סמינר מחלקתי - באיזו מידה רשאי השלטון להדיר ביטויים מהשיח או לקדם אחרים?