______________________________________________

57131e22219f5296140e6e73e46ec6d7

האגף החברתי

האגף החברתי של מרכז ברירה מספק בית חם לפרויקטי התנדבות שונים ברחבי העיר, השמים לעצמם למטרה לרתום את היכולות, המרץ והבטחון הסטודנטיאליים כדי לסייע לאנשים במצבי קושי שונים, תושבי ירושלים, להשיג את זכויותיהם המלאות כאזרחים שווים במדינת ישראל.

 

ראש האגף החברתי: מני אסולין (meni.asulin@mail.huji.ac.il)

 

פרויקטים באגף החברתי