ערב עיון במסגרת סדרת ההרצאות השנתית לכבוד עו"ד דניאל יעקבזון