תכנית עמיתי זכויות האדם - ​​​​​​​לימוד ועשייה בתחום זכויות האדם- עם מלגה

יוני 4, 2017
minerva

 

תכנית עמיתי זכויות האדם - לימוד ועשייה בתחום זכויות האדם- עם מלגה

לסטודנטים של האוניברסיטה העברית מכל החוגים

מרכז מינרבה לזכויות האדם ממשיך את תכנית עמיתי זכויות האדם בשנה"ל תשע"ח (2017-2018).

לתכנית נבחרים סטודנטים לתואר ראשון ושני

בקשות להתקבל לתכנית בשנת הלימודים תשע"ח יש להגיש עד יום שישי, 30 ביוני 2017

לידי מרכז מינרבה לזכויות האדם:

mchr@savion.huji.ac.il (טל': 5881156)

 

פרטים בקובץ המצורף