ארועים קרובים

ראו עוד<embed>

סימפוזיון - המעבר של מזרח גרמניה מאז האיחוד מחדש של 1990