מפגש סדנת הדוקטורנטיות/ים

תאריך: 
ד', 13/12/2017

 
דוברת: ורה שיכלמן

מגיב: גיא הרפז