מלגה ללימודים מתקדמים בחו"ל לבוגרי הפקולטה למשפטים

מרץ 19, 2017
מלגה ללימודים בחול

 

הפקולטה למשפטים מציעה לבוגרים/ות מצטיינים/ות של הפקולטה מספר מצומצם של מלגות שנועדו לסייע במימון הלימודים לתואר מוסמך או דוקטור במשפטים בחו"ל.

המלגות המוצעות הן בסך של כ- 2,000 עד 10,000 דולר. הן מיועדות לבוגרי/ות הפקולטה שיש להם/ן עניין ופוטנציאל ממשי לכהן כחברי/ות הסגל האקדמי בפקולטה.

בוגרי/ות הפקולטה שנרשמו ללימודים מתקדמים במשפטים בחו"ל מוזמנים/ות להגיש בקשה למלגה. המועד האחרון להגשת הבקשה הוא 30 באפריל 2017. יידונו בקשות של בוגרי/ות הפקולטה העתידים ללמוד בחו"ל בשנת הלימודים 2017/18.

הבקשה צריכה לכלול את הפרטים והמסמכים הבאים (ניתן להגיש מסמכים בעברית או באנגלית):

  1. קורות חיים וגיליון ציונים.
  2. מכתב ובו פירוט של התחומים שבהם מתעניין/נת המועמד/ת, פרויקט המחקר המתוכנן (אם יש כזה), מוסדות הלימודים שאליהם התקבל/ה המועמד/ת (או שאליהם נרשם/מה אך טרם התקבלה תשובה), קרנות שאליהן פנה/תה ומלגות שכבר התקבלו וכל מידע רלבנטי נוסף.
  3. שני מכתבי המלצה, לפחות אחד מהם מחבר/ת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

יש לשלוח את הבקשה אל ליבנת יהושע, בדוא"ל livnaty@savion.huji.ac.il.

ניתן לפנות אל ליבנת יהושע בטלפון: 5882528- 02.

הערה: תנאי להענקת המלגה לזוכים הפונים למסלול קריירה אקדמית הוא התחייבות להשבת כספי המלגה אם יסרבו להצעה להצטרף כחבר/ת סגל אקדמי באוניברסיטה העברית.

הודעות על החלטות הפקולטה בדבר חלוקת המלגות יישלחו במהלך חודש יולי 2017.