קול קורא למלגות בתר-דוקטורט ולמלגות לתלמידי תואר שלישי בפקולטה למשפטים

דצמבר 28, 2017

קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בפקולטה למשפטים לשנת תשע"ט  2018-2019

הפקולטה למשפטים מכריזה על הענקת מלגות בתר-דוקטורט (פוסט-דוקטורט) לשנת הלימודים תשע"ח במגוון תחומי מחקר

שם המלגה והגוף המעניק

תחומי מחקר

סכום המלגה

כתובת למשלוח המועמדות

מלגת המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

חקר הרב תרבותיות

מלגה חד שנתית בגובה של כ 60,000 ₪

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

דוא"ל: diversity@mail.huji.ac.il

מלגת מכון סאקר – המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר

כל תחומי המחקר. תינתן עדיפות לתכנית מחקר העוסקת במחקרי חקיקה ומשפט השוואתי

מלגה חד שנתית בגובה של כ 70,000 ₪

מכון סאקר, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית

דוא"ל: sacher@savion.huji.ac.il

מלגת מרכז חשין ללימודים מתקדמים

כל תחומי המחקר

מלגה חד שנתית בגובה של כ 80,000 ₪

מרכז חשין ללימודים מתקדמים

דוא"ל: yafae@savion.huji.ac.il

מלגת פוסט-דוקטורט במסגרת מחקר של ד"ר קרן וינשל הממומן על ידי הקרן הישראלית למדע (ISF) - מענק 1404/17

עומסים בבתי משפט (בארץ ובעולם); מקורות העומס; השפעותיו על החלטות שופטים, על התפתחויות במשפט המהותי והפרוצדוראלי, על איכות השופטים ואיכות הצדק; ודרכים להתמודדות עם עומסים ושיפור תהליכים תפעוליים בבתי משפט. 

בעלי דוקטורט, שהתקבל בשלוש השנים האחרונות, במשפטים, מדעי החברה או הניהול. יתרון יינתן לבעלי הכשרה כפולה במשפטים ובתחום ידע נוסף וכן לבעלי הכשרה בשיטות מחקר כמותניות. לפוסט-דוקטורטים תוענק מלגת מחייה בהיקף של 275% (סכום חודשי קבוע של כ-9,000 ש"ח) לתקופה של בין שנה (לפחות שני סמסטרים) לשנתיים. בנוסף, לרשות מלגאי פוסט-דוקטורט יעמוד מענק לצורכי מחקר ונסיעה לכנסים. 

ד"ר קרן וינשל באימייל Keren.weinshall@mail.huji.ac.il, בצירוף קורות חיים, אשור קבלת התארים הרלוונטיים, ומכתבי המלצה.

 

תנאים כללים:

המלגות מיועדות לחוקרים/ות שקיבלו תואר דוקטור במהלך ארבע השנים האחרונות.

המלגות כפופות לתקנון האוניברסיטה העברית למלגות פוסט-דוקטורט.

ממקבלי המלגה תידרש נוכחות רציפה  ומעורבות בפעילות האקדמית.

סכום המלגה המדויק תלוי בשערי מט"ח.

 

הנחיות להגשת הבקשות:

יש להגיש את המועמדות בפורמט דיגיטאלי ובעותק קשיח לכתובת המלגה הרלוונטית.

על  הבקשות לכלול את המרכיבים הבאים:

  1. תיאור הנושאים שהמועמד/ת מבקש/ת לחקור בתקופת המלגה (בעברית או באנגלית עד שני עמודים כ"א).
  2. תקציר הדוקטורט של המועמד/ת (בעברית או באנגלית, עד שני עמודים כ"א).
  3. קורות חיים (בעברית או באנגלית).
  4. שני מכתבי המלצה, אחד מהם ממנחה הדוקטורט.

 

בקשות תתקבלנה עד לתאריך 31 בינואר 2018

 

 

קול קורא למלגות לתלמידי/ות תואר שלישי בפקולטה למשפטים לשנת תשע"ט 2018-2019

 

הפקולטה למשפטים מכריזה על הענקת מלגות מחייה לתלמידי/ןת תואר שלישי לשנת הלימודים תשע"ח במגוון תחומי מחקר

שם המלגה והגוף המעניק

תחומי מחקר

תנאים לקבלת המלגה

סכום המלגה

כתובת למשלוח הבקשות

מלגות עמיתי מחקר

כל תחומי המחקר

הצטיינות

מלגה תלת שנתית בגובה  של

 84,000 ₪

גב' יפה אליהו רכזת לימודי תואר שלישי

דוא"ל: yafae@savion.huji.ac.il

מלגת מרכז חשין ללימודים מתקדמים

כל תחומי המחקר

המלגה תינתן על בסיס צרכים סוציו-אקונומיים לאוכלוסייה מהפריפריה החברתית של מדינת ישראל

מלגה חד שנתית עד גובה של 84,000 ₪

מרכז חשין ללימודים מתקדמים

דוא"ל: yafae@savion.huji.ac.il

מלגת מרכז דריפוס בחקר סכסוכים

חקר סכסוכים

הצטיינות

מלגה חד שנתית בגובה של 20,000-40,000 ₪

גב' יפה אליהו רכזת לימודי תואר שלישי

דוא"ל: yafae@savion.huji.ac.il

מלגת המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

חקר הרב תרבותיות

הצטיינות

מלגה חד שנתית בגובה של  20,000-25,000 ₪

המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון

דוא"ל: diversity@mail.huji.ac.il

 

תנאים כללים:

המלגות מיועדות לתלמידי/ות התואר השלישי מצטיינים/ות שמקדישים את מלוא זמנם לפעילות מחקרית במסגרת הפקולטה.

המלגות כפופות לתקנון האוניברסיטה העברית למלגות מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטור.

ממקבלי המלגה תידרש נוכחות רציפה ומעורבות בפעילות האקדמית.

הנחיות להגשת הבקשות:

יש להגיש את המועמדות בפורמט דיגיטאלי ובעותק קשיח לכתובת המלגה הרלוונטית.

על  הבקשות לכלול את המרכיבים הבאים:

  1. גיליון ציונים בלימודי התואר הראשון והשני.
  2. קורות חיים (בעברית או באנגלית).
  3. תיאור קצר של  עבודת המחקר (עד 2 עמודים).
  4. מכתב המלצה ממנחה עבודת התיזה ומהמנחה המיועד.
  5. הצהרת כוונות לגבי תכניות לעתיד.
  6. לבקשות על בסיס צרכים סוציו-אקונומיים יש לצרף הצהרה על מקורות ההכנסה והעיסוקים האחרים הצפויים בשנת הלימודים.

 

בקשות תתקבלנה עד לתאריך 31 בינואר 2018