homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים segel
פרופ' גיא דוידוב פרופ' גיא דוידוב
הקתדרה לדיני עבודה ע"ש אליאס ליברמן
טלפון:  +972-2-5882581
פקס:  +972-2-5823042
אי-מייל:  guy.davidov@huji.ac.il
תחומי התעניינות:
דיני עבודה.
 
קורות חיים:
SJD, אוניברסיטת טורונטו, 2002
LLM, אוניברסיטת טורונטו, 1998
LLB, אוניברסיטת תל-אביב, 1997 (בהצטיינות)
 
פרופסור מן המניין, האוניברסיטה העברית, 2015 ואילך
פרופסור חבר, האוניברסיטה העברית, 2011-2015
מרצה בכיר, האוניברסיטה העברית, 2007-2011
מרצה, אוניברסיטת חיפה, 2002-2007
 
יוזם ומקים, Labour Law Research Network, יו"ר ועדת ההיגוי 2011-2015, חבר ועדת ההיגוי 2015 ואילך
עורך שותף, עבודה חברה ומשפט, 2011-2015
עורך ראשי, חוקים, 2008-2009
עורך ראשי, משפט וממשל, 2003-2007
  
פרסים ומלגות נבחרים:
פרס הרקטור לחוקר מצטיין (2014)
מענק מהקרן הלאומית למדע (ISF) למחקר בנושא הסדרי בטחון תעסוקתי יעילים (2009)
מענק מקרן גרמניה-ישראל (GIF) למחקר בנושא נציגי ציבור בבתי דין לעבודה (2007)
זכייה בתחרות של קרן רוקפלר (עם Brian Langille) לארגון כנס בינלאומי ב-Bellagio בנושא היקף תחולתם של דיני העבודה (2005)
 
קורות חיים
פרסומים
עיתונות
הוראה
English
 
 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים