חופשה - המדור להכרה בתארים זרים חופשה

אוגוסט 22, 2017

עקב פגרת האוניברסיטה ותקופת החגים, החל מיום 22.8.2017 ועד אחרי חופש סוכות (14.10.2017) לא תתקיים קבלת קהל במדור להכרה בתארים זרים.

ניתן להגיש מסמכים בדואר אלקטרוני: degreerec@savion.huji.ac.il

או למסור עותק פיזי לגב' לבנת יהשוע בדיקנט משפטים (חדר 133 הפקולטה למפשטים).

תשובות ימסרו בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל לפי העניין.