כנס בין-לאומי: המעמד המוסרי של אפליה והשלכותיו המשפטיות