הגשת מאמרים לפרסום ב"משפטים"

המעוניינים לפרסם מאמרים בכתב העת, מתבקשים לפעול לפי הנחיות אלו:

  • יש לשלוח את המאמר בקובץ WORD בדואר אלקטרוני לכתובת:  laweditors@mail.huji.ac.il
  • יש לציין את שם המחבר/ת בעברית ובאנגלית ואת שם המאמר באנגלית, וכן לצרף תקציר של המאמר בעברית ובאנגלית וכן תוכן עניינים.
  • המחבר/ת מתבקש/ת לציין כתובת, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. עם קבלת המאמר, יישלח למחבר/ת מייל חוזר המאשר את קבלת המאמר.
  • אורך המאמר לא יעלה על 20,000 מילים, לרבות הערות השוליים.
  • יש לערוך את הערות השוליים במאמר על-פי כללי הציטוט האחיד הנהוגים בכתב העת "משפטים". לצפייה בכללים אלו הקש כאן.

יש להבהיר כי המערכת תשקול לפרסם אך ורק מאמרים שלא הוגשו במקביל לכתבי עת אחרים.