homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים
דף הבית דף הבית
ארועים וכנסים ארועים וכנסים
מפגשי הסדנה והסדנה השנתית בדיני קניין רוחני מפגשי הסדנה והסדנה השנתית בדיני קניין רוחני
English English

הסדנה לקניין רוחני של הפקולטה למשפטיים מיועדת להעשיר את הידע בתחום הניתוח התיאורטי והניתוח הביקורתי של דיני הקניין הרוחני ולהציג את נושאי המחקר המעסיקים כיום את קהילת החוקרים בתחום. תכלית נוספת של הסדנה היא לקיים שיח בנושאים הנמצאים במוקד סדר היום הציבורי של התחום כגון תזכירי חוק תלויים ועומדים, רפורמות וכיוצא בזה. מרבית המפגשים מוקדשים לדיון במאמרים העוסקים בתחום הקניין הרוחני, לרבות טיוטות של מאמרים הנמצאים בשלבי כתיבה. חלק אחר של המפגשים מוקדש להרצאות אורח של העוסקים בתחום במסגרת השירות הציבורי ובפרקטיקה הפרטית.

נושאי ההרצאות ועותקים מן המאמרים המוצגים לדיון יישלחו כ-10 ימים לפני מועד ההרצאה.


פעילות הפורום נתמכת על-ידי קרן עו"ד מאיר גבאי
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים