אבני פינה

תכנית אבני פינה היא תכנית העשרה אקדמית המאפשרת לתלמידי האוניברסיטה העברית להירשם לקורסים במגוון רחב של נושאים שאינם קשורים לתחום לימודיהם העיקרי. מדובר במסורת ארוכת שנים הנהוגה ברבות מהאוניברסיטאות בארצות הברית; מסורת המכירה בחשיבות הרחבת האופקים כבר בתואר הראשון.

מאז פתיחת התכנית, נבנים בכל תחום ידע קורסים חדשים במיוחד עבור תלמידי התכנית, והם נלמדים בקמפוסים השונים. לדוגמה, קורסים מהתחום הניסויי (כימיה, רפואה, אסטרונומיה, חקלאות, גיאולוגיה, ביולוגיה ועוד) נלמדים בקמפוס הר הצופים וקורסים מהתחום החברתי (מדעי החברה, מנהל עסקים, עבודה סוציאלית, משפטים) ומתחום רוח משוגרים לפקולטות הניסוייות (קמפוסי עין כרם, א.י. ספרא ורחובות). בקמפוס הר הצופים, קורסי רוח נפתחו לתלמידי משפטים, חברה, עבודה סוציאלית ומנהל עסקים וקורסים ממקצועות אלו נפתחו לתלמידי רוח וחינוך.

כל התלמידים בתואר הראשון חייבים ללמוד קורסים באבני פינה.

 

לקריאה נוספת על התכנית:    http://ap.huji.ac.il/

 

לפירוט הדרישות לשילוב לימודי בחירה כלליים בתואר בוגר במשפטים

 

לעיון בנוהל הפקולטה בנושא שילוב לימודי בחירה כלליים בתואר בוגר במשפטים ראו נהלי הפקולטה למשפטים, פרק ג סעיף 1.5.2