דוקטורט במשפטים

תכנית הדוקטורנטים - עמיתי מחקר בפקולטה למשפטים

הפקולטה למשפטים מפעילה את תכנית עמיתי המחקר, המיועדת לתלמידי מחקר מצטיינים המבקשים להקדיש את מלוא זמנם ומרצם לפעילות מחקרית במסגרת הפקולטה למשפטים. לתכנית יהיו זכאים להרשם מי שנרשמו ללימודי דוקטוראט למשפטים (במסלול הרגיל או במסלול הישיר) בפקולטה למשפטים, באוניברסיטה העברית.

המשתתפים בתכנית מכהנים כעמיתי מחקר בפקולטה למשפטים במשך שלוש שנים. בתקופה זו יהיו זכאים עמיתי המחקר למלגת מחיה מלאה ולשטח עבודה משרדי, לרבות מחשב, בפקולטה. 

עמיתי המחקר נוטלים חלק פעיל בפעילות האקדמית של הפקולטה (סמינרים מחלקתיים, כנסים ואירועים אחרים), כמו גם בפעילות האקדמית של אחת מסדנאות המחקר הפעילות בפקולטה ("פורומים") והמתמקדות בתחום הקשור לעבודת הדוקטוראט שלהם.  ההשתלבות בפעילות הפורום כוללת השתתפות במפגשים מדעיים שמקיים הפורום, הצגת עבודת מחקר בפני חברי הפורום, ומפגשים שוטפים עם חברי הפורום ועם חוקרים מן הארץ ומחו"ל המתארחים בפעילות הפורום. עמיתי המחקר מקדישים את מלוא הזמן לעבודת המחקר (למעט אפשרות של הוראה עד 4 נ"ז בשנה במסגרת הפקולטה למשפטים).

הפורומים הפועלים כיום במסגרת הפקולטה למשפטים הם: הפורום למשפט וכלכלה, הפורום למשפט ופילוסופיה, קבוצת ירושלים לחקר המשפט הפלילי, הפורום לקניין רוחני וטכנולוגיה עילית, הפורום למשפט בינלאומי, הפורום לזכויות אדם (במסגרת מכון מינרבה), הפורום למשפט והיסטוריה, הפורום למשפט אירופי, המכון למשפט עברי, מכון סאקר למחקרי חקיקה, הפורום למשפט ציבורי, הפורום למשפט, חברה ורווחה והפורום למשפט פרטי ומסחרי.

בזכות השילוב של איכות הסגל האקדמי של הפקולטה למשפטים עם התנאים הייחודיים של התכנית מבטיחים כי תכנית הדוקטורנטים - עמיתי המחקר מהווה חממה ייחודית להכשרת סגל החוקרים העתידי של מדינת ישראל בתחום המשפט.
פרטים נוספים ראו כאן.

לקבלת פרטים נוספים על התכנית ניתן לפנות לגב' יפה אליהו, בטלפון 02-5883880 או בדוא"לyafae@savion.huji.ac.il