פרופ' אהוד גוטל

אהוד גוטל
פרופ' מן המניין
מחזיק בקתדרה למשפטים ע"ש פרידה וסולומון רוזנצוויג
02-5882506

 

פרופ' אהוד גוטל הוא בעל תואר בוגר במשפטים מהאוניברסיטה העברית. לאחר סיום לימודי התואר הראשון, התמחה אהוד בבית המשפט העליון תחת הנחייתו של השופט מישאל חשין. לאחר מכן השלים אהוד תואר שני ושלישי בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת ייל.

אהוד הצטרף לסגל הפקולטה למשפטים בשנת 2004. תחומי העניין המרכזיים של אהוד הם דיני נזיקין, אכיפה, וניתוח כלכלי והתנהגותי של המשפט.

חבר במרכז פדרמן לחקר הרציונאליות. 

 

קורות חיים: