______________________________________________

57131e22219f5296140e6e73e46ec6d7

האגף המשפטי

האגף המשפטי של מרכז ברירה מחבר בין סטודנטים למשפטים לבין התנדבות בעלת אופי משפטי. האגף מפעיל פרויקטים בבתי-המשפט, בבתי-הדין ובלשכה להוצאה לפועל בירושלים. כמו כן פועלים באגף מספר פרויקטים משפטיים ייחודיים הנותנים מענה לצרכים חיוניים של אוכלוסיות שונות הזקוקות לסיוע, בהם מתנדבים סטודנטים הלומדים משפטים בשנים מתקדמות.

פעילות האגף משמשת תשובה לפער בין האזרח למערכת המשפט. מערכת המשפט מבלבלת ומאיימת עבור אנשים רבים, ומפגש איתה מרתיע אותם באופן שאף מונע מהם לממש את זכויותיהם במדינת ישראל. כאן נכנסים לתמונה הסטודנטים למשפטים המתנדבים באגף המשפטי, המהווים את הפנים הנעימות, הסבלניות והתומכות של מערכת המשפט. המתנדבים מסייעים לפונים לערכאות המשפטיות השונות ולפרויקטים השונים במענה לשאלות, במילוי טפסים, בניסוח בקשות, ביצירת קשר עם הרשויות ועוד.

המרכז מנוהל ומאויש על ידי סטודנטים, ולכן הינו רגיש לאילוצים הנובעים מהחיים הסטודנטיאליים. ההתנדבות במרכז ברירה יכולה להיעשות במסגרת של שעתיים בשבוע בלבד, במשמרות המותאמות ללוח השנה האקדמי ולתקופות המבחנים.

ראש האגף המשפטי: גל זיני galzini5@gmail.com

 

 

עמדות מערכת המשפט