אירועים עתידיים

מענק פולברייט-אייסף לחוקר בתר-דוקטורט

נובמבר 9, 2017
isef

קרן חינוך ארה"ב-ישראל וקרן אייסף מציעות מענק לחוקר בתר-דוקטורט העומד להתחיל בתכנית מחקר בארה"ב ב-2018/2019 באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי, או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח.

אמות המידה העיקריות להערכת המועמדים למענק פולברייט-אייסף הן כדלהלן:

  • הצטיינות אקדמית;
  • פעילות לטובת הקהילה;
  • וכושר מנהיגות מוכח בפעילות זו.

גובה המלגה הוא 37,500$, לתקופה של 12-9 חודשים.

המלגה מיועדת לחוקרים מכל תחומי הידע, למעט תחומי הרפואה והסיעוד המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים. 

על המועמדים להיות אזרחי ישראל.  בעלי אזרחות כפולה, אמריקנית-ישראלית,  או תושבי קבע של ארה"ב אינם זכאים להגיש מועמדות.

עדיפות תינתן למועמדים שהשלימו את לימודי הדוקטורט במהלך השנתיים שקדמו להגשת המועמדות.

המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 1 בדצמבר, 2017.

 

לבירורים:

מנהל התכנית: אמרי גרינברג

טל' 03-517-2131 שלוחה 203, דוא"ל:  ImriG@fulbright.org.il

 

רכזת התכנית: סנדי מטר

טל' 03-517-2131 שלוחה 204, דוא"ל:  Smattar@fulbright.org.il

 

ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט של הקרן: www.fulbright.org.il