פרופ' דפנה גולן

Prof. Daphna Golan
פרופ' חבר במסלול הנלווה
02-5881389

השכלה:

1989                  Postdoctoral Program in International Law and the Protection of Human                                  Rights.

                           International Institute for Human Rights, Strasbourg

1983-1989         Ph.D. in History and Sociology

                           The Hebrew University of Jerusalem

1981-1982         DEA (summa cum laude) in Sociology

                           Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris

1978-1981         B.A. in African Studies (magna cum laude)

                           The Hebrew University of Jerusalem

פרסומים מייצגים:

ספרים

דפנה גולן, יונה רוזנפלד וצביקה אור, (עורכים) גשרים של ידע: שותפות אקדמיה-קהילה בישראל (תל אביב: מופת, 2017)

Golan-Agnon, D. Next Year in Jerusalem: Everyday Life in a Divided Land, New York and London: The New Press, 2005   

גולן-עגנון(2004) עורכת  אי שיוויון בחינוך, תל אביב: בבל.

גולן-עגנון, דאיפה אני בסיפור הזה? ירושלים: כתר הוצאה לאור (2002).

מאמרים

דפנה גולן, יונה רוזנפלד וצביקה אור, "שותפויות אקדמיה-קהילה: מחוייבות, עקביות, למידה והקשרים (מעל"ה) ---- דפנה גולן, יונה רוזנפלד וצביקה אור, (עורכים) גשרים של ידע: שותפות אקדמיה-קהילה בישראל (תל אביב: מופת, 2017) 9-44.

דפנה גולן ונאדירה שלהוב-קיבורקיאן, "סטודנטים יהודים וסטודנטים ערבים-פלסטינים בישראל: חינוך והכחשת הפוליטיקה בקמפוסים".

דפנה גולן, יונה רוזנפלד וצביקה אור, (עורכים) גשרים של ידע: שותפות אקדמיה-קהילה בישראל (תל אביב: מופת, 2017) 251-277.

דפנה גולן ויונה רוזנפלד, "למידה מהצלחות של קורסים משׁלֵבי עשייה באקדמיה בישראלגילוי דעת, 7, 2015.

Golan, Daphna and Zvika Orr, “Translating Human Rights of the ‘Enemy’: The Case of Israeli NGOs Defending Palestinian Rights,” Law & Society Review 2012, Vol. 46, No. 4, 781-814.

Golan-Agnon, Daphna, “Between Human Rights and Hope – What Israelis Might Learn from South Africa’s Truth and Reconciliation Commissions,” International Review of Victimology 2010, Vol. 17, No. 1, 31-48.