homecontactsearchsite map Hebrew University in Jerusalem - האוניברסיטה העברית בירושלים Faculty of Law logo
הפקולטה למשפטים talmidim

שימו לב התכנית בקבצים אלה מעודכנת ל-19-10-2012 ונועדה לאפשר צפיה נוחה במבנה תכניות הלימודים
בפקולטה. עם זאת, במידע זה יתכנו שינויים (כגון שינוי בלו"ז; שינוי בכיתה; או אף ביטול קורס) 
המידע המעודכן נמצא
בקטלוג הקורסים האוניברסיטאי

 


תכנית הקורסים לבוגר ומוסמך (קבצי PDF לדפסה)

 

 

 
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים  
ICS בניית אתרים