?אם הטמעת מערכות למידה עמוקה בשירות המדינה מחייבת לכתוב את המשפט המנהלי מחדש / Tehilla Shwartz-Altshuler

תאריך: 
ד', 13/12/2017 - 09:00 עד 10:30

Date:  9:00am to 10:30am See also: Cyberlaw Program WorkshopLocation:  Yael room, Institute of Criminology Export subscribe iCal