הפיכת הבלתי-נראה לנראה – ההשפעות של זיהום רעיל על זכויות האדם