אירועים עתידיים

חדשות

חופשה - המדור להכרה בתארים זרים

אוגוסט 22, 2017

עקב פגרת האוניברסיטה ותקופת החגים, החל מיום 22.8.2017 ועד אחרי חופש סוכות (14.10.2017) לא תתקיים קבלת קהל במדור להכרה בתארים זרים.

ניתן להגיש מסמכים בדואר אלקטרוני: degreerec@savion.huji.ac.il

או למסור עותק פיזי לגב' לבנת יהשוע בדיקנט משפטים (חדר 133 הפקולטה למפשטים).

תשובות ימסרו בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל לפי העניין.

HCSRS

מרכז הסייבר - התוכנית למשפט ולקרימינולוגיה מזמין אתכם/ן להגיש בקשות למלגות לתלמידי/ות בתר-דוקטור

יולי 26, 2017

 

שלום לכולן ולכולם, 

 

מרכז הסייבר - התוכנית למשפט ולקרימינולוגיה מזמין אתכם/ן להגיש בקשות למלגות לתלמידי/ות בתר-דוקטור לתקופה של שנה. 

 

את הבקשות יש להגיש באנגלית עד לתאריך  30/7/2017.

פרטים נוספים ניתן לקרא בקול הקורא המצ"ב (בעברית ובאנגלית) או באתר התוכנית .

 

 

 

HCSRS

מרכז הסייבר - התוכנית למשפט ולקרימינולוגיה מזמין אתכם/ן להגיש בקשות למלגות לתלמידי/ות תואר שלישי

יולי 26, 2017

 

שלום לכולן ולכולם, 

 

מרכז הסייבר - התוכנית למשפט ולקרימינולוגיה מזמין אתכם/ן להגיש בקשות למלגות לתלמידי/ות תואר שלישי לתקופה של עד שלוש שנים. 

 

את הבקשות יש להגיש באנגלית עד לתאריך  30/7/2017.

פרטים נוספים ניתן לקרא בקול הקורא המצ"ב (בעברית ובאנגלית) או באתר התוכנית .