תלמידים

עיצוב לדף תלמידים

השמה

יחידת ההשמה

כל המידע אודות תכנית ההשמה של הפקולטה

חילופי סטודנטים

תכנית חילופי הסטודנטים של הפקולטה

מידע אודות תכנית החילופין של הפקולטה, לרבות רשימת המוסדות המשתתפים ומידע אודות הליך הרישום

פרסים ומלגות

מצטייני דיקן

רשימות הדיקן לשנת הלימודים הנוכחית
 

תקנון

תקנון הפקולטה

עיון בתקנון הפקולטה העדכני
 

המזכירות לענייני תלמידים

המזכירויות לענייני תלמידים

כל המידע אודות המזכירות לענייני תלמידים ופרטי הקשר הרלווטיים לפי הנושאים השונים שבתחום אחריותה של המזכירות