סמינר מחלקתי - מבוטל

תאריך: 
ד', 07/06/2017 - 13:00 עד 14:45

מיקום: 
חדר 119

המפגש מבוטל

Anne Coughlin, University of Virginia

Probable Cause:  Of Storytelling and Violence

לרשימת כל המפגשים