אתר חדש לתכנית הסייבר של הפקולטה למשפטים

אפריל 6, 2017
אתר החדש של תכנית הסייבר של הפקולטה למשפטים

מוזמנים להכנס לאתר החדש של תכנית הסייבר של הפקולטה למשפטים - http://csrcl.huji.ac.il/home, בו ניתן למצוא מידע על המחקרים שיצאו כבר לדרך ועל החוקרים הבכירים והצעירים שהצטרפו לתכנית (האתר פועל בשלב ראשון בשפה האנגלית; בהמשך יתווסף נוסח בעברית).