמרים במתכונת שונה מהמקובל בכתבי עת אחרים (למשל, מאמרים קצרים יותר), וזאת מבלי לפגוע בהקפדה על הדרישה לרמה אקדמית גבוהה ביותר.

בראש מערכת חוקים עומדת עורכת ראשית (שחר אברהם-גלר), ולצדה עורך (ד"ר עדיאל זימרן) ומערכת סטודנטיאלית. המאמרים כפופים לשיפוט משולב של קוראים חיצוניים (peer review) ושל חברי/ות המערכת.

חוקים יוצא לאור פעמיים בשנה, בדפוס ובגרסה אלקטרונית. החוברת הראשונה התפרסמה בחודש דצמבר 2009.

לרכישת החוברות בדפוס או בגרסה אלקטרונית, אנא פנו לנבו הוצאה לאור.

לעיון בכל הגיליונות שראו אור לחצו כאן.

 

מערכת

חברי המערכת

 

עורכת ראשיתשחר אברהם-גילר

עורךד"ר עדיאל זימרן

עורך טכניאיתי מונהייט

סגני עורכיםאהרון טופר וצליל רייך

 

חברי וחברות המערכת: ספיר פלס, שירה גושפנץ, יעל פלג, רועי אמיר, ערן חנגלי, צבי מנדלסון, טהר בוכניק, הילה גרנות, גיטל דמס, ורד ליבוביץ, איתמר שליסל, יהודה גולדמן, תמיר בר טוב, עפרי רוזנברג, עידית כהנא, איתי מונהייט.

Hukim@mail.huji.ac.il

 

הגשת מאמרים

המערכת מקבלת בברכה מאמרים אשר מוקדשים בעיקרם לניתוח וביקורת של הצעות חקיקה ושל חקיקה חדשה או קיימת; הצעה מנומקת של דברי חקיקה חדשים; או דיון בהליכי החקיקה עצמם ובמקומה של החקיקה כחלק ממארג הרגולציה.
 
אנו מזמינים מאמרים הן מכותבים מתחום המשפט והן מכותבים מדיסיפלינות רלבנטיות אחרות.
 
ניתן להגיש גם מאמרים במתכונת שונה מהמקובל בכתבי-עת אחרים (למשל, מאמרים קצרים יותר), כל עוד אין בכך כדי לפגוע בעמידה בסטנדרטים האקדמיים הגבוהים ביותר.
 
מאמרים יש לשלוח למערכת באמצעות המייל  Hukim@mail.huji.ac.il.
 
בהערות השוליים יש להקפיד על כללי האזכור האחיד החדשים המקובלים בכתבי עת משפטיים. 
 
היקף המאמרים לא יעלה על 20,000 מילים (כולל הערות השוליים).