הכנס המדעי השנתי השלישי

האגודה הישראלית למשפט פרטי 
מזמינה את הציבור
לכנס המדעי השלישי של האגודה הישראלית למשפט פרטי
יום חמישי, י"ח באייר תשע"ב, 10 במאי 2012

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) חדר סגל, קומה ב'

 

 

 

 

9:00

התכנסות

   

9:15

ברכות

 

פרופ' אריה רייך, דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן 
פרופ' שחר ליפשיץ, יו"ר האגודה הישראלית למשפט פרטי, אוניברסיטת בר-אילן

 

 

11:45-9.30

עילות תביעה - שילוב, הפרדה והתיישנות 
יו"ר: פרופ' ישראל גלעד, האוניברסיטה העברית 
פרופ' אריאל פורת, אוניברסיטת תל-אביב ופרופ' אריק פוזנר, אוניברסיטת שיקגו 
"אגרגציה ומשפט"
פרופ' אהוד גוטל, האוניברסיטה העברית ופרופ' שמואל לשםUSC
"חוזים לגרימת נזק" 
ד"ר אלעד פלד, אוניברסיטת חיפה 
"תיאוריה צופה פני עתיד של דוקטרינת העוולה המתמשכת"

   

12.00-11.45

הפסקה

 

 

13:30-12:00

משפט ותרבות

 

יו"ר: פרופ' גבריאלה שלו, דיקן הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו 
ד"ר ענת רוזנברג, המרכז הבינתחומי הרצליה 
"ליברליזם במבחן: חירות וסטטוס בהבטחת הנישואין" 
ד"ר קטיה אסף, האוניברסיטה העברית 
"קפיטליזם נגד חירות"

 

 

14:30-13:30

הפסקת צהרים - דיון בענייני האגודה

 

 

16:00-14:30

דיני נזיקין – מחקרים אמפיריים 

 

יו"ר: פרופ' רונן פרי, אוניברסיטת חיפה 
גב' אורית נינאי-קליין ופרופ' אורן פרז, אוניברסיטת בר-אילן 
"על פרוצדורה, תכלית ושיקול דעת שיפוטי בדיני נזיקין: בחינת ההסדרים למינוי וחקירת מומחים רפואיים" 
ד"ר בועז שנור, המרכז למשפט ועסקים רמת גן, וד"ר נעמי בקון-שנור, השירות הפסיכולוגי-חינוכי, עיריית ירושלים 
"לקבל או לא לקבל? ניתוח החלטות בתי המשפט המדינתיים העליונים בארצות הברית בנושא דוקטרינת אובדן סיכויי החלמה"

 

 

16:15-16:00

הפסקה

 

 

17:45-16:15

פלורליזם תיאורטי ונורמטיבי במשפט הפרטי  
יו"ר: פרופ' מנחם מאוטנר, אוניברסיטת תל אביב  
פרופ' חנוך דגן , אוניברסיטת תל-אביב 
"פלורליזם ופרפקציוניזם במשפט הפרטי" 
ד"ר בנימין שמואלי, אוניברסיטת בר-אילן 
"מה לקלברזי ולגישור? דגם חדש לאיזון בין תיאוריות אינסטרומנטאליות לצדק מתקן בדיני הנזיקין"

 

 

 

 

 

 

אנא אשרו את השתתפותכם עד ליום שלישי, 1 במאי  2012 
אצל גב' סילבי ליפסקר  Events.Law@mail.biu.ac.il