הכנס המדעי השנתי הרביעי

הכנס האקדמי הרביעי של האגודה הישראלית למשפט פרטי
יום שלישי, כ"ז באייר תשע"ג, 7 במאי 2013
לובי בניין אריסון-לאודר, קמפוס המרכז הבינתחומי, רחוב כנפי נשרים, הרצליה

 
09:30 התכנסות
 
09:45 ברכות 
פרופ' שרון רבין-מרגליות, דיקן בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' אמנון להבי, יו"ר האגודה הישראלית למשפט פרטי, המרכז הבינתחומי הרצליה
 
10:00-11:10 דיני חוזים וקניין 
יו"ר: פרופ' יפעת הולצמן-גזית, המסלול האקדמי המכללה למינהל
   
פרופ' חנוך דגן, אוניברסיטת תל-אביב
"חופש החוזים"
רונית לוין-שנור, האוניברסיטה העברית בירושלים 
"הסכמים בין יזמים למוסדות תכנון והרציונלים של דיני התכנון והבניה"
 
11:10-11:20 הפסקה 

 

11:20-12:30 דיני תרופות
יו"ר: פרופ' רועי קרייטנר, אוניברסיטת תל-אביב 
    
ד"ר יהודה אדר, אוניברסיטת חיפה 
"אשם תורם והקטנת נזק: עת לאיחוד משפחות?" 
פרופ' עמיר ליכט, המרכז הבינתחומי הרצליה
"סעדים על הפרת חובת אמון בתאגיד: מסע מראשית האלף"
      
12:30-14:00 הפסקת צהריים – דיון בענייני האגודה 
     
14:00-14:40 הרצאה מרכזית
פרופ' אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון (בדימוס), המרכז הבינתחומי הרצליה
"ההיבטים החוקתיים של המשפט הפרטי"
     
14:40-14:50 הפסקה
     
14:50-16:00 דיני נזיקין
יו"ר: פרופ' רונן פרי, אוניברסיטת חיפה
     
פרופ' אהוד גוטל, האוניברסיטה העברית בירושלים
"אחריות נזיקית בתרחישי ריבוי מעוולים" 
ד"ר יפעת ביטון, המסלול האקדמי המכללה למינהל
"בין נזיקין לעונשין או בין הנזק לעונשו? דילמות מבניות בייצוג נפגעות עבירה"
    
16:00-16:10 הפסקה
    
16:10-17:20 דיני משפחה
יו"ר: ד"ר שלי קרייצר-לוי, המרכז האקדמי למשפט ועסקים
     
ד"ר שרון שקרג'י, האוניברסיטה העברית בירושלים 
"נישואין בידי המדינה או נשואים למדינה?"
פרופ' שחר ליפשיץ, אוניברסיטת בר אילן 
"התיאוריה של השיתוף הזוגי"

אנא אשרו את השתתפותכם עד ליום רביעי, 1 במאי 2013
אצל גב' ריקי ונונו בדוא"ל rikiv@idc.ac.il

  • הכנס המדעי השנתי הרביעי